Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Припущення мудреців цінніші, ніж переконання невігласів. / Микола Михальченко

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.


БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

на 1  199__ р.

Форма № 1

за ДКУД

Коди

Дата (рік, місяць, число)

1801001

Підприємство

за ЄДРПОУ

01

Територія

за КОАТУУ

Форма власності

за КФВ

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь (вид діяльності)

за ЗКГНГ

Кількість підприємств

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса

Дата висилання

Дата одержання

Строк подання

Продовження форми № 1


Актив

Код рядка

На
початок
року

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

І. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ІНШІ ПОЗАОБОРОТНІ АКТИВИ

Основні засоби: залишкова вартість

010

знос*(02)

011

первісна вартість* (01)

012

Нематеріальні активи: залишкова вартість

020

знос * (02)

021

первісна вартість* (04)

022

Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33, 35, 61)

030

Устаткування (07)

035

Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)

040

Майно в оренді (11)

050

Інші позаоборотні активи

060

Всього по розділу І

070

ІІ. ЗАПАСИ І ЗАТРАТИ

Виробничі запаси (05,06,08,10)

080

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)

090

Малоцінні і швидкозношувані предмети: залишкова вартість

100

знос* (13)

101

первісна вартість* (12)

102

Незавершене виробництво (03, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 43, 44)

110

Витрати майбутніх періодів (31)

120

Готова продукція (40)

130

Товари: купівельна вартість (41)

140

товарні надбавки* (42)

141

продажна вартість* (41)

142

Всього по розділу ІІ

150

Продовження форми № 1


Актив

Код рядка

На
початок
року

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

ІІІ. ГРОШОВІ КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ

Товари відвантажені, несплачені в строк (45)

160

Розрахунки з дебіторами:

за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62, 76)

170

за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк
(62, 76)

180

по векселях одержаних (59)

190

з податкових розрахунків (67)

195

з бюджетом (68)

200

з персоналом за іншими операціями (73)

210

по авансах виданих (61)

220

з учасниками (75)

225

з дочірніми підприємствами (78)

230

з іншими дебіторами (63, 70, 71, 72, 73, 76, 84)

240

Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)

250

Грошові кошти:

каса (50)

260

розрахункові рахунки (51)

270

валютні рахунки (52)

280

Інші грошові кошти (54, 55, 56)

290

Використання позичкових коштів (82)

300

Інші оборотні активи

310

Всього по розділу ІІІ

320

БАЛАНС (сума рядків 070, 150, 320)

330

Продовження форми № 1

Пасив

Код рядка

На
початок року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ
ТА ПРИРІВНЕНИХ ДО НИХ КОШТІВ

Статутний фонд (капітал) (85)

400

Додатковий капітал (88)

405

Резервний фонд (88)

410

Фінансування капітальних вкладень (93, 94)

420

Розрахунки за майно (76)

425

Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, 88, 96)

430

Амортизаційний фонд (86)

440

Відстрочена податкова заборгованість (95)

450

Доходи майбутніх періодів (83)

455

Резерви наступних витрат і платежів (89)

460

Реструктуризований борг (60)

465

Нерозподілений прибуток минулих років (98)

470

Заборгованість за майно в оренді (99)

475

Прибуток:

нерозподілений звітного року (80)

480

x

використаний у звітному році* (81)

481

x

звітного року* (80)

482

x

Збитки:

минулих років (98)

485

звітного року (80)

490

x

Всього по розділу І

495

ІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ

Кредити банків (92)


500

Позичкові кошти (95)

510

Інші довгострокові пасиви

520

Всього по розділу ІІ

530

Продовження форми № 1

Пасив

Код рядка

На
початок року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

ІІІ. РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ

Кредити банків (90)

600

Позичкові кошти (95)

610

Кредити та позички, непогашені в строк

620

Розрахунки з кредиторами: за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60, 76)

630

за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60, 76)

640

по векселях виданих (66)

650

по авансах одержаних (61)

660

з податкових розрахунків (67)

665

з бюджетом (68)

670

по позабюджетних платежах (65)

680

по страхуванню (69)

690

по оплаті праці (70)

700

з дочірніми підприємствами (78)

710

з учасниками (75)

715

з іншими кредиторами (71, 76)

720

Позички для працівників (97)

730

Інші короткострокові пасиви

740

Всього по розділу ІІІ

750

БАЛАНС (сума рядків 495, 530, 750)

760

ДОВІДКИ

Найменування
показника

Код рядка

Залишок
на
початок звітного року

За звітний період

Залишок
на кінець
звітного
періоду

нараховано (створено, одержано)

витрачено (перераховано)

Використано на фінансування капітальних і фінансових вкладень (інвестицій): амортизація основних засобів

900

Амортизація нематеріальних активів

905

Прибуток, що спрямовується на розвиток і вдосконалення виробництва та соціальної сфери

910

Бюджетні та позабюджетні кошти

920

Інші залучені кошти

930

Всього (рядки 900 — 930)

940

Рух грошових коштів:
грн.— всього

945

з них у зв’язку з виробницт­вом і продажем продукції

946

х

х

іноземної валюти — всього

950

з них у зв’язку з виробництвом і продажем продукції

951

х

х

Фінансова допомога на зворотній основі, строк повернення якої відстрочено

980

Бюджетна позичка на закупівлю сільгосппродукції,
строк повернення якої минув

990

Аванси за рахунок бюджетної позички, строк повернення яких минув

995

Керівник

Головний бухгалтер

Відповідно до підпункту 8.2.1 п. 8.2 статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 № 283/97-ВР під терміном «основні фонди» треба розуміти матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

Основні засоби — це матеріальні цінності, які використовуються в діяльності установ протягом періоду, що перевищує один рік, і вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним та моральним зносом.

Розділ балансу «Основні засоби», як уже зазначалось, складається з однієї одноіменної статті та включає будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі, силові машини та обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальну техніку, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарчий інвентар та приладдя, столовий та кухонний інвентар, робочу та продуктивну худобу, багаторічні насадження і капітальні вкладення в них, бібліотечні фонди, музейні цінності (крім музейних експонатів), експонати тваринного світу, документацію з типового проектування та інші основні засоби. У цій статті також показуються капітальні вкладення у покращення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи), орендовані будинки, споруди, обладнання та інші об’єкти, що належать до основних засобів.

Капітальні вкладення в багаторічні насадження, покращення земель вводяться до складу основних засобів щорічно в сумі витрат на прийняті в експлуатацію площі.

Не належать до основних засобів матеріальні цінності, передбачені Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 250 зі змінами та доповненнями, а саме:

предмети зі строком служби менше одного року, незалежно від вартості;

предмети вартістю придбання за одиницю до 500 гривень (наказ Мінфіну України від 17.12.98 № 258), незалежно від строку служби;

знаряддя лову (трали, неводи, сіті та ін.), незалежно від вартості та строку служби;

бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву, сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі зі строком експлуатації до двох років (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки та ін.);

спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень), незалежно від вартості;

спеціальний одяг, спеціальне взуття, постільні речі, незалежно від їх вартості і терміну служби;

формений одяг, призначений для працівників установ, одяг і взуття в закладах охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, що утримуються за рахунок бюджету, незалежно від вартості та терміну служби;

тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;

тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи здійснення технологічних процесів, вартість придбання або виготовлення якої не перевищує 500 гривень (наказ Мінфіну України від 17.12.98 № 258);

предмети, призначені для видачі напрокат, незалежно від вартості;

молодняк тварин і тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім’ї бджіл, а також піддослідні тварини;

багаторічні насадження, що вирощуються в розсадниках як посадковий матеріал.

До основних засобів належать, незалежно від вартості та строку служби:

сільськогосподарські машини та знаряддя;

будівельний механізований інструмент;

робоча та продуктивна худоба;

усі види засобів пересування, призначені для переміщення людей і вантажів;

музейні цінності, крім музейних експонатів (предметів мистецтва і природознавства, старовини і народного побуту, експонатів наукового, історичного і технічного значення);

експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах;

сценічно-постановчі засоби вартістю за одиницю понад 30 % від суми неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (декорації, меблі і реквізити, бутафорія, театральні і національні костюми, головні убори, білизна, взуття, парики);

документація з типового проектування;

бібліотечні фонди.

На субрахунку 010 «Будинки» обліковуються з виокремленням в окремі підгрупи:

1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі навчальних закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків-інтернатів для пристарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій тощо) та іншими установами;

2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання.

На субрахунку 011 «Споруди» обліковуються водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та ін.

На субрахунку 012 «Передавальні пристрої» обліковуються лінії електропередач, трансмісії і трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення по трубопроводах рідких і газоподібних речовин до споживача.

На субрахунку 013 «Машини та обладнання» обліковуються силові машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші маши­ни та обладнання з виокремленням в окремі підгрупи:

силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (води, вітру, теплову, електричну та ін.) на механічну, тобто енергію руху;

робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного, хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

вимірювальні прилади — дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;

регулюючі прилади та пристрої — киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;

лабораторне обладнання — пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегонні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;

обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);

медичне обладнання — медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка зі спеціальним обладнанням та ін.), спеціальне дезинфекційне та дезинсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;

комп’ютерна техніка та її комплектуючі — комп’ютери, монітори, периферійне і мережне обладнання комп’ютера (вартість яких за одиницю чи комплект є вищою за 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

інші машини та обладнання — машини, апарати та інше обладнання, не перелічене у зазначених підгрупах. До інших машин та обладнання належать: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень у навчальних закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, те­левізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін.

Білизна, постільні речі, одяг і взуття, які обліковувалися на субрахунку 014, належать до малоцінних та швидкозношуваних предметів.

На субрахунку 015 «Транспортні засоби» з виокремленням в окремі підгрупи обліковуються всі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів:

1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароходи, дизель-електро­ходи, буксири, баржі та барки, човни та судна, службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, вітрильники, автомобілі вантажні та легкові, причіпи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);

2) рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

3) гужовий транспорт (вози, сані та ін.);

4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки та ін.);

5) усі види спортивного транспорту.

На субрахунку 016 «Інструменти, виробничий (включаючи пристрої) та господарський інвентар» обліковуються з виокремленням в окремі підгрупи:

інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці загального призначення, а також прикріплені до машин предмети, які служать для обробки матеріалів. До них належать: ріжучі, ударні, надавлювальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, працюючі на електроенергії, енергії зрідженого повітря та ін. (електродрилі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти та ін.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін. (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та провертання карданового валу на автомобілях та ін.);

виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничого призначення, які служать для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти та ін.; обладнання, що сприяє охороні праці; сховища для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки та ін.); шафи торговельні та стелажі; інвентарна тара; предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами та ін.);

господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок зі спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного призначення — гідропульти, стен­дери, драбини ручні та ін. (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 013 «Машини та обладнання»).

На субрахунку 017 «Робоча та продуктивна худоба» обліковуються з виокремленням в окремі підгрупи:

робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);

продуктивна та племінна худоба — корови, бики-плідники, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, верблюди-плідники та матки (неробочі), олені-матки та самці (рогачі), кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани та ін.

На субрахунку 018 «Бібліотечний фонд» обліковуються бібліотечні фонди незалежно від вартості окремих примірників книг. У бібліотечний фонд включається наукова, художня та навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання. Облік бібліотечних фондів ведеться тільки в грошовому вигляді загальною сумою.

На субрахунку 019 «Інші основні засоби» обліковуються з виокремленням в окремі підгрупи:

багаторічні насадження, до яких належать штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку: плодово-ягідні дерева та кущі усіх видів, озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, у парках, садах, скверах, на територіях установ, у дворах жилих будинків, живі огорожі, сніго- та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків та берегів річок, яро-балочні насадження та ін.; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження, які збільшуються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, які досягли певного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крони та ін.;

капітальні витрати на покращення земель. До них належать витрати неінвентарного характеру (не пов’язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи поверхового покращення земель для сільськогосподарського користування, які виконуються за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площі під ріллю, очистка полів від каміння і валунів, зрізання купин, розчистка зарослів, очистка водоймищ та ін.);

музейні цінності, незалежно від їх вартості, крім музейних експонатів (предметів мистецтва та природознавства, старовини та народного побуту, експонатів наукового, історичного та технічного значення), які обліковуються відповідно до інструкції з обліку та збереження музейних цінностей у державних музеях та музеях різних відомств;

експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах, незалежно від їх вартості;

сценічно-постановочні засоби вартістю за одиницю понад 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (декорації, меблі та реквізити, бутафорія, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, парики);

документація з типового проектування, незалежно від вартості;

програми на технічних носіях вартістю за одиницю (комплект) більше ніж 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, програмне забезпечення, учбові кінофільми, магнітні диски та стрічки, касети та ін.;

інші основні засоби вартістю за одиницю більше ніж 500 грн., що не ввійшли до інших підгруп основних засобів.

Прийняття основних засобів проводиться згідно з Актом приймання-передавання основних засобів (типова форма № 03-1, бюд­жет). Надходження основних засобів супроводжується відкриттям інвентарних карток їх обліку, присвоєнням інвентарних номерів та виконанням необхідних записів у регістрах аналітичного обліку. Дозволяється оформлення прийняття окремих предметів безпосередньо на підставі первинних документів (рахунків-фактур та ін.). На цих документах матеріально відповідальна особа робить запис про прийняття основних засобів на відповідальне зберігання та занесення їх до інвентарного списку за місцезнаходженням.

Усі основні засоби повинні перебувати на відповідальному зберіганні посадових осіб, призначених наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за зберігання матеріальних цінностей, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Перелік посадових осіб, з якими можуть укладатися письмові договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, та зразок типового договору наведені в постанові Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань і Секретаріату ВЦСПС від 28.12.77 № 447/24 «Про затвердження переліку посад і робіт, що заміщають або виконують працівники, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові угоди про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для збереження, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, а також типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність».

Особи, відповідальні за зберігання основних засобів, стежать за їх схоронністю, ведуть інвентарні списки основних засобів (типова форма № ОЗ-11, бюджет). У разі зміни відповідальної особи проводиться інвентаризація основних засобів, які знаходяться на її зберіганні, про що складається приймально-здавальний акт, що затверджується керівником установи.

Основні засоби відображаються в бухгалтерському обліку та звітності за первісною вартістю, тобто за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення, а об’єкти (предмети), первісна вартість яких змінювалась, — за відновлювальною вартістю. Зміна первісної вартості основних засобів проводиться у випадках індексації їх балансової вартості відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України, добудівлі, дообладнання, реконструкції та часткової ліквідації відповідних об’єктів. Зміна вартості основних засобів після проведення індексації не є підставою для переведення їх на інший субрахунок.

Щодо вартості основних фондів, то потрібно знати порядок проведення індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ за станом на 1 січня 1995 року (крім житлових основних фондів), затверджений наказом Мінстату, Мін­економіки, Мінфіну, Фонду державного майна України від 24.01.95 № 21/6/11/70.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 03.08.93 № 598 «Про проведення індексації основних фондів у народному господарстві України» та від 17.01.95 № 34 «Про проведення індексації основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань на повне їх відновлення у 1995 році» Міністерство статистики, Міністерство економіки, Міністерство фінансів та Фонд державного майна України встановлюють такий порядок проведення індексації балансової вартості основних фондів за станом на 1 січня 1995 року.

Перерахунку підлягає балансова вартість наявних за станом на 1 січня 1995 року будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, залізничних колій та шляхів з твердим покриттям, виробничого і господарського інвентаря, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень та інших видів основних фондів, крім житла.

Вартість фондів, переданих підприємствами в оренду іншим юридичним особам, а також переведених у встановленому порядку на консервацію, індексується тими підприємствами, на балансі яких вони перебувають. Вартість фондів, що змінили власника з 1 січня 1995 року до початку проведення індексації, індексується підприємствами, на балансі яких вони перебувають на час проведення індексації.

Індексацію балансової вартості основних фондів проводять підприємства та організації всіх галузей народного господарства і форм власності, а також установи, що утримуються за рахунок бюджету. Індексація балансової вартості основних фондів здійснюється залежно від їх виду та термінів зарахування на баланс підприємства (організації, установи) за відповідними індексами.

Для індексації вартості основних фондів, крім багаторічних насаджень, робочої і продуктивної худоби, застосовуються узагальнені індекси цін на будівництво та промислову продукцію, що фактично склалися за період, який минув після останньої індексації (серпень 1993 року) до 1 жовтня 1994 року.

Індексація будівель, споруд та передавальних пристроїв здійснюється у такому порядку. Об’єкти, зараховані до складу основних фондів за станом на 1 січня 1995 року, розподіляються на групи залежно від періодів їх будівництва та введення в дію. Їх вартість множиться на відповідні індекси.

Вартість основних фондів, збудованих і зарахованих на баланс до 1 травня 1992 року та проіндексованих за станом на 1 травня 1992 року і на 1 серпня 1993 року, збільшується у 44 рази. Вартість усіх інших будівель, споруд і передавальних пристроїв, введених в дію за період з 1 травня 1992 року до 1 січня 1995 року, індексується як окремі частини витрат на будівництво, здійснені у відповідні періоди, за індексами, наведеними у таблиці (гр. 1). При цьому вартість основних фондів, збудованих та зарахованих на баланс після 1 травня 1992 року до 1 січня 1993 року, що збільшена за станом на 1 серпня 1993 року в 667 разів, перераховується наново, виходячи з первинної вартості цих фондів під час їх введення.

Періоди введення основних фондів (освоєння капітальних вкладень)

Індекси (разів)

для будівель,
споруд та передавальних пристроїв

для машин, обладнання і транспортних засобів

для інших
видів основних фондів

До 1991 року

25050

у 1991 році

11386

у 1992 році

1 квартал

986

х

х

2 квартал

708

х

х

3 квартал

385

х

х

4 квартал

200

х

х

у 1993 році

1 квартал

83

65

64

2 квартал

39

21

18

3 квартал

10

6,6

5,9

4 квартал

2,6

2,3

1,9

у 1994 році

1 квартал

1,4

1,5

1,2

2 квартал

1,12

1,2

1,1

3 і 4 квартали

1,0

1,0

1,0

Відновлювальна вартість основних фондів вираховується як сума проіндексованих витрат. Вартість введених у дію основних фондів, які містять у собі частину проіндексованого у зв’язку з приватиза­цією незавершеного будівництва, перераховується також за індек­сами, наведеними у таблиці, залежно від дати приватизації незавер­шеного будівництва та періодів подальших витрат на їх створення. У разі відсутності первинних документів на суми витрат по кварталах розподіляються умовно, виходячи з фактичних термінів будівництва.

Вартість машин, обладнання та транспортних засобів індексується у такому порядку:

зарахованих до складу основних фондів до 1 травня 1992 року та проіндексованих за станом на 1 травня 1992 року і на 1 серпня 1993 року збільшується у 52 рази;

зарахованих до складу основних фондів після 1 травня 1992 року і до 1 січня 1993 року і проіндексованих у серпні 1993 року збільшується у 21 раз;

зарахованих до складу основних фондів підприємств (установ) з 1 січня 1993 року до 1 січня 1995 року, індексація яких не проводилась, збільшується залежно від дати їх введення за індексами, наведеними в таблиці (гр. 2).

Вартість основних фондів, що були раніше у користуванні, у разі їх купівлі чи приватизації і зарахування на баланс за вартістю придбання, збільшується за наведеними індексами, що відповідають періоду придбання.

Вартість продуктивної і робочої худоби обчислюється на підставі даних про вагу тварин і середньої ціни реалізації, включаючи дотації, індексацію та інші доплати по кожному виду тварин окремо на дату проведення індексації.

Відновлювальна вартість багаторічних насаджень, які перебувають на балансі за станом на 1 січня 1995 року, збільшується: плодово-ягідних — у 15 разів, хмільників — у 18 разів, виноградників та інших багаторічних насаджень (полезахисні лісові смуги, шовковиці, насадження міських населених пунктів) — у 13 разів.

Балансова вартість усіх інших основних фондів, які попередньо індексувалися, збільшується у 18 разів, введених в експлуатацію з 1 січня 1993 року до 1 січня 1995 року — відповідно до індексів, наведених у таблиці (гр. 3).

Безпосередньо роботу з індексації вартості основних фондів проводить спеціально створена на підприємстві комісія на чолі з його керівником, яка несе персональну відповідальність за своєчасність її проведення, а також за повноту і правильність визначення результатів індексації. Комісія складає відомість індексації балансової вартості основних фондів та їх зносу (додаток), в яку з регістрів аналітичного обліку вносяться необхідні дані і на підставі якої записуються результати індексації в бухгалтерському обліку.

Суму зміни вартості основних фондів бюджетні установи відносять по дебету рахунку 01 «Основні засоби» (відповідний субрахунок) і кредиту рахунку 250 «Фонд в основних засобах», а суму збільшення зносу основних фондів — по дебету рахунку 250 «Фонд в основних засобах» і кредиту рахунку 020 «Знос основних засобів». Проіндексована вартість та сума зносу основних фондів за станом на 1 січня 1995 року заносяться до інвентарних карток обліку основних фондів або до інших регістрів аналітичного обліку підприємств, установ і організацій.

Підприємства, організації та установи, незалежно від форм власності до 1 березня 1995 року, подають управлінню статистики за місцем знаходження дані про вартість основних фондів на 1 січня 1995 року до проведення індексації та після неї в мільйонах карбованців в цілому по підприємствах.

Амортизація (знос) основних фондів, починаючи з лютого 1995 року, госпрозрахунковими підприємствами та організаціями всіх форм власності нараховується, виходячи з нової їх вартості за діючими нормами амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів із застосуванням коефіцієнта до нарахованої амортизації: у I кварталі 1995 р. — 0,25; II кварталі — 0,5; III кварталі — 0,75; IV кварталі — 1,0.

Установи проводять щорічну індексацію балансової вартості груп основних засобів згідно з індексом інфляції року та відповідно до порядку, передбаченому пунктом 8.3.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Коефіцієнт індексації визначається за формулою:

Ki = [1(a – 1) – 10] : 100,

де 1(а – 1) — індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо Ki не перевищує одиниці, індексація не відбувається.

У випадках, коли проіндексована вартість окремих видів основних засобів (зокрема електронно-обчислювальної техніки) значно відрізняється від аналогічних ним нових зразків, вони зараховуються на баланс установи за ринковими вільними цінами на ці види техніки, діючими станом на дату проведення індексації. При цьому відповідальність за об’єктивність визначення реальної вартості покладається на керівника установи.

Бюджетні установи, які мають на своєму балансі незавершене будівництво, суму зміни вартості обсягів незавершеного будівництва обчислюють відповідно до Рекомендацій Міністерства статистики України та Фонду державного майна України від 17.01.97 № 07/1-06/2 щодо визначення окремих вартісних показників у зв’язку з введенням національної грошової одиниці і відображення їх у статистичній звітності з капітального будівництва.

Облік усіх основних засобів, за винятком бібліотечних фондів, ведеться в повних гривнях, без копійок. Сума копійок, сплачених за придбані основні засоби, відноситься відразу на видатки установи. Витрати на капітальний ремонт не відносяться на збільшення вартості основних засобів.

Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обраховуються груповим обліком за номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт. Витрати на ремонт та реставрацію книг, у тому числі і на повторні палітурні роботи, на збільшення вартості книг не відносяться і списуються на видатки по кошторису установи.

На основні засоби бюджетних установ амортизаційні нарахування не проводяться, а нараховується знос. Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні (купівлі) основних засобів, не враховуються до вартості основних засобів і відносяться на статтю видатків на придбання цих засобів.

При надходженні в установу основних засобів матеріально відповідальна особа повинна розписатися в їх отриманні на документі постачальника чи на акті про приймання. Видача основних засобів зі складу проводиться за накладною, затвердженою керівником установи, яка виписується в одному примірнику.

Основні засоби, отримані і передані безоплатно у встановленому законом порядку, а також основні засоби, що вибули, відображаються в обліку за балансовою вартістю. По основних засобах, що були у використанні, обов’язково зазначається сума нарахованого зносу. Основні засоби, отримані безоплатно як гуманітарна допомога, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов’язково входить працівник бухгалтерії та представник вищої організації. Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на аналогічні види продукції. При отриманні основних засобів, що були у використанні, вказується процент їх зносу. Дані акта відображаються в бухгалтерському обліку. Одночасно у встановленому порядку проставляється інвентарний номер, про що робиться запис в акті приймання цінностей. Облік цінностей, що отримані як гуманітарна допомога, здійснюється бухгалтерією та матеріально відповідальною особою згідно із зазначеним порядком, але окремо від матеріальних цінностей, придбаних установою за рахунок бюджетних коштів.

Основні засоби, які стали непридатними, підлягають списанню у відповідності з Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 02.12.97 № 126/137. Для списання основних засобів, які стали непридатними, оформлюються: акт про списання основних засобів у бюджетних установах (типова форма № ОЗ-3, бюджет); акт про ліквідацію транспортних засобів (типова форма № ОЗ-4, бюджет); акт на списання виключеної з бібліотеки літератури в бюджетних установах (типова форма № ОЗ-5, бюджет). Зазначені акти складаються постійно діючою комісією, яка призначається наказом по установі.

Розбирання та демонтаж основних засобів до затвердження актів на їх списання не допускаються. Деталі та вузли основних засобів, які виготовлені із застосуванням дорогоцінних матеріалів та дорогоцінного каміння, а також з кольорових металів і не використовуються для потреб установи, підлягають здачі спеціалізованим підприємствам України, які здійснюють приймання і переробку відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінного каміння, затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України, Держріддорогмету від 23.06.94 № 54/11/161-91/15 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9.07.94 № 158/367).

Вартість матеріалів, отриманих від розбирання окремих об’єктів основних засобів та залишених для господарських потреб установ, відноситься на збільшення коштів бюджетного фінансування. Суми, отримані установами від продажу основних засобів (крім будівель і споруд), а також матеріалів з розібраних окремих об’єктів основних засобів, залишаються у розпорядженні установи з правом подальшого їх використання на ремонт, модернізацію чи придбання нових основних засобів того самого призначення. При цьому кошти від реалі­зації та розбирання основних засобів, придбаних за рахунок поза­бюджетних коштів, використовуються після сплати встановлених законодавством податків. Суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вносяться в дохід того бюджету, за рахунок якого утримується дана установа.

У випадках порушення діючого порядку списання основних засобів з балансу, а також безгосподарного ставлення до матеріальних цінностей (знищення, спалення та ін.) винні в цьому особи притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Передача приміщень та споруд з одного підпорядкування в інше проводиться відповідно до встановленого порядку.

Окремим інвентарним об’єктом вважаються: закінчений конструк­тивний прилад з усіма належними йому пристроями та приладдям; конструктивно відокремлений предмет, який призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів, що становлять одне ціле і спільно виконують певну роботу.

Інвентарним об’єктом, що підлягає обліку на субрахунку «Будинки», є кожний окремо розташований будинок або його частина, яка на правах власності належить установі. До складу будинку входять усі потрібні для експлуатації і розміщені всередині нього комунікації, а саме: система опалення, включаючи і котельну установку (якщо остання знаходиться у самому приміщенні), внутрішня мережа водо- і газопроводу та каналізації з усіма пристроями, внутрішня мережа силової та освітлювальної електропроводки з усією освітлювальною арматурою, внутрішні телефонні і сигнальні комунікації та вентиляційні пристрої загальносанітарного призначення, підйомники (ліфти).

Якщо будинки прилягають один до одного і мають загальну стінку, але кожен з них становить собою самостійне конструктивне ціле, вони вважаються окремими інвентарними об’єктами.

Надвірні будови, загороди та інші надвірні споруди, які обслуговують будинок (сарай, огорожа, колодязь та ін.), складають разом з ним один інвентарний об’єкт. Якщо ці будови та споруди обслуговують два чи більше будинків, вони вважаються самостійними інвентарними об’єктами.

Зовнішні добудови до будинку, які мають самостійне господарське значення, окремо розташовані будинки котельних, а також капітальні надвірні будови (склади, гаражі та ін.) є самостійними інвентарними об’єктами.

Знос об’єктів (предметів) основних засобів нараховується за повний календарний рік (незалежно від того, в якому місяці звітного року вони придбані чи побудовані) у відповідності зі встановленими нормами. Знос, нарахований на об’єкти (предмети) у розмірі 100 % вартості, не може бути підставою для їх списання.

Для нарахування зносу основні засоби поділяються на 3 групи, за якими закріплені відповідні субрахунки.

Групу 1 складають основні засоби, що обліковуються на субрахунках 010, 011, 012. Це — будинки, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування).

Групу 2 складають основні засоби, що обліковуються на субрахунках 013 (крім підгруп 1), 016 та автомобільний транспорт і запчастини до нього, що обліковуються на субрахунку 015. Це — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини, вартість яких за одиницю становить понад 600 гривень), меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до нього.

Групу 3 складають основні засоби, які обліковуються на субра­хунках 013 (підгрупи 1, 2), 015 (крім автомобільного транспорту і запчастин до нього), 017, 019. Це — будь-які інші основні засоби, не включені до груп 1 і 2.

Норми зносу встановлюються в процентах до балансової вартості кожної групи основних засобів на кінець звітного року:

група 1 — 5 %;

група 2 — 25 %;

група 3 — 15 %.

Розділ «Матеріали і запаси» вміщує шість статей балансу, в тому числі у статті «Вироби виробничих (учбових) майстерень» показуються залишки нереалізованих готових виробів та продукції за фактичною собівартістю.

По статті балансу «Продукція підсобних (учбових) сільських господарств» показуються залишки продукції землеробства та тваринництва виробництва поточного року до складання річної калькуляції за плановою собівартістю. Перехідні на наступний рік запаси зерна та кормів власного виробництва показуються у балансі за фактичною собівартістю або заготівельними цінами у тому випадку, якщо фактична собівартість вище за заготівельні ціни. Окремі види кормів, на які не встановлені заготівельні ціни, показуються за їх фактичною собівартістю, але не вище планової собівартості цих кормів.

По статті «Матеріали тривалого використання для наукових досліджень і на лабораторному дослідженні» показується вартість матеріалів, отриманих зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідного інституту, вузу для науково-дослідних робіт, що використовувалися неодноразово або довгий термін часу, а також матеріалів, які є об’єктами наукових дослідів.

По статті балансу «Спецобладнання для госпдоговірних науково-дослідних робіт» показується вартість спецобладнання, придбаного для виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт по конкретній темі замовника до передачі його у науковий підрозділ.

По статті балансу «Молодняк тварин і тварини на відгодівлі» показується вартість молодняку всіх видів тварин і тварин на відгодівлі, птиці, кролів, пухнастих звірів, сім’ї бджіл.

Молодняк тварин, отриманих від приплоду в своєму господарстві, показується за плановими цінами. Молодняк тварин, який переходить на наступний рік для подальшого виросту та відкорму, а також молодняк тварин, який переводиться в звітному році в основне стадо, оцінюється за фактичною собівартістю, але реалізується державі.

По статті балансу «Матеріали і продукти харчування» показуються матеріали за вартістю їх придбання. У випадках, якщо при придбанні матеріалів і продуктів харчування через дрібнооптові бази і магазини в установленому порядку надається торговельна знижка, такі цінності показуються в балансі за роздрібними цінами без урахування цієї знижки. На суму отриманої знижки зменшуються фактичні витрати по відповідному коду кошторису.

Витрати по найманню транспорту для перевезення матеріалів і продуктів харчування не відносяться на збільшення вартості придбаних цінностей, а списуються на відповідні статті витрат за рахунок асигнувань, по яких ці цінності були придбані.

Вартість матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, через відмову від акцепту рахунків — платіжних доручень і з інших причин показуються по балансу за цінами, які вказані у відповідних документах.

Відходи виробництва в учбових майстернях та підсобних сільських господарствах оцінюється комісією за цінами можливого використання, які затверджуються в установленому порядку.

Суми, виручені від реалізації матеріалів та продуктів харчування, залишаються в розпорядженні установи.

Розділ, який називається «Витрати на виробництво та інші цілі», має п’ять статей.

По статті балансу «Витрати виробничих (учбових) майстерень» показуються витрати на вироби і продукцію незакінченого виробництва за фактичною собівартістю.

По статті балансу «Витрати підсобних (учбових) сільських господарств» показуються витрати під урожай майбутнього року в підсобних сільських і навчально-дослідних господарствах (озимі посіви, оранка зябу, підготовка парів та ін.) за фактичними витратами.

По статті балансу «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами» показуються фактичні витрати на незакінчені науково-дослідні роботи (теми), включаючи накладні витрати.

По статті балансу «Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв» показуються фактичні витрати на виготовлення експериментальних пристроїв (зразки машин і пристроїв, стенди для випробувань та ін.) для проведення наукових досліджень по держбюджетних роботах.

По статті балансу «Витрати по заготівлі і переробці матеріалів» показуються фактичні витрати по заготовці і переробці матеріалів та продуктів харчування, які виконувались господарським способом.

Розділ «Грошові кошти» вміщує 12 статей. При заповненні цього розділу слід мати на увазі, що залишки грошових кош-
тів, показані в балансі, погоджуються з установами відповідних банків.

Всі неузгодженості по них ліквідуються до складання балансу. Залишені на балансах установ невідрегульовані суми по цих розрахунках розглядаються як невірне складання балансу. Інші грошові кошти показуються в балансі за їх вартістю.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами показуються кожною із сторін у своєму балансі в сумах, які випливають із бухгалтерських записів та визнаються нею правильними.

У разі наявності розбіжностей для їх ліквідації заінтересована сторона повинна в установлені терміни передати матеріали про суми розбіжностей відповідним органам для вирішення питання по суті або до арбітражного суду.

Книга: Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.

ЗМІСТ

1. Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.
2. Анотація до Ткаченка І.Т.
3. Розділ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАД
4. Розділ ІІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ПОДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
5. Розділ ІІІ МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
6. Розділ ІV ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗАТВЕРДЖЕНА ОРГАНАМИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
7. БАЛАНС ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ
8. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
9. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАННЯХ
10. ЗВІТ ПРО УТРИМАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
11. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СУДІВ І ПРОКУРАТУРИ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ
12. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ
13. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
14. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ ТА КОНТИНГЕНТАХ ПО ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ, СПЕЦІАЛЬНИХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ, ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ
15. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ПРИ ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ
16. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ
17. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ІНШИХ ЗАКЛАДІВ І ЗАХОДІВ
18. ЗВІТ ПРО РУХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
19. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ
20. ЗВІТ ПРО РУХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
21. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ
22. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
23. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
24. ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
25. ЗВІТ ПРО КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
26. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПО МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
27. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
28. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
29. ЗВІТ З ПРАЦІ
30. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
31. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
32. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
33. ЗВІТ ПРО ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ СТАНОМ
34. ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ (ВАКАНТНИХ ПОСАД) ТА ПОТРЕБУ В ПРАЦІВНИКАХ
35. РОЗДІЛ VI ФОРМИ ЗВІТНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕНІ ІНШИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ Форма № 4-ПФ
36. РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО КОШТИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
37. ВИТРАТИ ПО КОШТАХ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ПОЧАТКУ РОКУ
38. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І УСТАНОВ
39. Пояснення до порядку заповнення форми № 1-ОПП
40. РОЗДІЛ VII УЗГОДЖЕНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ РІЗНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
41. РОЗДІЛ VIIІ ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
42. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА ЇХ ВИДАМИ
43. ДОДАТКИ. Додаток 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Державне казначейство України
44. Додаток 2. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 31 липня 1995 року № 590 Питання Державного казначейства
45. Додаток 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
46. Додаток 4. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.02.98 м. Київ № 45 Про затвердження механізму обмеження витрачання  бюджетних коштів
47. ЛІТЕРАТУРА
48. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ
49. ІНСТРУКЦІЯ з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу
50. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate