Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Не кожен хазяїн гідний собачої відданості. / Микола Полотай

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.


ТЕСТИ І ЗАДАЧІ

Тести

Тест 1. Власний капітал підприємства — це…

підсумок першого розділу пасиву балансу;

капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;

капітал, поділений на частки рівної номінальної вартості;

те саме, що і статутний капітал;

капітал, основними складовими якого є статутний капітал, додатковий капітал, резервні фонди та прибуток.

Тест 2. Додатковий капітал:

це сума приросту майна підприємства, яка виникає в результаті переоцінки (індексації) безоплатно одержаних матеріальних цінностей та від емісійного доходу;

це капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;

може бути лише в акціонерних товариств;

може бути спрямований на покриття збитків підприємства;

це один з видів доходів підприємства, які можуть бути поділені між власниками корпоративних прав.

Тест 3. Санаційний прибуток — це

прогнозований прибуток, який підприємство планує одержати після успішного завершення санації;

різниця між затратами на проведення санації та одержаною виручкою після фінансового оздоровлення;

різниця між прибутком підприємства після його санації та прибутком (збитком) до проведення санаційних заходів;

емісійний дохід у вигляді дизажіо;

прибуток, який підприємство одержує в результаті списання частини кредиторської заборгованості.

Тест 4. У процесі санації балансу…

підвищується розрахунковий і ринковий курси корпоративних прав;

поліпшується платоспроможність підприємства;

покриваються відображені в балансі збитки;

залучаються фінансові ресурси для проведення санаційних заходів виробничого характеру;

збільшується статутний капітал підприємства.

Тест 5. Акціонерне товариство може викупити акції власного випуску для…

наступного перепродажу;

наступного анулювання;

одержання дивідендів під час розподілу прибутку;

розповсюдження серед своїх працівників;

здійснення акціями власного випуску внесків у статутний капітал інших підприємств.

Тест 6. Основними цілями зменшення статутного капіталу є…

одержання санаційного прибутку;

підвищення платоспроможності підприємства;

збільшення номінальної вартості корпоративних прав;

підвищення ринкової вартості корпоративних прав;

санація балансу.

Тест 7. Конверсія акцій…

це об’єднання кількох акцій в одну;

це зменшення номінальної вартості акцій;

передбачає обмін за встановленим співвідношенням однієї кількості акцій на іншу;

передбачає викуп акцій з метою їх анулювання;

передбачає обмін конверсійних облігацій на звичайні акції.

Тест 8. Викуп корпоративних прав у санаційних цілях доцільно здійснювати, якщо…

викуп проводиться за ціною, вищою за номінал;

в підприємства дуже високий рівень капіталізації;

викуп проводиться за номіналом;

викуп здійснюється за ціною, нижчою за номінальну вартість;

за даними корпоративними правами підприємство зможе отримати високі дивіденди.

Тест 9. Преференції, які надаються власникам привілейованих акцій, можуть полягати у такому:

одержання певних переваг при розподілі прибутку та виплаті дивідендів;

додаткові права при розміщенні нових акцій;

автоматичне обрання в наглядову раду;

повернення внесків у статутний капітал без урахування заперечень кредиторів;

переваги при розподілі ліквідаційної виручки.

Тест 10. Резервний капітал може використовуватися на такі основні цілі:

покриття збитків суб’єкта господарювання;

виплату заробітної плати персоналу;

викуп власних корпоративних прав;

на виплату дивідендів (якщо величина резервів перевищує мінімально допустимий рівень);

сплату податків на прибуток.

Тест 11. Додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал можна використовувати за такими основними напрямами:

на покриття балансових збитків, за умови, що на ці цілі використані всі інші джерела;

на формування забезпечень наступних витрат і платежів;

на збільшення статутного капіталу;

на виплату дивідендів власникам;

на покриття різниці між фактичною собівартістю вилученого капіталу, який анулюється, та його номіналом.

Тест 12. Статутний капітал акціонерного товариства становить 4 млн грн (номінальна вартість однієї акції 50 грн); сума збільшення капіталу дорівнює 1 млн грн; біржовий курс старих акцій — 100 грн; курс емісії нових акцій — 60 грн. Середній курс акцій після емісії дорівнюватиме:

90 грн;

68 грн;

92 грн;

88 грн;

75 грн.

Тест 13. Статутний капітал було збільшено до 15 млн грн; для цього був використаний додатковий капітал у розмірі 5 млн грн; балансовий (розрахунковий) курс акцій перед збільшенням становив 200 %. Після збільшення статутного капіталу балансовий курс акцій дорівнюватиме:

133,3 %;

150,0 %;

200,0 %;

175,0 %;

166,6%.

Тест 14. До основних витрат на проведення емісії цінних паперів належать такі:

Тест 15. Переважне право на придбання акцій (часток) дає можливість колишнім власникам

отримати додаткові доходи у разі збільшення статутного капіталу;

зберегти свою частку (у процентному співвідношенні) в статутному капіталі;

попередити «розмивання» вартості своєї частки в статутному капіталі внаслідок емісії акцій за низьким курсом;

зберегти свою частку голосів на загальних зборах власників;

придбати нові акції за ціною, нижчою за номінальну вартість.

Тест 16. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом

емісії нових акцій;

збільшення номінальної вартості акцій;

обміну облігацій на акції;

емісії конвертованих облігацій;

придбання основних фондів.

Задачі

Задача 1

Фінансову діяльність підприємства протягом звітного року характеризують такі дані:

здійснено розміщення корпоративних прав за курсом 120 %;

номінальна вартість емісії — 100 тис. грн;

чистий прибуток підприємства — 50 тис. грн;

60 % чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів;

20 % чистого прибутку використано на поповнення резервного капіталу;

підприємство отримало на безоплатній основі необоротні активи первісною вартістю 30 тис. грн.

Розрахувати приріст власного капіталу підприємства за звітний період у розрізі окремих статей.

Задача 2

Використовуючи дані, наведені в балансі, розрахувати балансовий і капіталізований курси акцій підприємства, якщо середньорічна сума прибутку становить 50 тис. грн, а ставка капіталізації — 10 %. Зробити висновки.

тис. грн

Актив

Пасив

1. Необоротні активи

500

1. Статутний капітал

200

2. Оборотні активи

200

2. Додатковий вкладений капітал

100

3. Інший додатковий капітал

70

4. Нерозподілений прибуток

60

5. Вилучений капітал

(30)

6. Зобов’язання

300

Баланс

700

Баланс

700

Задача 3

Загальні збори акціонерного товариства «Металург» прийняли рішення про збільшення статутного капіталу підприємства з 40 млн грн до 50 млн грн шляхом додаткової емісії акцій. На кожні чотири старі акції було вирішено випустити одну нову. Перед збільшенням статутного капіталу біржовий курс однієї акції номінальною вартістю 100 грн становив 150 грн. Курс емісії нових акцій — 125 %.

Визначити емісійний дохід емітента та середній біржовий курс акцій після емісії, якщо на зміну курсу вплинув лише факт збільшення капіталу, інші фактори впливу на курс залишилися без змін. Як при цьому зміниться майновий стан акціонера, який володів чотирма акціями до нової емісії, якщо він використав переважне право на купівлю нових акцій?

Аналітична вправа

Акціонерне товариство вирішило реалізувати інвестиційний проект. На загальних зборах акціонерів було узгоджено концепцію залучення фінансових ресурсів на фінансування проекту, яка базується на використанні коштів власників, інвесторів та мобілізації прихованих резервів. Баланс підприємства напередодні реалізації інвестиційного проекту мав такий вигляд:

АКТИВ (МАЙНО)

тис. грн

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи

93

Основні засоби

1092

Довгострокові фінансові інвестиції

80

Довгострокова дебіторська заборгованість

360

ІІ. Оборотні активи

Запаси

1480

Векселі одержані

250

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

375

Дебіторська заборгованість за розрахунками

625

Поточні фінансові інвестиції

20

Грошові кошти та їх еквіваленти

10

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

3

Баланс

4388

Закінчення балансу

ПАСИВ (КАПІТАЛ)

тис. грн

І. Власний капітал

Статутний капітал

400

Додатковий вкладений капітал

20

Інший додатковий капітал

32

Резервний капітал

12

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (–)

(150)

Вилучений капітал (–)

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

5

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

500

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

180

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1740

Поточні зобов’язання за розрахунками

1640

V. Доходи майбутніх періодів

9

Баланс

4388

Операції, які проводилися в ході мобілізації фінансових ресурсів, характеризуються такими даними:

1. Зменшення статутного капіталу (здійснювалося за двома методами):

а) на основі викупу акціонерним товариством акцій власної емісії за курсом 50 % до номіналу з метою подальшого їх анулювання. На це були використані грошові кошти в сумі 25 тис грн;

б) шляхом об’єднання акцій у співвідношенні 7 : 4; як альтернатива до зменшення кількості акцій акціонерам була запропонована доплата з розрахунку 2,5 грн за кожну акцію номінальною вартістю 5 грн. 4/5 акціонерів віддали перевагу об’єднанню своїх акцій, решта здійснили доплати.

2. Продаж окремих об’єктів основних засобів, зокрема устаткування балансовою вартістю 500 тис. грн. Виручка від реалізації за вирахуванням ПДВ становила 650 тис. грн.

3. Накладні витрати, які виникли в процесі зменшення статутного капіталу, дорівнювали 15 тис. грн, причому 5 тис. грн підприємство сплатило одразу, а на 10 тис. грн виписало вексель.

4. Розподіл доходів, які підприємство отримало в результаті попередніх операцій, здійснювався за такими основними напрямами:

а) покриття балансових збитків;

б) покриття збитків у сумі 20 000 грн, які виникли в результаті переоцінки фінансових вкладень;

в) покриття збитків у сумі 31 000 грн від переоцінки запасів;

г) покриття збитків від переоцінки морально застарілого устаткування (47 000 грн);

д) поповнення резервного капіталу.

5. Збори акціонерів прийняли рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій у співвідношенні 2 : 1. Курс емісії відповідав поточному розрахунковому курсу корпоративних прав з урахуванням операцій 1—4. Витрати, пов’язані з емісією, становили 10 тис. грн.

6. Підприємство отримало дивіденди від володіння корпоративними правами інших підприємств в обсязі 5 тис. грн.

Знайти: величину статутного та резервного капіталу підприємства після проведених операцій, а також суму грошових коштів, яку підприємство може спрямувати на реалізацію інвестиційного проекту, за умови, що всі операції було завершено і розрахунки виконані в повному обсязі. За результатами розрахунків скласти баланс підприємства.


Книга: Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.

ЗМІСТ

1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.
2. Вступ
3. Розділ 1 Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання
4. 1.1. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
5. 1.2. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
6. 1.3. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
7. 1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
8. 1.5. ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
9. 1.6. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
10. 1.7. ТЕОРЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
11. 1.7.1. Класична теорія фінансування
12. 1.7.2. Теорема іррелевантності
13. 1.7.3. Теорія оптимізації портфеля інвестицій
14. 1.7.4. Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ)
15. 1.7.5. Неоінституційна теорія фінансування
16. 1.7.6. Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept)
17. ТЕСТИ І задачі
18. Розділ 2 Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм
19. 2.1. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИБІР ПРАВОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
20. 2.2. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21. 2.3. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
22. 2.4. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю
23. 2.5. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств
24. 2.6. Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств
25. 2.7. Фінансова діяльність кооперативів
26. 2.8. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
27. 2.9. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств
28. 2.10. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації
29. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
30. Розділ 3 Формування власного капіталу підприємств
31. 3.1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ
32. 3.2. Статутний капітал і корпоративні права підприємства 3.2.1. Номінальний капітал підприємства
33. 3.2.2. Привілейовані акції
34. 3.2.3. Балансовий і ринковий курси акцій
35. 3.3. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування
36. 3.4. Збільшення статутного капіталу підприємства 3.4.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу
37. 3.4.2. Збільшення статутного капіталу ТОВ
38. 3.4.3. Методи та джерела збільшення статутного капіталу АТ
39. 3.4.4. Переважне право власників на придбання акцій (часток)
40. 3.4.5. Курс емісії корпоративних прав
41. 3.4.6. Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав
42. 3.5. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 3.5.1. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств
43. 3.5.2. Зменшення статутного капіталу ТОВ
44. 3.5.3. Способи зменшення статутного капіталу АТ
45. 3.5.4. Санація балансу
46. 3.6. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
47. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ
48. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
49. Розділ 4 ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
50. 4.1. Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства
51. 4.2. Самофінансування підприємств
52. 4.2.1. Приховане самофінансування
53. 4.2.2. Тезаврація прибутку
54. 4.3. Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків
55. 4.4. Забезпечення наступних витрат i платежів
56. 4.5. Чистий грошовий потік (Cash-flow)
57. 4.6. Показники Cash-flow
58. 4.7. Звіт про рух грошових коштів
59. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ
60. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
61. Розділ 5 Дивідендна політика підприємств
62. 5.1. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики
63. 5.2. Теорії в галузі дивідендної політики
64. 5.3. Фактори дивідендної політики
65. 5.4. Порядок нарахування дивідендів
66. 5.5. Форми виплати дивідендів
67. 5.6. Інструменти дивідендної політики
68. 5.7. Методи нарахування дивідендів
69. 5.8. Оподаткування дивідендів
70. 5.9. Ефективність дивідендної політики
71. ТЕСТИ І задачі
72. Розділ 6 Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу
73. 6.1. ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ОЗНАКИ ТА СКЛАДОВІ
74. 6.2. Фінансові кредити 6.2.1. Довгострокові та короткострокові банківські кредити
75. 6.2.2. Практична робота із залучення банківських кредитів
76. 6.2.3. Кредитоспроможність підприємства
77. 6.2.4. Кредитне забезпечення
78. 6.2.5. Кредит в іноземній валюті
79. 6.3. ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 6.3.1. Види облігацій та їх параметри
80. 6.3.2. Емісія облігацій
81. 6.3.4. Облігації з нульовим купоном (Zerobond)
82. 6.3.5. Конвертовані облігації
83. 6.3.6. Варанти
84. 6.4. КОМЕРЦІЙНІ КРЕДИТИ
85. 6.5. Факторинг
86. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
87. Розділ 7 ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
88. 7.1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ НАПРЯМ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
89. 7.2. Загальні передумови реорганізації
90. 7.3. УКРУПНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 7.3.1. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства
91. 7.4. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, СПРЯМОВАНА НА ЙОГО РОЗУКРУПНЕННЯ
92. 7.5. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства
93. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
94. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ[78]
95. 8.1. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
96. 8.2. Довгострокові фінансові інвестиції
97. 8.3. Поточні фінансові інвестиції
98. 8.4. Оцінка доцільності фінансових інвестицій
99. 8.4.1. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності
100. 8.4.2. Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права
101. 8.5. ВІДОБРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗВІТНОСТІ
102. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
103. Розділ 9 ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
104. 9.1. НЕОБХІДНІСТЬ, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
105. 9.2. Вартість капіталу підприємства
106. 9.3. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства
107. 9.3.1. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства
108. 9.3.2. Майновий (витратний) підхід
109. 9.3.3. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу
110. 9.4. Практична робота з оцінки вартості підприємства
111. ТЕСТИ ТА АНАЛІТИЧНІ СИТУАЦІЇ
112. Розділ 10 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
113. 10.1. КОМПЕТЕНЦІЇ ФІНАНСОВИХ СЛУЖБ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
114. 10.2. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ВИРУЧКИ ВІД ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
115. 10.3. РОЗРАХУНКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 10.3.1. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності
116. 10.3.2. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
117. 10.3.3. Форфейтинг
118. 10.4. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
119. ТЕСТИ
120. Розділ 11 ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ
121. 11.1. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролiнгу
122. 11.2. Стратегічний фінансовий контролінг
123. 11.3. Оперативний фінансовий контролінг
124. 11.4. Координація як центральна функція контролінгу
125. 11.5. Внутрішній аудит (ревізія) в системі функцій контролінгу
126. 11.6. Система раннього попередження і реагування (СРПР) 11.6.1. Зміст, призначення та організація
127. 11.6.2. Прогнозування банкрутства на основі дискримінантного аналізу
128. 11.7. Методи контролінгу
129. 11.7.1. Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse)
130. 11.7.2. Бенчмаркінг
131. 11.7.3. Вартісний аналіз
132. 11.7.4. Портфельний аналіз
133. 11.7.5. АВС-аналіз
134. 11.7.6. Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві
135. 11.8. МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 11.8.1. Експертне (суб’єктивне) прогнозування
136. 11.8.2. Каузальне прогнозування
137. 11.8.3. Методи екстраполяції [119]
138. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
139. Розділ 12 БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
140. 12.1. Бюджетування як функція фінансового контролінгу
141. 12.2. Принципи бюджетування
142. 12.3. Способи бюджетування
143. 12.4. Система бюджетів на підприємстві
144. 12.5. Визначення потреби підприємства в капіталі 12.5.1. Зміст та види потреби в капіталі
145. 12.5.2. Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів
146. 12.5.3. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів
147. 12.6. Правила фінансування підприємств
148. 12.6.1. Золоте правило фінансування
149. 12.6.2. Золоте правило балансу
150. 12.6.3. Правило вертикальної структури капіталу
151. 12.6.4. Ефект фінансового лівериджу
152. 12.7. Планування прибутків і збитків
153. 12.8. Планування ліквідності
154. 12.9. Планування показників балансу
155. 12.10. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow)
156. 12.11. Бюджетний контроль та аналіз відхилень
157. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
158. Глосарій
159. Література
160. Додатки
161. Алфавітно-предметний покажчик

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate