Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Без сили нема права, щоб здобути право, треба мати силу. / Микола Міхновський

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.


Алфавітно-предметний покажчик


АВС-аналіз — 440

Агентських відносин теорія — 49

Ажіо — 115, 124, 127, 133

Аквізиція — 310

Акредитив — 394

Акція — 75, 108, 109, 113, 340, 344

проста — 108

привілейована — 110

Альтмана модель — 425

Амортизована собівартість інвестиції — 348

Аналіз відхилень — 411, 414, 521

Аналіз точки беззбитковості — 428

Андеррайтери — 138

Антикризове управління фінансами — 20

Асоціації — 60, 64

APT (Arbitrage Pricing Theory) — 47

Балансовий курс акцій — 112

Банківський кредит — 239

Банківські консорціуми — 269

Банкрутство — 65, 420

Баумоля модель — 332

Бенчмаркінг — 436

Бета-коефіцієнт — 42, 360

Бівера система показників — 423

Бланковий індосамент — 261

Бюджет

ліквідності — 466, 506

на підприємстві — 466, 504

продажу — 466, 503

фінансових результатів — 457

Бюджетний контроль — 519

Бюджетування — 20, 457

Вайбеля система показників — 424

Валютний фіксинг — 265

Вантажна митна декларація — 400

Варант — 282

Вартість бізнесу — 356

Вартість капіталу — 356

власного — 360

позичкового — 359

середньозважена — 358

Вартість підприємства — 307, 356

Вексель — 288

Виділення підприємств — 315

Відновна вартість — 371

Власний капітал — 13, 102

Внутрішня норма прибутку — 336

WACC (Weighted Average Cost of Capital) — 358, 367

Working capital — 251, 514

Гарантія — 262

Гордона модель — 213, 361, 368

Глобальний сертифікат — 137, 141

Графік грошових надходжень — 509

Гудвіл — 372

Gratisaktien — 220

Джерела фінансування — 24

Дебіторська заборгованість — 183

Дезінвестиції — 24, 170

Дельфі метод — 445, 446

Деномінація акцій — 145

Державний реєстр застав рухомого майна — 259

Диверсифікація — 38, 300

Дивіденди — 154, 210, 223

Дивідендна політика — 210

Дизажіо — 148, 149

Директ-костинг — 429

Дисконт — 274, 335

Дисконтування — 272, 333

Дискримінантний аналіз — 422

Додатковий капітал — 120

Доходи майбутніх періодів — 238

Дюрація — 338

DCF (Discounted Cash-flow) — 333, 363

Експертне прогнозування — 445, 447

Експоненціальне згладжування — 452

Експорт — 383

Екстраполяції методи — 445, 449, 451

Елективний метод — 486

Емісія акцій — 132

Емісія облігацій — 269

Емісійний дохід — 133

Ефективна ставка відсотка — 335

Ефект фінансового лівериджу — 497

Єдиний митний тариф України — 398

Єдиний податок — 68

Забезпечення наступних витрат i платежів — 177

Залишковий метод виплати дивідендів — 224

Запаси — 479

Застава — 257

Заставний індосамент — 261

Звіт про власний капітал — 152

Звіт про оцінку вартості підприємства — 377

Звіт про рух грошових коштів — 188

Злиття підприємств — 300

Змішана форма виплати дивідендів — 218

Золоте правило балансу — 492

Золоте правило фінансування — 490

Імпорт —383

Інвестиційна діяльність — 14, 191

Інвестиції — 326

реальні — 327

фінансові — 327

Інкасо — 395

ІНКОТЕРМС — 385

Іпотека — 260

Іррелевантності теорія — 35, 212

Investor Relation — 54, 243

IRR (Internal Rate of Return ) — 336

Казенні підприємства — 90

Капіталізація доходів — 11, 13

Капітал підприємства — 368

Ковзна середня — 450

Каузальне прогнозування — 447

Командитні товариства — 77

Комерційний кредит — 284

Конвертовані облігації — 279

Конверсії коефіцієнт — 280

Конверсія — 146, 280

Консорціум — 64

Контролінг — 404

Контроль — 406

Контрольний пакет акцій — 76

Концерн — 65

Кооператив — 79

Корпоративні права — 107

Корпорація — 64

Котирування — 113

Кредитне забезпечення — 257

Кредитна спілка — 84

Кредитор — 235

Кредитоспроможність — 245

Критерії кредитоспроможності — 245

кількісні — 248

якісні — 247

Критерії прийняття фінансових рішень — 26, 59

Кумулятивна надбавка за ризик — 367

Кумулятивні дивіденди — 111

Курс емісії акцій — 132

CAPM (Capital Asset Pricing Model) — 42, 360

Cash-flow — 181, 186, 255, 410, 517

Cash Management — 18

Ліквідаційна вартість —368

Ліквідність — 27

Лінія ринку капіталів — 43

Лінія ринку цінних паперів — 45

Лістинг — 114

Логістика — 482

Майновий підхід — 361, 370

Маржинальний прибуток — 428

Марковіца концепція — 38

Метод дисконтування грошових потоків — 333, 363

Метод зіставлення мультиплікаторів — 373

Метод ефективної ставки відсотка — 348

Метод участі в капіталі — 350

Mergers & Acquisitions — 311

Модільяні, Міллер — 32, 36, 212

Наглядова рада акціонерного товариства —76, 136

Надлишкові активи — 363

Незавершене виробництво — 479

Нерозподілений прибуток — 104

Номінальна вартість — 107

Нуль-базис-бюджетування — 463

Об’єднання підприємств — 64, 299

Облігація — 267

Облігації з нульовим купоном (Zerobond) — 275

Оборотні активи — 478

Операційна діяльність — 15, 189

Операційний Cash-flow — 181, 189

Операційний цикл — 478

Оподаткування дивідендів — 225, 226

Опціон — 282

Основний бюджет — 466

Оцінка доцільності інвестицій — 332, 340

Пайовий капітал — 80, 104

Первинний бюджет — 466

Первісна вартість — 371

необоротних активів — 479

оборотних активів — 477

Переважні права на придбання цінних паперів — 127, 128, 279

Перетворення — 319

Підприємство з іноземними інвестиціями — 86

Платіжні ризики — 384, 393

Повний індосамент — 109

Поглинання — 310

Поділ — 314

Подрібнення акцій — 221

Позичковий капітал — 29, 13, 236

Поручительство — 262

Поточні зобов’язання — 237

Потреба в капіталі — 469, 472

Приватне підприємство — 70

Приватний підприємець — 65

Принципал-агент конфлікт — 50, 219

Принципи — 467

бюджетування — 467

оцінки вартості підприємства — 358

Приховані дивіденди — 219

Приховані резерви — 172

PER (price earnings ratio) — 341, 360

Раціоналізація — 170, 171

Реверсія — 367

Револьверний фінансовий план — 509

Резерв дивідендів — 222

Резервний капітал (у широкому розумінні) — 117

Резервний капітал (у вузькому розумінні) — 119

Реінвестиції — 175

Реорганізація підприємства — 293

Репатріація — 96

Ринковий курс акцій — 113, 111

Ринковий підхід в оцінці вартості підприємства — 361, 372

Робочий  капітал — 251, 514

Розподіл виручки — 388

Розукрупнення підприємств — 312

Самофінансування — 171

Санаційний прибуток — 148

Санація балансу — 148

СВОТ-аналіз — 443

Система бюджетів — 465, 468

Система раннього попередження та реагування — 419

Сконто — 31, 285

Спільна діяльність — 92

Справедлива вартість — 347

Ставка дисконту — 367

Ставка капіталізації — 369

Стандарти оцінювання — 357

Статутний капітал — 103

збільшення — 122, 124, 175, 220

зменшення — 142, 145

сутність — 104

функції — 105

Стратегічне планування — 408

Структура капіталу підприємства — 27, 36

Сума покриття — 428

Shareholder Value — 28, 54, 409

Тезаврація прибутку — 173

Технічний аналіз акцій — 344

Товарні кредити — 285

Товариство з обмеженою відповідальністю — 72, 123, 143, 216

Точка беззбитковості — 428, 504

Фактори дивідендної політики — 214

Факторинг — 289

Фіксований бюджет — 463

Фіксований податок — 67

Фінансова діяльність підприємства — 16, 193

Фінансовий кредит — 239

Фінансовий менеджмент — 17

Фінансові інвестиції — 326

довгострокові — 329

поточні — 331

Фінансування — 16, 24, 65, 74

Фондові індекси — 345

Фондова біржа — 113

Форфейтинг — 396

Фундаментальний аналіз акцій — 340

Free Cash-flow — 184, 256, 364, 366

Частковий бюджет — 467

Чиста теперішня вартість — 333, 362

Чисті активи — 371

Швейцарський метод оцінки — 372


[1] Gabler Wirtschaftslexikon. CD-Rom. 14. Auflage.

[2] Boemle M. Untеrnehmensfinanzierung. — 12 Aufl. Verlag SKV Zuerich, 1998. — S. 33.

[3] Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 13.

[4] Политическая экономия: Учебник для вузов / В. А. Медведев, Л. И. Абалкин, О. И. Ожерельев и др. — М.: Политиздат, 1990. — С. 162.

[5] Schmalenbach E. Kapital, Kredit und Zins in betriebswirtschaftlicher Beleuchtung. 4. Aufl., Koeln/Opladen 1961, S. 31.

[6] Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — 3-тє вид. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 185.

[7] Питання, пов’язані з розрахунком та використанням Cash-flow, висвітлені в розд. 4 посібника.

[8] Boemle M. Unternehmensfinanzierung. — S. 28.

[9] Див.: Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. — 3-тє вид. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 14.

[10] Boemle M. Unternehmensfinanzierung. — S. 31.

[11] Zur Unternehmensfinanzierung in Deutschland und Frankreich: Eine vergleichende Analyse // Deutsche Bundesbank, Monatsbericht, Oktober 1999. — S. 33.

[12] Volkart R. Unternehmensfinanzierung und Kreditpolitik. — Zürich: Versus, 2000. — S. 19.

[13] За Eilenberg G. Betriebliche Finanzwirtschaft: Einfuehrung in Investition und Finanzierung, Finanzpolitik und Finanzmanagement von Unternehmungen. 6. Aufl. — München, Wien: Oldenburg, 1997. — S. 323.

[14] Див.: Süchting J. Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmens­finanzierung. 6, Aufl. — Wiesbaden: Gabler, 1995. — S. 1.

[15] Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. 10. Aufl. — München: Vahlen, 1999. — S. 17.

[16] Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. — S. 486—489.

[17] Див.: Modigliani F., Miller M. H. The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment // American Economic Review. — 1958. — № 48. — P. 261—297.

[18] Markowitz H. M. Portfolio Selection // Journal of Finance. — 1952. — № 7. — P. 77—92.

[19] Методика розрахунку середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта кореляції показників розглядається у відповідних підручниках зі статистики та теорії ймовірностей.

[20] Boemle M. Untеrnehmensfinanzierung. — S. 53.

[21] Назва згаданих ліній уперше вживається в працях В. Шарпа: Sharpe W. F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // The Journal of Finance, Vol. 1964. — P. 425; Sharpe W. F. Portfolio Theory and Capital Markets. — New Jork, 1970. — Р. 83—91.

[22]Druckarczyk J. Theori und Politik der Finanzierung. 2. Aufl. — München: Vahlen, 1993. — S. 235.

[23] Значення показника RM залежить від тенденцій на ринку капіталів окремих країн і розраховується з використанням статистичних методів дослідження. У США, наприклад, значення цього показника приймається на рівні 5—6 %, в Швейцарії — 4—5 %.

[24] Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. — S. 119.

[25] Див.: Ross S. A. Return, Risk and Arbitrage, in: Friend I., Bicksler J. L. Risk and Return in Finance, Vol. 1. — Cambridge/ Mass, 1977. — S. 189—218,

[26] Arrow K. J. The Economics of Agency, in: Principals and Agents: The Structure of Business. — Boston, 1985. — S. 37—51.

[27] Терещенко О. О. Теоретичні основи антикризового управління фінансами підприємств // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. — Вип. 4. — К.: КНЕУ, 2001. — C. 258.

[28] Swoboda P. Betribliche Finanzierung, 3., ueberarb. Aufl. — Heidelberg, 1994. — S. 162.

[29]Lautenschlager P. Workout-Management: theoretische Fundierung und empirische Analyse des Managements von Problemkrediten im schweizerischen Kreditgeschäft. — Bern, Stuttgart, Wien: Haupt, 2000. — S. 32.

[30] Finanzplannung und Kontrolle, Controlling zur finanziellen Unternehmensführung / Von G. Mensch. — München; Wien: Oldenburg, 2001. — S. 173.

[31] Статистичний щорічник України за 2000 рік: Держ. комітет статистики України / За ред. О. Г. Осауленка. — К.: Техніка — 2001. — С. 293—300.

[32] Boemle M. Untеrnehmensfinanzierung. — S. 222.

[33] Graefer H. Finanzierung. — 3., Aufl. Hamburg: S + W Steuer und Wirtschaftsverl, 1997. — S. 115.

[34] Olfert O. Finanzierung. Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft. — Ludwigshafen: Friedrich Kiehl Verlag GmbH, 1999. — S. 226.

[35] Bitz M. Der Jahresabschluβ: Rechtsforschriften, Analyse, Politik / Von Michael Bitz; Dieter Schneeloch; Wilfried Wittstock. — München: Vahlen, 1991. — S. 395.

[36] § 150 AbS. 2 AktG. Wichtige Wirtschaftsgesetze — 14. Aufl., Stand: 1. 3. 2000. — Herne; Berlin: Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 2000.

[37] Реінвестиція — це господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестицій у дане підприємство.

[38] За: Grundzüge der Unternehmensfinanzierung / Von G. Wöhe und J. Bilstein. — 10. Aufl. — München: Vahlen, 1996. — S. 76.

[39] Olfert O. Finanzierung. Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft. — S. 205.

[40] Boemle M. Unternehmensfinanzierung. — S. 303.

[41] За: Grundzüge der Unternehmensfinanzierung. — S. 80.

[42] Законодавствами країн з високорозвинутим фондовим ринком, як правило, передбачено, що переважні права можуть не враховуватися, якщо обсяг емісії не перевищує 10 % статутного капіталу та емісія суттєво не впливає на біржовий курс акцій (максимальна величина падіння курсу становить 5 %).

[43] Для повнішого ознайомлення з процедурою санації балансу див.: Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. — К.: КНЕУ, 2000.

[44] Druckarczyk J. Theoriе und Politik der Finanzierung. — S. 398. [45] У запропонованому підручнику автор не зупиняється на дослідженні амортизації як джерела фінансування підприємств, оскільки це питання у вітчизняній економічній літературі висвітлено достатньо повно (див.: Фінанси підприємств: Підручник. — 3-тє вид. / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2000). [46] Див.: Boemle M. Unternehmensfinanzierung. — S. 31, 300; Volkart R. Unternehmensfinanzierung und Kreditpolitik. — S. 27.

[47] Оцінка запасів за методом ЛІФО (Last in First Out) передбачає, що запаси використовуються у послідовності, протилежній їх надходженню на підприємство, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж), оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження запасів. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного періоду визначається за собівартістю першого за часом одержання запасів.

[48] Пряма інвестиція — це господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи в обмін на емітовані нею корпоративні права. [49] Süchting J. Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung. 6, Aufl. — Wiesbaden: Gabler, 1995. — S. 264. [50] Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. — S. 464. [51] У різних країнах спостерігалися спроби перекласти термін Cash-flow (рух коштів) іншою, ніж англійська, мовою, однак врешті-решт у більшості розвинутих країн відмовилися від власної версії Cash-flow і використовують у звітності при розрахунках в економічній літературі саме англійський варіант. У вітчизняній літературі досить часто при характеристиці Cash-flow вживається термін «грошовий потік», «чистий грошовий потік», що, на нашу думку, є не досить вдалою версією. В цьому підручнику надалі переважно вживатиметься термін Cash-flow, що є виправданим у контексті переходу вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності. [52] IAS 7. International accounting standards 1997: deutsche Fassung / International Accouting Standards Commitee. — Stuttgart: Schäfer-Poeschel, 1998. — S. 144—145. [53] Ex-post аналіз — аналіз, що ґрунтується на оцінці фактичних звітних показників. [54] Еx-ante аналіз — аналіз, що ґрунтується на оцінці прогнозних очікуваних величин. [55] Volkart R. Finanzmanagement: Beiträge zu Theorie und Praxis. — S. 245. [56] Volkart R. Unternehmensfinanzierung und Kreditpolitik. — S. 72. [57] Нетто-заборгованість позначається також як ефективна заборгованість (за аналогом до ефективної ставки процента). [58] Helbling C. Bilanz- und Erfolgsanalyse. — 8. ueberarb. Aufl. — Verlag Paul Haupt: Bern-Stuttgart-Wien, 1992. — S. 213. [59] IAS (International accounting standards) — міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. [60] GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) — набір принципів бухгалтерського обліку, за якими складають фінансову звітність підприємства США.

[61] Süchting J. Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung. 6, Aufl. — Wiesbaden: Gabler, 1995. — S. 544.

[62] Boemle M. Unternehmensfinanzierung. — S. 460.

[63] НБУ рекомендує у кредитних договорах передбачити відповідальність позичальника за використання не за цільовим призначенням кредиту у вигляді стягнення з позичальника штрафу в розмірі до 25 % від розміру використаного не за призначенням кредиту у встановленому чинним законодавством порядку.

[64] Barrer R. Kreditgeschäft im Umbruch. — Bern; Stuttgart; Wien: Haupt, 1999. — S. 30.

[65] Deutsche Bundesbank, Monatsbericht, März 2000. — S. 50—53.

[66] У деяких літературних джерелах під поняттям «Working Capital» розуміють оборотні активи (див. Статистичний щорічник України), однак у німецько- та англомовних джерелах під Working Capital розуміють саме чисті оборотні активи (або робочий капітал), що розраховуються як різниця між оборотними активами та короткостроковими зобов’язаннями.

[67] Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. — S. 534.

[68] Акцесорний (від лат. accessorius) — додатковий договір або зобов’язання, що приєднуються до іншого (головного) договору чи зобов’язання.

[69] Детальніше див. розд. 8.

[70] Eisele W. Technik des betrieblichen Rechnungswesens: Buchführung und Bilan­zierung — Kosten- und Leistungsrechnung. — 6., ueberarb. Aufl. — München: Vahlen, 1998. — S. 187.

[71] Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. — S. 389.

[72] Wöhe G., Bilstein J. Grundzüge der Unternehmensfinanzierung. — S. 213.

[73] Синергізм (переклад з гр. — діючий разом) — явище посилення дії одного каталізатора додаванням іншого. Основний принцип синергізму: «до двох додати два дорівнює п’ять».

[74] Див.: Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.00.

[75] Питання оцінки вартості підприємства детальніше висвітлені в розд. 9.

[76] Volkart R. Unternehmensbewertung und Akquisitionen. — S. 20.

[77] Volkart R. Unternehmensbewertung und Akquisitionen. — S. 124.

[78] У цьому розділі досліджується коло питань, пов’язаних із здійсненням фінансових інвестицій підприємствами, основною метою діяльності яких не є одержання доходів від фінансових інвестицій, зокрема операцій з цінними паперами. Дослідження безпосередньо не стосується фінансових посередників, банківських установ, інвестиційних фондів тощо.

[79] Див.: Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. — S. 181—182; Süchting J. Finanzmanagement: Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung. — S. 152.

[80] Olfert O. Finanzierung. Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft. — S. 95.

[81] Алгоритм розрахунку цих показників наведено в розд. 3 та 5.

[82] Nicholson S. F. Price-Earning-Ratios // Financial Analyst Journal 16 (1960) 4.

[83] Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. — S. 224.

[84] Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. — S. 211—212.

[85] Для детальнішого ознайомлення з методологією визначення тренду та періоду циклічних коливань на фондовому ринку див. спеціалізовану літературу, присвячену дослідженню фінансового ринку та фінансового посередництва.

[86] Volkart R. Unternehmensbewertung und Akquisitionen. — S. 62.

[87] Volkart R. Unternehmensbewertung und Akquisitionen. — S. 66—67.

[88] Volkart R. Unternehmensbewertung und Akquisitionen. — S. 66—67.

[89] Helbling C. Bilanz- und Erfolgsanalyse. — 8., ueberarb. Aufl. — Verlag Paul Haupt: Bern-Stuttgart-Wien, 1992. — S. 282.

[90] Volkart R. Unternehmensbewertung und Akquisitionen. — S. 81.

[91] Правило № 4 МСО «Оцінка бізнесу».

[92] Schneider D. Investition, Fionanzierung und Besteuerung. 7., vollst. Überarb. u. erw. Aufl., Studentenausg. — Wiesbaden: Gabler, 1992. — S. 520.

[93] Див.: Указ Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 04.10.94 № 567/94.

[94] Рахунок типу «П» відкривається уповноваженим банком постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, створеним у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України.

Рахунок типу «Н» відкривається представництвам нерезидентів (у т. ч. іноземних банків), установам, які представляють інтереси нерезидентів в Україні і не займаються підприємницькою діяльністю на території України, а також тим, які залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги.

[95] Pellengahr Ch. Die Forfaitierung in der Praxis. — München: DG-Verlag, Wiesbaden / Bayerischer Raiffeisen- und Volksbanken-Verlag GmbH, 1995. — S. 13.

[96] Існують варіанти організації контролінгу, за якими фінансист відповідає за управління фінансовими ресурсами, а контролер забезпечує бухгалтерський облік i фінансове планування. При цьому контролер повинен займатися середньо- і довгостроковим фінансовим плануванням i плануванням ліквідності, а казначей (treasurer) — короткостроковим плануванням ліквідності в межах управління грошовими потоками, а також забезпеченням підприємства капіталом, а в певних випадках — фінансуванням договорів.

[97] Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 2001. — С. 271.

[98] Horvath P. Controlling. — München: Vahlen, 1979. — S. 447.

[99] Finanz-Controlling: Finanzplannung und- Kontrolle, Controlling zur finanziellen Unternehmensführung / Von G. Mensch. — München; Wien: Oldenburg, 2001.

[100] Volkart R. Strategische Finanzpolitik. — S. 40.

[101] Finanz-Controlling: Finanzplannung und- Kontrolle, Controlling zur finanziellen Unternehmensführung / Von G. Mensch. — München; Wien: Oldenburg, 2001. — S. 379.

[102] За: Eilenberg G. Betriebliche Finanzwirtschaft: Einfuehrung in Investition und Finanzierung, Finanzpolitik und Finanzmanagement von Unternehmungen. 6. Aufl. — München, Wien: Oldenburg, 1997. — S. 42.

[103] Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 108.

[104] Щодо включення внутрішньої ревізії до компетенцій контролінгу серед економістів немає одностайності. На сьогоднішній день згідно з американською концепцією контролінгу внутрішня ревізія є невід’ємною складовою контролінгу. На відміну від цього на більшості німець­ких підприємств ревізія організаційно відокремлена від контролінгу.

[105] Horvath P. Controlling. 4., Überarb. Aufl. — München: Vahlen, 1991. — S. 397.

[106] Дихотомія (від гр. — поділ на дві частини) — метод статистики, за якого досліджувану сукупність поділяють на дві підсукупності залежно від значення обраного критерію (показника).

[107] Beaver W. Financial Ratios as Predictors of Failure. — P. 71—111.

[108] Weibel P. F. Die Aussagefähigkeit von Kriterien zur Bonitätsbeurteilung im Kreditgeschäft der Banken. — Bern, 1973. — S. 235.

[109] Згідно з англомовним першоджерелом окремі показники дискримінантої функції Альтмана розраховуються таким чином:

X1 = Working Capital / Total assets;

X2 = Retained Earnings / Total assets;

X3 = Earnings bevore interest and taxes / Total assets;

X4 = Market value equity / Total debt;

X5 = Sales / Total assets.

[110] У разі неможливості визначення ринкової вартості корпоративних прав для розрахунків можна взяти балансову вартість власного капіталу, скориговану на суму прихованих резервів чи прихованих збитків (якщо вони наявні).

[111] Altman E. J. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy // Journal of Finance. — 1968. — No. 4. — P. 598.

[112] Baetge J. Früherkennung negativer Entwicklungen der zu prüfenden Unternehmung mit Hilfe Kennzahlü: Die Wirtschaftsprüfung, Heft 22—23. — 1980. — S. 661.

[113] Beermann K. Prognosemoeglichkeiten von Kapitalverlusten mit Hilfe von Jahresabschlussen. — Düsseldorf, 1976. — S. 118—121.

[114] VDI — Gemeinschaftsausschuss «Wertanalyse». — Düsseldorf, 1975. — S. 5.

[115] Для більш поглибленого вивчення методики портфельного аналізу див.: Фольмут Х. Й. Инструменты контроллинга от А до Я.

[116] Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. — S. 605.

[117] Для детальнішого ознайомлення з порядком визначення середнього значення в заданій сукупності варіантів див.: Статистика: Підручник / За ред. С. С. Герасименка. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 60—80.

[118] Конвергенція (від лат. convergentio — сходитись, наближатись) — схожа чи подібна оцінка одних і тих же явищ, яка виникає незалежно в різних експертів (чи груп експертів).

[119] Екстраполяція — поширення кількісних (статистичних) висновків щодо існуючих тенденцій, одержаних у результаті вивчення впливу минулих подій на майбутні (прогнозні) періоди.

[120] Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. — S. 609.

[121] Olfert O. Finanzierung. Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft. — S. 115.

[122] Perridon L. Finanzwirtschaft der Unternehmen. — S. 610.

[123] Villa F. Elementi di Amministratione e Contabilita. 3. Aufl. — Pavia, 1857. — S. 67.

[124] Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 2001. — С. 195.

[125] Див: Horvath P. Controlling. 4., überarb. Aufl. — München: Vahlen, 1991. — S. 447; Zuend A. Treasurer und Controler — Umrisse zweier moderner Berufsbilder im Finanz- und Rechnungswesen grösserer Unternehmungen. — Büro und Verkauf, 1973. — S. 99—73.

[126] Olfert O. Finanzierung. Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft. — S. 111.

[127] Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 2001. — С. 182.

[128] Способи бюджетування не слід плутати з методами прогнозування (див. розд. 11).

[129] Olfert O. Finanzierung. Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft. — S. 68—69.

[130] Для детальнішого ознайомлення з порядком визначення потреби в оборотному капіталі див.: Фінанси підприємств: Підручник / За наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогіна.
3-тє вид. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 157—190.

[131] Olfert O. Finanzierung. Kompendium der praktischen Betriebswirtschaft. — S. 79.

[132] За відсутності по окремих видах продукції розроблених норм витрат потреба в матеріальних ресурсах у плановому періоді розраховується з даних про фактичні витрати матеріалів (сировини тощо) у попередньому періоді і зниження їх у плановому періоді.

[133] Див.: Фінанси підприємств. — С. 171—172.

[134] Haerle D. Finanzierungsregeln und Liquiditätsbeurteilung: Finanzierungshandbuch / Von H. Janberg, 2. Aufl. — Wiesbaden, 1970. — S. 94.

[135] Deutsche Bundesbank, Monatsbericht, März, 2000. — S. 50—53.

[136] Volkart R. Strategische Finanzpolitik. — S. 70.

[137] За: Wöhe G., Bilstein J. Grundzüge der Unternehmensfinanzierung.

[138] Boemle M. Unetrnehmensfinanzierung. — S. 120.

[139] Lanz R. Controlling in kleinen und mittleren Unternehmen. — Bern-Stuttgart, 1990. — S. 68.

[140] Eilenberg G. Betriebliche Finanzwirtschaft: Einfuehrung in Investition und Finanzierung, Finanzpolitik und Finanzmanagement von Unternehmungen. 6. Aufl. — München; Wien: Oldenburg, 1997. — S. 315—316.

* FVIF > 99,999.

* The factor is zero to four decimal places.

Книга: Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.

ЗМІСТ

1. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навчальний посібник / Терещенко О. О.
2. Вступ
3. Розділ 1 Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання
4. 1.1. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ
5. 1.2. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
6. 1.3. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СИСТЕМІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
7. 1.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
8. 1.5. ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
9. 1.6. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
10. 1.7. ТЕОРЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
11. 1.7.1. Класична теорія фінансування
12. 1.7.2. Теорема іррелевантності
13. 1.7.3. Теорія оптимізації портфеля інвестицій
14. 1.7.4. Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ)
15. 1.7.5. Неоінституційна теорія фінансування
16. 1.7.6. Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept)
17. ТЕСТИ І задачі
18. Розділ 2 Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм
19. 2.1. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИБІР ПРАВОВОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
20. 2.2. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21. 2.3. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
22. 2.4. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю
23. 2.5. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств
24. 2.6. Особливості фінансової діяльності командитних і повних товариств
25. 2.7. Фінансова діяльність кооперативів
26. 2.8. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
27. 2.9. Фінансова діяльність державних і казенних підприємств
28. 2.10. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації
29. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
30. Розділ 3 Формування власного капіталу підприємств
31. 3.1. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, ЙОГО ФУНКЦІЇ ТА СКЛАДОВІ
32. 3.2. Статутний капітал і корпоративні права підприємства 3.2.1. Номінальний капітал підприємства
33. 3.2.2. Привілейовані акції
34. 3.2.3. Балансовий і ринковий курси акцій
35. 3.3. Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування
36. 3.4. Збільшення статутного капіталу підприємства 3.4.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу
37. 3.4.2. Збільшення статутного капіталу ТОВ
38. 3.4.3. Методи та джерела збільшення статутного капіталу АТ
39. 3.4.4. Переважне право власників на придбання акцій (часток)
40. 3.4.5. Курс емісії корпоративних прав
41. 3.4.6. Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав
42. 3.5. ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 3.5.1. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств
43. 3.5.2. Зменшення статутного капіталу ТОВ
44. 3.5.3. Способи зменшення статутного капіталу АТ
45. 3.5.4. Санація балансу
46. 3.6. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
47. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ
48. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
49. Розділ 4 ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
50. 4.1. Класифікація внутрішніх джерел фінансування підприємства
51. 4.2. Самофінансування підприємств
52. 4.2.1. Приховане самофінансування
53. 4.2.2. Тезаврація прибутку
54. 4.3. Збільшення статутного капіталу без залучення додаткових внесків
55. 4.4. Забезпечення наступних витрат i платежів
56. 4.5. Чистий грошовий потік (Cash-flow)
57. 4.6. Показники Cash-flow
58. 4.7. Звіт про рух грошових коштів
59. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ
60. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
61. Розділ 5 Дивідендна політика підприємств
62. 5.1. Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики
63. 5.2. Теорії в галузі дивідендної політики
64. 5.3. Фактори дивідендної політики
65. 5.4. Порядок нарахування дивідендів
66. 5.5. Форми виплати дивідендів
67. 5.6. Інструменти дивідендної політики
68. 5.7. Методи нарахування дивідендів
69. 5.8. Оподаткування дивідендів
70. 5.9. Ефективність дивідендної політики
71. ТЕСТИ І задачі
72. Розділ 6 Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу
73. 6.1. ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ОЗНАКИ ТА СКЛАДОВІ
74. 6.2. Фінансові кредити 6.2.1. Довгострокові та короткострокові банківські кредити
75. 6.2.2. Практична робота із залучення банківських кредитів
76. 6.2.3. Кредитоспроможність підприємства
77. 6.2.4. Кредитне забезпечення
78. 6.2.5. Кредит в іноземній валюті
79. 6.3. ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 6.3.1. Види облігацій та їх параметри
80. 6.3.2. Емісія облігацій
81. 6.3.4. Облігації з нульовим купоном (Zerobond)
82. 6.3.5. Конвертовані облігації
83. 6.3.6. Варанти
84. 6.4. КОМЕРЦІЙНІ КРЕДИТИ
85. 6.5. Факторинг
86. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
87. Розділ 7 ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
88. 7.1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ НАПРЯМ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
89. 7.2. Загальні передумови реорганізації
90. 7.3. УКРУПНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 7.3.1. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства
91. 7.4. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, СПРЯМОВАНА НА ЙОГО РОЗУКРУПНЕННЯ
92. 7.5. Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства
93. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
94. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ[78]
95. 8.1. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
96. 8.2. Довгострокові фінансові інвестиції
97. 8.3. Поточні фінансові інвестиції
98. 8.4. Оцінка доцільності фінансових інвестицій
99. 8.4.1. Оцінка доцільності вкладень в інвестиції з фіксованою ставкою дохідності
100. 8.4.2. Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права
101. 8.5. ВІДОБРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗВІТНОСТІ
102. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
103. Розділ 9 ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
104. 9.1. НЕОБХІДНІСТЬ, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
105. 9.2. Вартість капіталу підприємства
106. 9.3. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства
107. 9.3.1. Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства
108. 9.3.2. Майновий (витратний) підхід
109. 9.3.3. Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу
110. 9.4. Практична робота з оцінки вартості підприємства
111. ТЕСТИ ТА АНАЛІТИЧНІ СИТУАЦІЇ
112. Розділ 10 ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
113. 10.1. КОМПЕТЕНЦІЇ ФІНАНСОВИХ СЛУЖБ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
114. 10.2. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ВИРУЧКИ ВІД ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
115. 10.3. РОЗРАХУНКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 10.3.1. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності
116. 10.3.2. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
117. 10.3.3. Форфейтинг
118. 10.4. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
119. ТЕСТИ
120. Розділ 11 ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ
121. 11.1. Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролiнгу
122. 11.2. Стратегічний фінансовий контролінг
123. 11.3. Оперативний фінансовий контролінг
124. 11.4. Координація як центральна функція контролінгу
125. 11.5. Внутрішній аудит (ревізія) в системі функцій контролінгу
126. 11.6. Система раннього попередження і реагування (СРПР) 11.6.1. Зміст, призначення та організація
127. 11.6.2. Прогнозування банкрутства на основі дискримінантного аналізу
128. 11.7. Методи контролінгу
129. 11.7.1. Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse)
130. 11.7.2. Бенчмаркінг
131. 11.7.3. Вартісний аналіз
132. 11.7.4. Портфельний аналіз
133. 11.7.5. АВС-аналіз
134. 11.7.6. Аналіз сильних і слабких місць на підприємстві
135. 11.8. МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 11.8.1. Експертне (суб’єктивне) прогнозування
136. 11.8.2. Каузальне прогнозування
137. 11.8.3. Методи екстраполяції [119]
138. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
139. Розділ 12 БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
140. 12.1. Бюджетування як функція фінансового контролінгу
141. 12.2. Принципи бюджетування
142. 12.3. Способи бюджетування
143. 12.4. Система бюджетів на підприємстві
144. 12.5. Визначення потреби підприємства в капіталі 12.5.1. Зміст та види потреби в капіталі
145. 12.5.2. Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів
146. 12.5.3. Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів
147. 12.6. Правила фінансування підприємств
148. 12.6.1. Золоте правило фінансування
149. 12.6.2. Золоте правило балансу
150. 12.6.3. Правило вертикальної структури капіталу
151. 12.6.4. Ефект фінансового лівериджу
152. 12.7. Планування прибутків і збитків
153. 12.8. Планування ліквідності
154. 12.9. Планування показників балансу
155. 12.10. Прогноз руху грошових коштів (Cash-flow)
156. 12.11. Бюджетний контроль та аналіз відхилень
157. ТЕСТИ І ЗАДАЧІ
158. Глосарій
159. Література
160. Додатки
161. Алфавітно-предметний покажчик

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate