Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Заїка-базіка – що може бути нестерпнішим? / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Маляренко


10.1. Вищі спеціалізовані суди

Вищими судовими органами в системі спеціалізованих судів є:

Вищий господарський суд України, що здійснює судочинство в господарських справах, віднесених до його підсудності Господарським процесуальним кодексом, у встановленому законом порядку, та Вищий адміністративний суд України, що буде розглядати спори в сфері публічних правовідносин. Закон "Про судоустрій України" (ст. 38) передбачає утворення й інших вищих спеціалізованих судів у порядку, встановленому цим Законом.

Слід зазначити, що Вищий господарський суд України на підставі підпункту 6 п. 3 Розділу VII Закону "Про судоустрій України" продовжив діяльність як вищий спеціалізований суд, а Вищий адміністративний суд України утворено Указом Президента України від 1 жовтня 2002 р. № 889/2002 "Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд України".

Вищі спеціалізовані суди складаються з суддів, обраних на посаду безстрокове, голови суду та його заступників.

У вищому спеціалізованому суді діє Президія суду для вирішення організаційних питань і Пленум для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих судів.

При вищих спеціалізованих судах можуть утворювати науково-консультативні структури (наприклад, Науково-консультативний центр Вищого господарського суду України).

У вищому спеціалізованому суді можуть утворювати судові палати з розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової юрисдикції, що формуються за поданням голови цього суду, яке він направляє до президії вищого спеціалізованого суду. Президія затверджує як кількісний, так і персональний склад судової палати.

Повноваження вищого спеціалізованого суду визначають Конституція України, Закон "Про судоустрій України" та відповідні процесуальні кодекси.

Зокрема, вищий спеціалізований суд:

1) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним законом;

2) веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову практику;

3) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на основі її узагальнення й аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції;

4) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Розгляд справ у вищому спеціалізованому суді здійснюють колегіально, в кількості не менше трьох суддів у порядку, визначеному процесуальним законом.

Суддя вищого спеціалізованого суду, як і судді всіх інших судових органів, є носієм судової влади, а отже його статус визначено Конституцією України та Законом України "Про статус суддів". Згідно з вимогами закону суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України не молодший 30 років, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше ніж 7 років, з них 5 безпосередньо на посаді судді. Крім цього, обов'язковою умовою є володіння державною мовою та проживання на території України протягом 10 років, а також наявність фахової підготовки з питань юрисдикції цих судів.

Суддя вищого спеціалізованого суду:

1) здійснює правосуддя в порядку, визначеному процесуальним законом;

2) провадить процесуальні дії і здійснює організаційні заходи, необхідні для забезпечення своєчасного та якісного розгляду справ;

3) здійснює відповідно до закону контроль за своєчасним зверненням до виконання постановлених за його участю судових рішень;

4) здійснює інші, передбачені законом, повноваження (надання методичної допомоги суддям нижчого рівня, узагальнення судової практики тощо).

Суддя вищого спеціалізованого суду має помічника, який виконує роботу, спрямовану на забезпечення діяльності судді.

Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту.

Голову вищого спеціалізованого суду призначає на посаду з числа суддів відповідного суду та звільняє з посади Президент України за поданням Голови Верховного Суду України. Він є керівником суду й на нього покладають обов'язки, за виконання яких він несе особисту відповідальність.

Відповідно до ст. 41 Закону "Про судоустрій України" голова вищого спеціалізованого суду:

1) здійснює організаційне керівництво діяльністю суду;

2) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;

3) на підставі акта про обрання суддею вищого спеціалізованого суду або припинення повноважень судді цього суду видає відповідний наказ; утворює судові палати та вносить на затвердження президії суду пропозиції щодо їхнього персонального складу;

4) організовує роботу президії суду, вносить на її розгляд питання та головує на її засіданнях; скликає Пленум вищого спеціалізованого суду, вносить на його розгляд питання та головує на його , засіданнях; може головувати в судових засіданнях колегій суддів вищого спеціалізованого суду під час розгляду будь-якої справи, що належить до юрисдикції цього суду;

5) керує організацією роботи судових палат, здійснює керівництво роботою апарату відповідного вищого спеціалізованого суду;

6) організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики, має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення в яких набрали законної сили;

7) приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця в порядку, встановленому законом, застосовує щодо них заохочення й накладає дисциплінарні стягнення;

8) погоджує подання щодо утворення та ліквідації відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів;

9) вносить подання про призначення та обрання безстрокове суддів відповідних місцевих і апеляційних спеціалізованих судів, вищого спеціалізованого суду, а також про звільнення їх з посад;

10) вносить подання про призначення суддів на адміністративні посади в порядку, встановленому Законом "Про судоустрій України";

11) затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання відповідного вищого спеціалізованого суду;

12) організовує підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду;

13) подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;

14) інформує Пленум Верховного Суду України про діяльність вищого спеціалізованого суду;

15) представляє вищий спеціалізований суд і відповідну систему спеціалізованих судів у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадянами й організаціями, органами влади та організаціями інших держав;

16) здійснює інші передбачені законом повноваження. Перебування на посаді голови суду не звільняє від здійснення повноважень судді вищого спеціалізованого суду.

Голова вищого спеціалізованого суду з питань, що належать до його повноважень, видає накази та розпорядження.

Для ефективнішої організації роботи суду голова вищого спеціалізованого суду має першого заступника та заступників голови суду, між якими він розподіляє функціональні обов'язки. За відсутності голови вищого спеціалізованого суду його обов'язки виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності - один із заступників голови цього суду.

Заступники голови вищого спеціалізованого суду здійснюють керівництво роботою структурних підрозділів суду відповідно до встановленого розподілу обов'язків і виконують інші обов'язки, визначені головою суду; можуть головувати в судових засіданнях колегій суддів відповідного вищого спеціалізованого суду.

Заступник голови вищого спеціалізованого суду одночасно є головою однієї із судових палат, утворених у вищому спеціалізованому суді. Заступник голови вищого спеціалізованого суду - голова судової палати:

- організовує роботу відповідної судової палати;

- формує колегії суддів для розгляду судових справ, головує в судових засіданнях або призначає для цього суддів;

- організовує ведення та аналіз судової статистики, вивчення й узагальнення судової практики в справах, віднесених до компетенції судової палати; має право витребувати з відповідного суду справи, судові рішення щодо яких набрали законної сили;

- інформує президію вищого спеціалізованого суду про діяльність судової палати;

- надає методичну допомогу спеціалізованим судам з метою правильного застосування законодавства;

- здійснює інші передбачені законом повноваження (ст. 42 Закону "Про судоустрій України").

Першого заступника й заступника голови вищого спеціалізованого суду призначає на посаду з числа суддів даного суду Президент України за поданням голови вищого спеціалізованого суду на підставі рекомендації ради суддів відповідного спеціалізованого суду. Як голова, так і заступники голови вищого спеціалізованого суду можуть бути призначені на зазначені посади повторно.

У разі необхідності голова вищого спеціалізованого суду за погодженням з президією суду може з числа суддів цього суду призначити в складі судової палати заступника голови судової палати, який виконує доручення голови судової палати щодо організації її діяльності та за його відсутності здійснює обов'язки голови судової палати. За відсутності голови й заступника голови судової палати обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.

Важливе місце в діяльності вищого спеціалізованого суду належить президії. До президії вищого спеціалізованого суду входять голова, його заступники, а також судді, кількісний склад яких визначає Пленум вищого спеціалізованого суду. Суддів обирають до складу президії загальними зборами суддів цього суду шляхом таємного голосування.

Відповідно до ст. 43 Закону "Про судоустрій України" президія вищого спеціалізованого суду:

1) розглядає питання організації діяльності суду, судових палат і апарату суду;

2) за поданням голови вищого спеціалізованого суду затверджує склад кожної з судових палат;

3) заслуховує інформацію голів судових палат про діяльність судових палат;

4) розглядає матеріали узагальнення судової практики та аналізу судової статистики, приймає відповідні рекомендації;

5) розглядає питання організаційного забезпечення діяльності суду й виробляє пропозиції щодо його поліпшення;

6) розглядає питання роботи з кадрами суддів і працівників апарату вищого спеціалізованого суду та підвищення їхньої кваліфікації;

7) заслуховує інформацію голів апеляційних і місцевих спеціалізованих судів щодо організації роботи цих судів;

8) опрацьовує пропозиції щодо кількості суддів у відповідних спеціалізованих місцевих і апеляційних судах;

9) надає методичну допомогу апеляційним і місцевим судам для забезпечення правильного застосування ними законодавства та здійснює інші повноваження.

Засідання президії вищого спеціалізованого суду проводять не рідше одного разу на два місяці. Засідання президії є повноважним за присутності не менше двох третин її складу.

Постанови президії приймають відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні, й підписують голова суду чи його заступник, який головував на засіданні.

Однією з найважливіших форм діяльності вищого спеціалізованого суду є робота Пленуму вищого спеціалізованого суду, який діє в складі всіх суддів вищого спеціалізованого суду та голів апеляційних спеціалізованих судів. Під час розгляду Пленумом питань щодо роз'яснень про застосування законодавства в роботі Пленуму беруть участь Генеральний прокурор України та Міністр юстиції України, які вправі виступати в обговоренні цих питань. На засідання Пленуму можуть бути запрошені судді інших судів, члени Науково-консультативної ради, представники органів законодавчої і виконавчої влади, науковці тощо.

Відповідно до ст. 44 Закону "Про судоустрій України" Пленум вищого спеціалізованого суду:

1) дає роз'яснення з питань застосування спеціалізованими судами законодавства під час вирішення справ відповідної судової юрисдикції;

2) затверджує склад Науково-консультативної ради при вищому спеціалізованому суді та положення про неї; затверджує склад редакційної колегії друкованого органу вищого спеціалізованого суду;

3) визначає кількісний склад суддів - членів президії вищого спеціалізованого суду;

4) заслуховує інформацію голови вищого спеціалізованого суду про діяльність відповідних спеціалізованих судів, а також повідомлення заступників голови вищого спеціалізованого суду та голів апеляційних і місцевих спеціалізованих судів про практику вирішення судових справ;

5) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо необхідності змін чинного законодавства;

6) приймає рішення про звернення до Конституційного Суду України з поданням щодо офіційного тлумачення Конституції України та вирішує інші питання, віднесені законом до його повноважень.

Скликають Пленум не рідше двох разів на рік. Про дату його скликання членів Пленуму повідомляють за десять днів до засідання. В цей же строк надсилають матеріали щодо питань, які вносять на розгляд Пленуму. Постанови Пленуму підписує головуючий на його засіданні.

Під час роботи Пленуму ведуть протокол засідання або звукозапис. При вищому спеціалізованому суді з метою опрацювання питань, пов'язаних із роз'ясненням законодавства, а також для надання висновків щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів і з інших питань, пов'язаних із необхідністю наукового забезпечення діяльності вищого спеціалізованого суду, створюють Науково-консультативну раду. Порядок організації та діяльності Науково-консультативної ради визначають положенням, яке затверджує Пленум вищого спеціалізованого суду.

Вищий спеціалізований суд має офіційний друкований орган, у якому публікують матеріали судової практики, рішення з організаційних питань діяльності вищого спеціалізованого суду та відповідних спеціалізованих судів, інші матеріали (ст. 46 Закону "Про судоустрій України).

Зокрема, Вищий господарський суд України має два офіційні друковані видання: "Вісник Вищого господарського суду України" та "Збірник рішень Вищого господарського суду України".

Книга: Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Маляренко

ЗМІСТ

1. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Маляренко
2. 1.2. Поняття спеціальної правоохоронної діяльності та спеціального правоохоронного органу (служби)
3. 1.3. Поняття судової та правозахисної діяльності
4. 1.4. Предмет дисципліни \"Суд, правоохоронні та правозахисні органи України\". Її місце серед інших юридичних дисциплін
5. 2.1. Загальна характеристика правового регулювання діяльності суду, правоохоронних і правозахисник органів
6. 2.2. Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних і правозахисних органів
7. 3.1. Спрямованість і ефективність судової та правоохоронної діяльності
8. 3.2. Моральність і ефективність діяльності суду та правоохоронних органів
9. 3.3. Координація правоохоронної діяльності
10. 4.1. Правосуддя, його ознаки та засади здійснення
11. 4.2. Судова система України
12. 4.3. Органи суддівського самоврядування
13. 5.1. Суддя - носій судової влади. Гарантії незалежності суддів
14. 5.2. Обрання суддів і припинення їхніх повноважень
15. 5.3. Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів
16. 5.4. Правовий і соціальний захист суддів
17. 6.1. Місцевий суд - основна ланка системи судів загальної юрисдикції
18. 6.2. Голова місцевого суду
19. 6.3. Організація роботи місцевого суду
20. 7.1. Порядок обрання, склад і повноваження апеляційних судів
21. 7.2. Голова апеляційного суду та його заступники
22. 7.3. Суддя апеляційного суду
23. 7.4. Організація роботи апеляційних судів
24. 8.1. Види військових судів, порядок їхнього обрання, склад і загальні повноваження
25. 8.2. Військовий суд гарнізону. Голова військового суду гарнізону
26. 8.3. Військовий суд регіону (Військово-Морських Сил) і його повноваження. Голова військового суду регіону (Військово-Морських Сил)
27. 8.4. Організація роботи військових судів
28. 8.5. Особливості статусу суддів військових судів
29. 9.1. Місце Верховного Суду України в судовій системі. Його повноваження, склад та порядок обрання
30. 9.2. Пленум Верховного Суду України. Президія Верховного Суду України
31. 9.3. Голова Верховного Суду України та його заступники
32. 9.4. Суддя Верховного Суду України
33. 10.1. Вищі спеціалізовані суди
34. 11.1. Статус Конституційного Суду України. Його склад і повноваження
35. 11.2. Порядок призначення суддів
36. 11.3. Голова Конституційного Суду України та його заступники
37. 11.4. Організація роботи Конституційного Суду України. Апарат Конституційного Суду України
38. 12.1. Правові засади діяльності Вищої ради юстиції України
39. 12.2. Організація діяльності Вищої ради юстиції України
40. 13.1. Місце прокуратури в системі органів державної влади
41. 13.2. Функції прокуратури
42. 13.3. Система прокуратури та організація її роботи
43. 13.4. Акти прокурорського реагування
44. 13.5. Кадри органів прокуратури

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate