Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Атеїзм – це тонка крига, по який одна людина пройде, але цілий народ провалиться у безодню. / Френсіс Бекон

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Конспект лекцій Бухгалтерська звітність підприємств


2.3 Баланс, як прийом в економічних дослідженнях

Баланс – це прийом надання економічної інформації, який досить широко використовується в економічній роботі. Це зручний наглядний прийом, який дає можливість охарактеризувати явище, що вивчається, з різних сторін в економічних дослідженнях. Баланс може бути бухгалтерський та статистичний. Так, бухгалтерський баланс дозволяє охарактеризувати ресурси підприємства по складу і джерелам їх утворення; статистичний баланс – використання робочого часу по відпрацьованому і невідпрацьованому часу по різним чинникам. Баланс може бути поданий або двосторонньою таблицею (баланс фінансового стану підприємства), або у вигляді простої таблиці, де ціле поділяється на складові частини (баланс робочого часу, баланс основних коштів, робочої сили). Бухгалтерський баланс звичайно подають у вигляді двосторонньої таблиці (табл. 2.7), для статистичного – характерно розкладання цілого на складові частини (табл. 2.8).
Таблиця 2.7 – Баланс підприємства

Код рядка
ПасивКод рядка
1. Необоротні активи 1. Власний капітал Нематеріальні активи:Статутний капітал 300
Залишкова вартість 010Пайовий капітал 310
Первинна вартість 011Додатковий вкладений капітал 320
Знос 012Інший додатковий капітал 330
Незавершене будівництво 020Резервний капітал 340
Основні засоби: Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
Залишкова вартість 030Неоплачений капітал 360
370
Усього за розділом 1380
Таблиця 2.8 – Баланс робочого часу на підприємстві, чол. – год.
І. Повний календарний фонд часу, в тому числі:ІІ. Максимально можливий фонд робочого часу

Б. Фактичне використання часу

292000
80000
25000
8300
178700
І. Відпрацьований час 134025
ІІ. Робочий час, невикористаний по поважним причинам 30827
ІІІ Втрати робочого часу 13848
ІV. Відпрацьовано в понаднормовий час. 4200
В бухгалтерському балансі використовують вартісні показники, в статистичному – і вартісні і натуральні. Баланс дозволяє наочно уявити явище, що вивчається, так як у балансі звичайно порівнюються дані, отриманні із різних джерел. За допомогою балансу можна показати зв’язок між окремими показниками у формі рівняння підсумків, які одержані в результаті різних математичних дій над показниками, що зіставляються. Однак, для складання балансової таблиці необхідна висока організація облікової роботи, бо використовують різні показники, які пов’язані друг з другом. Тому теоретично існують різні види таблиць, балансів, але на підприємствах і у виробничій діяльності вони використовуються рідко – обов’язковим для підприємства є бухгалтерський баланс.
В бухгалтерському обліку баланс є основною складовою фінансової звітності і є втіленням принципу безперервності. Баланс характеризує склад засобів підприємства та джерел їх утворення на конкретну дату в грошовій формі. Бухгалтерський баланс складається у вигляді двосторонній таблиці, в якій засоби підприємства характеризуються за їх складом та джерелами.
По складу засоби підприємства (активи) в бухгалтерському балансі поділяються на необоротні та оборотні, а за джерелами – на власні та зобов’язання, крім того, ще виділяють – видатки майбутніх періодів та доходи майбутніх періодів. Загальну схему балансу згідно П(с)БО № 2 «Баланс» можливо представити в таблиці 2.9.


Таблиця 2.9 – Загальна схема бухгалтерського балансу

Пасив
І розділ. Необоротні активиІ розділ. Власний капітал
ІІ розділ. Оборотні активиІІ розділ. Забезпечення наступних

ІІІ розділ. Витрати майбутніх періодів

ІІІ розділ. Довгострокові зобов’язання
ІV розділ. Поточні зобов’язання
V розділ. Доходи майбутніх періодів
Схему бухгалтерського балансу затверджує та розробляє кожна держава. Тому підходи та принципи складання бухгалтерського балансу є єдиними, але схеми індивідуальні. В додатках наведені приклади таких схем.
Таблиця 2.10 – Економічна характеристика складу бухгалтерського балансу
Показник
Момент виникненняОцінкаКласифікація
Зобов’язанняМайбутні платежі за товари, послуги, бюджету, працівникам та ін.Реєструються в обліку тільки тоді, коли виникає заборгованість по нимСума грошей, необхідна для оплати заборгованостіДовгострокові поточні забезпечення
Інвестиції та фінансовий результат діяльності підприємстваЗгідно установчим документам або розрахунку фінансових результатівСума грошей, які указані в установчих документах та в розрахунку фінансових результатівУставний (пайовий) капітал, нерозподілений прибуток
Необоротні активиЗасоби, які мають строк служби більш одного року, використовуються в діяльності підприємстваЗа фактичною (історичною) собівартістюНематеріальні активи, основні засоби, інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість
Оборотні активиЗасоби, кошти та платежі, які підприємство використовує в поточній діяльностіРеєструються в обліку в момент надходження або в момент, коли виникає заборгованість по нимЗа фактичною (історичною) собівартістю, або як сума грошей необхідних для оплати заборгованостіЗапаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти

Книга: Конспект лекцій Бухгалтерська звітність підприємств

ЗМІСТ

1. Конспект лекцій Бухгалтерська звітність підприємств
2. 1.2. Звітність та види діяльності підприємства
3. Тема 2. Фінансова звітність підприємства Тема 2. Фінансова звітність підприємства 2.1 Загальні вимоги до складання фінансової звітності
4. 2.2 Нормативні документи, якими регулюють складання фінансової звітності
5. 2.3 Баланс, як прийом в економічних дослідженнях
6. 2.5 Поточний баланс
7. 4. Методика складання фінансової звітності 4. Методика складання фінансової звітності 4.1 Основні етапи складання звітності
8. 4.2 Вплив інфляції на фінансову звітність
9. 5. Особливості фінансової звітності на підприємствах залізничного транспорту 5. Особливості фінансової звітності на підприємствах залізничного транспорту 5.1. Облікова політика на підприємствах залізничного транспорту
10. 5.2. Баланс
11. 5.3. Звіт про фінансові результати
12. 5.4. Господарські операції внутрішнього обороту
13. 5.5 Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України (№ 14-ЗАЛ)
14. 6. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств 6. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств 6.1 Загальні положення
15. 7.Статистична звітність

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate