Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Огонь запеклих не пече. / Тарас Шевченко

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.


Розділ ІІІ МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

На виконання постанови Верховної Ради України від 12.07.96
№ 327 «Про структуру узгодженої класифікації України» Кабінет Міністрів України постановою від 16.02.98 № 164 затвердив Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації.

Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи та організації є основним документом, який визначає розподіл коштів установи.

Формування його здійснюється на підставі лімітної довідки про асигнування з бюджету, яку вища організація надсилає всім підпорядкованим установам у двотижневий термін після затвердження бюджету, з якого провадиться фінансування установи. Форми кошторису, лімітної довідки, штатного розпису розробляються та затверджуються Мінфіном України (див. с. 22—34).

Під час формування лімітів витрат у підпорядкованих установах вищі організації повинні враховувати об’єктивну потребу в коштах кожної установи, виходячи з її основних виробничих показників, обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності та намічених заходів по скороченню витрат у плановому періоді. За таких умов мають виконуватися вимоги щодо забезпечення фінансовими ресурсами невідкладних витрат, насамперед витрат на заробітну плату з нарахуванням на соціальне страхування, а також на господарське утримання установи. Асигнування на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не мають першочергового зна­чення, можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат.

Єдиний кошторис доходів і видатків складається усіма установами на календарний рік і затверджується керівником відповідної вищої організації не пізніше ніж через місяць після затвердження відповідного бюджету, з якого провадиться фінансування установи. Одночасно з кошторисом на затвердження вищій організації, якщо законодавством не встановлено інший порядок затвердження, подається штатний розпис установи, включаючи її структурні підрозділи, які утримуються за рахунок спеціальних чи інших позабюджетних коштів. Кошторис і штатний розпис затверджуються у двох примірниках, один з яких повертається установі, а другий залишається у вищої організації.

Кошториси доходів і видатків та штатні розписи установ, які не мають вищої галузевої організації (центральні, районні, центральні міські лікарні тощо), затверджуються районними державними адміністраціями або виконавчими органами відповідних місцевих рад.

Кошториси доходів і видатків на проведення централізованих заходів затверджуються керівниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних адміністрацій та виконавчих органів місцевих рад, за планами яких виконуватимуться зазначені заходи.

Кошториси доходів і видатків та штатні розписи затверджуються в такому порядку:

а) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (незалежно від джерел утримання), обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, центральних органів управління державними цільовими фондами, президій дер-
жавних академій наук, Державного науково-виробничого центру страхового фонду документації, лікувально-оздоровчих об’єднань при Кабінеті Міністрів України, а також установ і закладів, які безпосередньо фінансуються з Державного бюджету, — Мінфіном, якщо інше не передбачено законодавством; кошториси і штатні розписи органів виконавчої влади, підпорядкованих міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, — керів­никами цих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

б) міністерств і відомств Автономної Республіки Крим, управлінь, відділів, інших підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних адміністрацій — Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними адміністраціями після попередньої експертизи у Міністерстві фінансів Автономної Республіки Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських фінансових управліннях;

в) управлінь, відділів, інших підрозділів районних державних адміністрацій — районними державними адміністраціями після попередньої експертизи у районних фінансових відділах;

г) регіональних відділень (служб) державних цільових фондів — вищими органами;

д) національних закладів освіти, що безпосередньо фінансуються з Державного бюджету, — керівниками цих закладів у межах доведених посадових ставок.

Установи, які фінансуються з Державного бюджету і відповідно до законодавства самостійно затверджують кошториси і штатні розписи, у місячний термін після прийняття бюджету подають Мінфіну затверджені кошториси, розрахунки даних та штатні розписи.

Затвердження кошторису доходів і видатків та штатного розпису установи засвідчується підписом керівника відповідного органу із зазначенням дати затвердження і гербовою печаткою. Зміни до затвердженого кошторису доходів і видатків та штатного розпису в процесі його виконання можуть вноситися лише з дозволу організації, яка їх затвердила.

Фінансування установ без затвердженого у визначеному порядку кошторису забороняється. У процесі виконання кошторисів керівники установ мають право в межах затвердженої загальної суми видатків на оплату праці самостійно перерозподіляти кошти між фондом заробітної плати за основними окладом, доплатами і надбавками та фондом на преміювання. Зазначені зміни можуть вноситися лише за наявності відповідних підстав згідно із законодавством з питань оплати праці. В разі внесення таких змін обґрун­тування у вигляді пояснювальної записки подаються установою до квартальних та річних звітів про виконання кошторису доходів і видатків.

Єдиний кошторис доходів і видатків установи складається з трьох розділів: 1) бюджетні асигнування; 2) інші кошти; 3) видатки за рахунок перевищення доходів над видатками спеціальних та інших позабюджетних коштів. Кожний з трьох розділів кошторису поділяється на дохідну і видаткову частини.

Дохідна частина єдиного кошторису доходів і видатків.

У дохідній частині єдиного кошторису доходів і видатків установи зазначаються планові обсяги бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання установи, а також надходження з інших дохідних джерел, одержання яких передбачено відповідними норма­тивно-правовими актами.

Загальна сума доходів установи, відповідно до якої формується видаткова частина кошторису, визначається з урахуванням залишків коштів на початок планового періоду спеціальних та інших позабюджетних коштів.

Формування дохідної частини єдиного кошторису доходів і видатків установи здійснюється на підставі індивідуальних розрахунків доходів і платежів та відрахувань до бюджету, які складаються по кожному джерелу доходів, що передбачаються у плановому періоді. За основу цих розрахунків беруться показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень та вартість обладнання, іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках, кількість відвідувачів музеїв, виставок тощо) та розмір плати в розрахунку за одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до законодавства. На підставі перелічених показників визначається сума доходів на плановий період по кожному джерелу доходів з помісячним розподілом та урахуванням конкретних умов роботи установи. Під час формування показників, на підставі яких визначаються доходи планового періоду, обов’язково повинен враховуватися рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що передує плановому. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному в формі розрахунку, і повною мірою відповідати показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди.

Видаткова частина єдиного кошторису доходів і видатків.

У видатковій частині єдиного кошторису доходів і видатків установи зазначається загальна сума витрат установи з розпо-
ділом їх за категоріями видатків економічної класифікації, а також зі встановленням витрат, фінансування яких планується провести за рахунок бюджетних асигнувань і позабюджетних над-
ходжень.

Асигнування, передбачені у видатковій частині єдиного кошторису доходів і видатків установи, мають забезпечувати повне фінансування витрат цієї установи. Для цього чисельність працівників установи, яка пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з фондом зарплати, який планується, а витрати на господарське утримання — з наявними джерелами фінансування.

Затвердження кошторисів видатків у сумах, що перевищують передбачені бюджетним асигнуванням, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

Видатки установи за рахунок бюджетних коштів передбачаються відповідними нормативно-правовими актами, що визначають порядок формування обсягів витрат за їх категоріями, кожна з яких обов’язково обґрунтовується розрахунками. Вони здійснюються з урахуванням особливостей діяльності установи, яка надає платні послуги.

Видатки за рахунок перевищення доходів над видатками спеціальних та інших позабюджетних коштів плануються за категоріями видатків в цілому з виокремленням сум, що спрямовуються на покриття дефіциту бюджетних асигнувань. Зазначені кошти передбачаються насамперед на задоволення потреби в коштах на заробітну плату працівників установ з нарахуваннями на соціальне страхування, на оплату витрат, пов’язаних з господарським утриманням установ, та інших першочергових витрат.

Додаток 1

до наказу Міністерства фінансів України

від 19.02.98 № 38

ЛІМІТНА ДОВІДКА № _____

про витрати із бюджету на 199___ рік

Видана

(назва організації, яка видала лімітну довідку)

(назва установи, закладу, організації, якій видається лімітна довідка)

Підстава:

1. З___________________________ бюджету виділено (збільшено)

на 199__ рік за ___ кодом функціональної класифікації асигнувань: ___тис. грн.,

в тому числі на:

Поточні видатки: _________________ тис. грн.;

з них на:

оплату праці: ____________________ тис. грн.,

нарахування на заробітну плату: ___________________ тис. грн.,

оплату послуг з утримання бюджетних установ
та оплату комунальних послуг і енергоносіїв: ___________________ тис. грн.;

капітальні видатки: ________________________ тис. грн.

2. У загальній сумі зазначених видатків з бюджету враховано витрати на утримання:

— середньорічної чисельності працівників (__________ посад);

— легкового автотранспорту (крім спеціального) в кількості ______ одиниць,

а саме: _____ грн.

3. Проекти єдиного кошторису видатків установи і штатного розпису

на 199__ рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані

на затвердження до ____________ 199__ року

  (число і місяць)

МП Посада

керівника Підпис

«____»_______________199__ року


Додаток 2

 до наказу Міністерства фінансів України

від 19.02.98 № 38

КОШТОРИС

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ в сумі  _________________

доходів і видатків   _________________________

______________________________________________________грн.
(сума літерами і цифрами)

______________________________ на 199__ рік
(назва установи, організації)

________________________________________________________
(посада)

індивідуальний (загальний) ________________
_________________________________________
(найменування району (міста), області)

____________________________ ___________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)

_____________________________________________

(число, місяць, рік)

Бюджет _________________________________

М.П.

.

Код відомчої класифікації _________________

Функція ________________________________

Підпис: 23Код функціональної класифікації ___________

Бюджетні асигнування

Показники

Код

видатків

згідно з

економічною

класифікацією

199__ рік

199__ рік

Затверджено

з урахуванням

внесених змін

Виконано

на

_________
(фактичні витрати)

Обраховано

установою,

організацією

Затверджено

всьо­го на рік

в тому числі по кварталах

І

квар­тал

ІІ

квар­тал

ІІІ

квар­тал

ІV

квартал

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ДОХОДИ

Надходження коштів у поточному році

х

х

х

Продовження кошторису

Бюджетні асигнування

Показники

Код

видатків

згідно з

економічною

класифікацією

199__ рік

199__ рік

Затверджено

з урахуванням

внесених змін

Виконано

на

_________
(фактичні витрати)

Обраховано

установою,

організацією

Затверджено

всього на рік

в тому числі по кварталах

І

квар­тал

ІІ

квар­тал

ІІІ

квар­тал

ІV

квартал

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВИДАТКИ

Видатки на товари і послуги

1100

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

Нарахування на заробітну плату

1120

Придбання предметів постачання і матеріалів

1130

з них: Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

Продукти харчування

1133

Видатки на відрядження

1140

Оплата послуг з утримання бюджетних установ

1150

Продовження кошторису

Бюджетні асигнування

Показники

Код

видатків

згідно з

економічною

класифікацією

199__ рік

199__ рік

Затверджено

з урахуванням

внесених змін

Виконано

на

_________
(фактичні витрати)

Обраховано

установою,

організацією

Затверджено

всього на рік

в тому числі по кварталах

І

квар­тал

ІІ

квар­тал

ІІІ

квар­тал

ІV

квартал

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Підпис: 25з них: Оплата транспортних послуг та утримання власних транспортних засобів

1151

Послуги зв’язку

1156

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:

1160

оплата теплопостачання

1161

оплата водопостачання та водовідведення

1162

оплата електроенергії

1163

оплата природного газу

1164

Дослідження і розробки, державні програми

1170

Субсидії і поточні трансфертні виплати

1300

Продовження кошторису

Бюджетні асигнування

Показники

Код
видатків
згідно з
економічною
класифікацією

199__ рік

199__ рік

Затверджено

з урахуванням

внесених змін

Виконано

на

_________
(фактичні витрати)

Обраховано

установою,

організацією

Затверджено

всього на рік

в тому числі по кварталах

І
квар­тал

ІІ
квар­тал

ІІІ
квар­тал

ІV
квартал

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

з них: Трансферти населенню

1340

Підпис: 26Капітальні видатки

2000

Придбання основного капіталу

2100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

Капітальний ремонт

2130

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

Капітальні трансферти

2400

Всього видатків поточного року

Продовження кошторису

Інші кошти

Показники

Код видатків згідно з економічною
класифікацією

Всього
на рік

В тому числі по кварталах

І
квартал

ІІ
квартал

ІІІ
квартал

ІV
квартал

А

1

2

3

4

5

6

ДОХОДИ

Залишок коштів на початок року

х

Надходження коштів у поточному році

х

Всього доходів з урахуванням залишку на початок року

х

Підпис: 27ВИДАТКИ

Видатки на товари і послуги

1100

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

Нарахування на заробітну плату

1120

Придбання предметів постачання і матеріалів

1130

з них: Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

Продукти харчування

1133

Видатки на відрядження

1140

Оплата послуг з утримання бюджетних установ

1150

з них: Оплата транспортних послуг та утримання власних транспортних засобів

1151

Продовження кошторису

Інші кошти

Показники

Код видатків згідно з економічною
класифікацією

Всього
на рік

В тому числі по кварталах

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

А

1

2

3

4

5

6

Послуги зв’язку

1156

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:

1160

Підпис: 28оплата теплопостачання

1161

оплата водопостачання та водовідведення

1162

оплата електроенергії

1163

оплата природного газу

1164

Дослідження і розробки, державні програми

1170

Виплата процентів

1200

Субсидії та поточні трансфертні виплати

1300

з них: Трансферти населенню

1340

Капітальні видатки

2000

Придбання основного капіталу

2100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

Продовження кошторису

Інші кошти

Показники

Код видатків згідно з економічною
класифікацією

Всього
на рік

В тому числі по кварталах

І
квартал

ІІ
квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

А

1

2

3

4

5

6

Капітальне будівництво

2120

Підпис: 29Капітальний ремонт

2130

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

Капітальні трансферти

2400

Податок на додану вартість

Інші платежі та відрахування

Разом видатків

Перевищення доходів над видатками


Продовження кошторису
Видатки за рахунок перевищення доходів над видатками по спецкоштах та інших позабюджетних коштах

Всього
затвер-
джено по
установі
на рік

Показники

Код видатків
згідно з економічною класифікацією

Всього на рік

З них на покриття
дефіциту бюджетних
асигнувань

В тому числі

I квартал

з них на покриття
дефіциту  бюджетних асигнувань

II квартал

з них на покриття
дефіциту бюджетних асигнувань

III квартал

з них на покриття
дефіциту бюджетних
асигнувань

IV квартал

з них на покриття
дефіциту бюджетних
асигнувань

ДОХОДИ

Підпис: 30Залишок коштів на початок року

х

Надходження коштів у поточному році

х

Всього доходів з урахуванням залишку на початок року

х

ВИДАТКИ

Видатки на товари і послуги

1100

Оплата праці працівників бюджетних установ

1100

Нарахування на заробітну плату

1120

Придбання предметів постачання і матеріалів

1130

з них: Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

Продукти харчування

1133

Продовження кошторисуВидатки за рахунок перевищення доходів над видатками по спецкоштах та інших позабюджетних коштах

Всього
затвер-
джено по
установі
на рік

Показники

Код видатків
згідно з економічною класифікацією

Всього на рік

З них на покриття
дефіциту бюджетних
асигнувань

В тому числі

I квартал

з них на покриття
дефіциту  бюджетних асигнувань

II квартал

з них на покриття
дефіциту бюджетних асигнувань

III квартал

з них на покриття
дефіциту бюджетних
асигнувань

IV квартал

з них на покриття
дефіциту бюджетних
асигнувань

Видатки на відрядження

1140

Підпис: 31Оплата послуг з утримання бюджетних установ

1150

з них: Оплата транспортних послуг та утримання власних транспортних засобів

1151

Послуги зв’язку

1156

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв:

1160

оплата теплопостачання

1161

оплата водопостачання та водовідведення

1162

оплата електроенергії

1163

оплата природного газу

1164

Дослідження і розробки, державні програми

1170

Виплата процентів

1200

Продовження кошторисуВидатки за рахунок перевищення доходів над видатками по спецкоштах та інших позабюджетних коштах

Всього
затвер-
джено по
установі
на рік

Показники

Код видатків
згідно з економічною класифікацією

Всього на рік

З них на покриття
дефіциту бюджетних
асигнувань

В тому числі

I квартал

з них на покриття
дефіциту  бюджетних асигнувань

II квартал

з них на покриття
дефіциту бюджетних асигнувань

III квартал

з них на покриття
дефіциту бюджетних
асигнувань

IV квартал

з них на покриття
дефіциту бюджетних
асигнувань

Субсидії та поточні трансфертні виплати

1300

Підпис: 32з них: Трансферти населенню

1340

Капітальні видатки

2000

Придбання основного капіталу

2100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

Капітальне будівництво

2120

Капітальний ремонт

2130

Придбання землі та нематеріальних активів

2300

Капітальні трансферти

2400

Податок на додану вартість

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Продовження кошторисуВидатки за рахунок перевищення доходів над видатками по спецкоштах та інших позабюджетних коштах

Всього
затвер-
джено по
установі
на рік

Показники

Код видатків
згідно з економічною класифікацією

Всього на рік

З них на покриття
дефіциту бюджетних
асигнувань

В тому числі

I квартал

з них на покриття
дефіциту  бюджетних асигнувань

II квартал

з них на покриття
дефіциту бюджетних асигнувань

III квартал

з них на покриття
дефіциту бюджетних
асигнувань

IV квартал

з них на покриття
дефіциту бюджетних
асигнувань

Підпис: 33Інші платежі та відрахування

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Всього видатків

Перевищення доходів над видатками

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

М.П. Керівник 

(підпис) ( ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(начальник планово-

фінансового відділу)

(підпис) (ініціали та прізвище)

«____»_______________ 199__ р.Додаток 3

до наказу Міністерства фінансів України

від 19.02.98 № 38

ЗАТВЕРДЖУЮ

Штат у кількості

ШТАТНИЙ РОЗПИС

штатних одиниць із місячним фондом

заробітної плати ____________________________

__________________________________________
(підпис керівника)

(назва установи, організації)

(число, місяць, рік)

М.П.

Сума в гривнях

Підпис: 34


п/п

Назва
структурного
підрозділу та посад

Кількість
штатних
посад

Поса­довий
оклад

Надбавки

Доплати

Фонд заробітної плати
на місяць

Фонд заробітної плати
на 199__ рік

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник 

(підпис) ( ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(начальник планово-

фінансового відділу)

(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.


Кошторис доходів і видатків бюджетної установи визначає загальний обсяг, цільове призначення і поквартальний розподіл коштів, у т. ч. витрати на оплату праці, які за сучасних умов становлять від 60 до 85 % від загальних витрат. Фінансування бюджет­них установ здійснюється органами Державного казначейства України. Наказом Головного управління Державного казначейства України від 21.03.97 № 28 «Про впровадження казначейської системи виконання Державного бюджету», зареєстрованим у Мінюсті України 21.03.97 за № 102/1906, та наказом Міністерства фінансів України від 03.12.97 № 265 «Про запровадження нової бюджетної класифікації України» затверджено Тимчасову інструкцію про порядок касового виконання Державного бюджету за видатками та запроваджено економічну класифікацію видатків бюджету, в т. ч. на оплату праці (коди з 1100 по 1123). Фінансування видатків за статтями кошторису доходів і видатків на заробітну плату та нарахування на заробітну плату здійснюються в першочерговому порядку. Заробітна плата працівників бюджетних установ у межах утвореного в установленому порядку фонду оплати праці складається з посадового окладу або тарифної ставки, премії, доплати за суміщення професій (посад), інших надбавок і доплат відповідно до чинних нормативних актів.

Порядок нарахування заробітної плати працівникам культурно-освітніх установ проводиться згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.96 № 565 «Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери», наказом Міністерства культури і мистецтв України від 02.09.96 № 440 «Про упорядкування умов оплати праці працівників культури і мистецтв бюджетних установ і організацій» (зі змінами та доповненнями), іншими нормативними документами. Зазначеними законодавчими актами керівникам установ та організацій культури надано право затверджувати штатні розписи і встановлювати оклади працівникам згідно з діючими схемами, вводити доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, збільшення обсягу робіт, високі творчі досягнення, визначати порядок і розмір преміювання працівників.

Нарахування заробітної плати творчого складу театру здійснюється адміністрацією театру на основі тарифікації, тобто з установленням категорій і розмірів посадових окладів згідно з діючими схемами, та на підставі рішення художньої ради театру в межах фонду оплати праці. Оплата праці працівникам концертних організацій проводиться відповідно до діючих схем посадових окладів, розрахункових і концертних ставок. Для творчих працівників, у т. ч. прийнятих у концертну організацію на умовах договору або для виконання разової роботи, розмір оплати праці в трудовій угоді встановлюється у процентах від доходу в межах фонду оплати праці за фактично виконану роботу, виходячи з діючих посадових окладів і ставок авторської винагороди з урахуванням надбавок та оплати за домовленістю.

Розмір посадових окладів працівників та спеціалістів бібліотечної системи залежить від освіти, стажу роботи та групи, до якої віднесено бібліотеку (І, ІІ, III, IV), кількість посад — від числа читачів та обсягу книговидачі (крім районів, які зазнали радіоактивного забруднення). Підставою для нарахування заробітної плати викладачам дитячих музичних і художніх шкіл є тарифікація, в якій зазначено освіту, стаж, концертмейстерські години, ставку та тижневе навантаження.

У будинках культури посадові оклади керівникам гуртків встановлюються за 3 години гурткової роботи на день, акомпаніаторам — за 4 години на день. Для цих працівників впроваджу-
ється місячний сумарний облік робочого часу, а оплата праці проводиться за фактично виконаний обсяг роботи по годинних ставках.

Оплата праці працівників освіти здійснюється на підставі Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93
№ 102 (зі змінами та доповненнями), наказів Міністерства освіти України від 20.08.93 № 310 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», від 25.07.96
№ 252 «Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти», інших нормативних документів. Посадові оклади працівників освіти встановлюються керівниками установ на основі діючих кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів працівників відповідної кваліфікації з подальшою атестацією або згідно з чинним законодавством (при зміні розміру мінімальної заробітної плати тощо).

При визначенні розміру посадових окладів працівників у закладах охорони здоров’я слід керуватися наказами Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.93 № 229 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення», від 04.09.96 № 274 «Про затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення», іншими нормативними актами (зі змінами і доповненнями).

Кількість посад у медичних закладах за їх найменуванням і групами встановлюється відповідно до затверджених штатними нормативами та кошторисами видатків медичного та фармацевтичного персоналу, працівників їдалень і кухонь, а також типовими штатами адміністративно-управлінського персоналу. Штатні нормативи і типові штати затверджуються в межах планового фонду заробітної плати та бюджетних асигнувань.

Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є Державний бюджет України. Заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплат за ранги, надбавок за вислугу років на державній службі та інших надбавок. Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.93
№ 35 «Про умови оплати працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів» (зі змінами та доповненнями) затверджено шкали співвідношень посадових окладів державних службовців і мінімального розміру заробітної плати. Доплата за ранг залежить від рангу, присвоєного державному службовцю (постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.94 № 855). Відповідно до статті 33 Закону України «Про державну службу» надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям щомісячно у процентах до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу державної служби у таких розмірах: понад 3 роки — 10 процентів, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 процентів. Державним службовцям можуть також встановлюватися надбавки за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових проблем. Згідно зі статтею 35 згаданого Закону державним службовцям до щорічної відпустки (30 календарних днів) надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу. Державним службовцям, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів (без нарахування допомоги на оздоровлення за ці дні). Працівникам прокуратури, судів, податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших органів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.95 № 488 (зі змінами та доповненнями) надається матеріальна допомога в розмірі середньомісячного заробітку (в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України), яка може бути надана тільки за умови наявності коштів бюджетної установи (організації). Преміювання керівників органів державної виконавчої влади та інших відповідних органів, їх заступників, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок до посадових окладів здійснюються за рішенням вищих органів державної виконавчої влади у межах наявних коштів на оплату праці.


Книга: Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.

ЗМІСТ

1. Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.
2. Анотація до Ткаченка І.Т.
3. Розділ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАД
4. Розділ ІІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ПОДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
5. Розділ ІІІ МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
6. Розділ ІV ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗАТВЕРДЖЕНА ОРГАНАМИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
7. БАЛАНС ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ
8. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
9. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАННЯХ
10. ЗВІТ ПРО УТРИМАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
11. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СУДІВ І ПРОКУРАТУРИ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ
12. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ
13. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
14. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ ТА КОНТИНГЕНТАХ ПО ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ, СПЕЦІАЛЬНИХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ, ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ
15. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ПРИ ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ
16. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ
17. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ІНШИХ ЗАКЛАДІВ І ЗАХОДІВ
18. ЗВІТ ПРО РУХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
19. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ
20. ЗВІТ ПРО РУХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
21. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ
22. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
23. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
24. ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
25. ЗВІТ ПРО КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
26. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПО МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
27. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
28. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
29. ЗВІТ З ПРАЦІ
30. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
31. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
32. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
33. ЗВІТ ПРО ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ СТАНОМ
34. ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ (ВАКАНТНИХ ПОСАД) ТА ПОТРЕБУ В ПРАЦІВНИКАХ
35. РОЗДІЛ VI ФОРМИ ЗВІТНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕНІ ІНШИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ Форма № 4-ПФ
36. РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО КОШТИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
37. ВИТРАТИ ПО КОШТАХ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ПОЧАТКУ РОКУ
38. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І УСТАНОВ
39. Пояснення до порядку заповнення форми № 1-ОПП
40. РОЗДІЛ VII УЗГОДЖЕНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ РІЗНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
41. РОЗДІЛ VIIІ ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
42. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА ЇХ ВИДАМИ
43. ДОДАТКИ. Додаток 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Державне казначейство України
44. Додаток 2. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 31 липня 1995 року № 590 Питання Державного казначейства
45. Додаток 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
46. Додаток 4. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.02.98 м. Київ № 45 Про затвердження механізму обмеження витрачання  бюджетних коштів
47. ЛІТЕРАТУРА
48. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ
49. ІНСТРУКЦІЯ з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу
50. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate