Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Бути справедливим у думках – ще не означає бути справедливим насправді. / Костянтин Ушинський

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.


Розділ ІІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ПОДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Річні звіти складаються за звітний рік, яким вважається період з 1 січня до 31 грудня включно. Для новоутворених установ звітним періодом є строк з дня утворення установи до 31 грудня включно, а для установ, що утворені після 1 жовтня, — з дня утворення установи до 31 грудня наступного року включно. Це не стосується орга-
нізацій, створених шляхом реорганізації або на базі ліквідованих установ.

У разі поділу установи до новостворених установ, що виникли в результаті цього, переходять за роздільним актом (балансом виконання кошторису видатків) у відповідних частинах майнові права і зобов’язання реорганізованої установи. У балансі виконання кошторису видатків створеної установи відображаються дані активів і пасивів роздільного балансу.

У формах бухгалтерських звітів наводяться всі передбачені показники. У випадках незаповнення тієї чи іншої статті (рядка, графи) через відсутність активів, пасивів, операцій ця стаття (рядок, графа) прокреслюється.

Форми звітності заповнюються в гривнях, а зведені звіти головних розпорядників коштів — в тисячах гривень з одним десятковим знаком чорнилом, пастою кулькових ручок, на друкарських машинках, принтерах, за допомогою засобів механізації та інших способів, які б забезпечили збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності та запобігли б внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень.

Заголовна частина форм заповнюється в такій послідовності:

реквізит «Установа» відображає повну назву установи (відповідно до установчих документів), зареєстровану в установленому порядку, та її ідентифікаційний код за єдиним державним реєстром підприємств й організацій України (ЄДРПОУ);

реквізит «Територія» відображає назву території, де розташовано установу, відповідно до системи позначень адміністративно-те­риторіальних одиниць (КОАТУУ);

реквізит «Галузь (вид діяльності)» відображає вид діяльності установи відповідно до Загального класифікатора галузей народного господарства (ЗКГНГ);

реквізит «Орган державного управління» відображає назву органу, у віданні якого перебуває установа (якщо він є) та якому подається бухгалтерський звіт;

реквізит «Контрольна сума» організаціями не заповнюється;

реквізит «Адреса організації» відображає повну поштову адресу установи;

реквізит «Кількість установ» відображає кількість юридичних осіб, що включені органом управління до зведеного балансу;

код відомчої класифікації видатків;

код функціональної класифікації видатків;

код економічної класифікації видатків.

Активи, пасиви та операції в іноземних валютах включаються в річний бухгалтерський звіт в сумах, що визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю, що діє на території України. Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з майном та зобов’язаннями, вартість яких виражена в іноземній валюті, визначено Положенням з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.02.96 № 29.

Дані статей балансу на кінець звітного року повинні бути обґрунтовані результатами ретельно проведеної перед складанням річного бухгалтерського звіту інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, резервів, документів та розра­хунків, порядок якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 № 69 та регламентовано Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-мате­ріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90.

До подання річного бухгалтерського звіту на підставі затверджених керівником установи пропозицій постійно діючих інвентаризаційних комісій щодо врегулювання розбіжностей фактичної наявності цінностей інвентаризації відповідні записи мають бути внесені до регістрів і рахунків бухгалтерського обліку. Суми статей балансу по коштах на рахунках у банках, банківських позичках, дані про рух фінансування з бюджету та позабюджетних фондів повинні відповідати відомостям, вказаним у виписках банків. Відображення в балансі сум за розрахунками з фінансовими і податковими органами, які взаємно не погоджені, не допускається.

Бухгалтерські звіти і баланси підписують керівник і головний бухгалтер установи. У централізованих бухгалтеріях звіти та баланси підписують керівник цього органу управління установи, при якому вона утворена, і головний бухгалтер. Крім того, звіти про виконання плану по штатах і контингентах у міністерствах, відомст­вах, управліннях (відділах) держадміністрацій підписує керівник планово-фінансової служби.

У бухгалтерських звітах і балансах не повинно бути жодних підчисток і помарок. Виправлення помилок у звітах здійснюється з дотриманням вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерст­ва фінансів України від 24.05.95 р № 88.

При виявленні перевіряючою установою або іншими органами у звітах як поточного, так і минулого року (після їх затвердження), перекручень звітних даних, приписок тощо виправлення здійснюються у звітах за той звітний період, в якому вони були виявлені, причому вносяться виправлення до даних за звітний період (квартал, з початку року). Якщо не встановлено періоду, під час якого були перекручені звітні дані, то виправлення також виконуються у звітах за той період, в якому було виявлено приписки та інші перекручення.

Виправлення помилок (перекручень), які допущені у поточному році та виявлені у цьому ж році до затвердження і подання річного звіту за поточний рік, здійснюються у бухгалтерському обліку виключенням (сторнуванням) неправильних записів та заміною їх правильними у тому місяці, в якому вони були виявлені, але не пізніше звіту за грудень поточного року.

Виправлення помилок, які допущені в минулому році внаслідок перекручення даних про витрати виробництва та обліку витрат у бух­галтерському обліку і звітності про фінансові результати за минулий рік, не вносяться, а відображаються у поточному році як фінансовий результат минулих років, виявлений у звітному періоді, у кореспонденції з рахунками обліку, по яких допущені перекручення.

Форми річного звіту повинні бути пронумеровані, прошнуровані і зброшуровані в окрему папку, складено перелік форм, включених до річного звіту.

Строки подання річних звітів установами встановлюються органами, до яких подаються ці звіти.

Річний бухгалтерський звіт установи до подання його у визначені органи розглядається і затверджується у порядку, встановленому законодавством та установчими документами організацій.

Річні бухгалтерські звіти подаються:

вищій установі;

органу Державного казначейства — при отриманні асигнувань з Державного бюджету;

органу державної статистики — при окремих вказівках.

Зведені річні звіти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади подаються до управління бухгалтерського обліку та звітності Головного управління Державного казначейства України керівниками бухгалтерських служб цих установ після перевірки даних про асигнування управлінням оперативно-касового планування видатків Державного бюджету Головного управління Державного казначейства України та перевірки форми № 3 «Звіт про виконання плану по штатах і контингентах» галузевими управліннями Міністерства фінансів України.

Інформаційність річного звіту повинна бути доповнена пояснювальною запискою, яка є обов’язковим додатком до річного звіту. Її обсяг та зміст не регламентовані, хоча навряд чи доцільно перевантажувати записку переліченням показників, які безпосередньо читаються по формах звітності. Разом з тим у пояснювальній записці наводяться пояснення основних факторів, що вплинули на господарські та фінансові результати роботи установи, висвітлюється фінансовий і майновий стан установи. Крім того, тут знаходять своє відображення відомості про намір установи змінити на майбутній рік методологію подачі окремих господарських і майнових операцій, коштів та розрахунків, а також подачу інформації про дебіторів, що мають найбільшу прострочену заборгованість із зазначенням суми боргу.

У поясненнях до звіту всі установи наводять курс, за яким при складанні річного бухгалтерського звіту був здійснений перерахунок активів і пасивів в іноземній валюті у грошову одиницю, що діє на території України, а також пояснюють причини змін вступного балансу на початок року.

У пояснювальній записці слід висвітлювати такі питання:

1. Загальні підсумки виконання бюджету області або міста по доходах і видатках у порівнянні з річними лімітами з урахуванням змін, прийнятих у встановленому порядку. При цьому потрібно дати характеристику виконання обласного (міського) бюджету і в цілому бюджетів районів і міст. Показники мають бути подані в розрізі ділянок бюджетної системи міста обласного підпорядкування та районів. Також наводиться кількість сільських і селищних рад, які не забезпечили виконання бюджету по доходах, та окремі дані по тих, які зберегли обігову касову готівку.

У цьому документі показуються також причини невиконання бюджету по окремих доходах і видатках. Необхідно навести дані, які характеризують виконання фінансовими органами заходів по мобілізації внутрішньогосподарських резервів та перевиконанню плану платежів до бюджету.

2. Підсумки виконання дохідної частини бюджету області (міста). Цей розділ містить результати аналізу реалізації плану платежів на прибуток, платіжної дисципліни. Наводяться галузі, відомства, які не виконали планових завдань, пояснюються причини невиконання плану по інших дохідних джерелах, причини появи недоліків та перелічуються вжиті заходи по їх ліквідації.

3. Витрати на фінансування народного господарства області.
У цьому розділі необхідно показати суми та джерела фінансування понадпланових витрат на народне господарство. По капітальних вкладеннях наводяться дані про освоєння бюджетних коштів на фінансування капітальних вкладень в цілому по області, зниження збитковості господарств, причини незадовільного фінансового стану.

4. Витрати на соціально-культурні заходи. Їх аналіз має бути проведений по основних групах витрат, установах і заходах згідно з окремими кодами бюджетної класифікації у зіставленні з виконанням плану по мережі, штатах і контингентах. Слід охарактеризувати витрати на соціальне забезпечення, виплату зарплат і пенсій. Необхідно показати, яким чином здійснюється контроль за витратами коштів на соціально-культурні заходи.

5. Витрати на управління. Слід зазначити заходи по скороченню управлінського апарату та витрат на його утримання, результати реалізації цих завдань.

6. Стан розрахунків бюджетних установ з дебіторами і кредиторами. Якщо кошти в розрахунках збільшились, слід вказати причини їх збільшення, заходи, які вживались до зменшення залишків матеріальних цінностей та коштів у розрахунках. Необхідно показати, чи у всіх бюджетних установах проведена річна інвентаризація та які заходи вжито по її результатах.

7. Необхідно викласти вжиті заходи по поліпшенню бюджетного обліку та звітності, посиленню їх контрольних функцій за цільовими витратами бюджетних асигнувань та матеріальних цінностей, розширенню механізації та автоматизації обліково-обчислювально­го процесу, впровадження АРМ бухгалтера, ліквідації наявних недоліків, підвищенню ролі та відповідальності керівників бухгалтерських служб, підготовці та підвищенню кваліфікації працівників, зайнятих обліком і звітністю.

Пропозиції щодо подальшого вдосконалення бюджетної роботи, організації бухгалтерського обліку і звітності, контролю, усунення «вузьких місць» у чинному законодавстві з організації бухгалтерської звітності.

У пояснювальній записці не потрібно наводити таблиці з даними, які входять до форм річних звітів.


Книга: Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.

ЗМІСТ

1. Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.
2. Анотація до Ткаченка І.Т.
3. Розділ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАД
4. Розділ ІІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ПОДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
5. Розділ ІІІ МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
6. Розділ ІV ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗАТВЕРДЖЕНА ОРГАНАМИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
7. БАЛАНС ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ
8. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
9. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАННЯХ
10. ЗВІТ ПРО УТРИМАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
11. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СУДІВ І ПРОКУРАТУРИ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ
12. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ
13. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
14. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ ТА КОНТИНГЕНТАХ ПО ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ, СПЕЦІАЛЬНИХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ, ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ
15. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ПРИ ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ
16. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ
17. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ІНШИХ ЗАКЛАДІВ І ЗАХОДІВ
18. ЗВІТ ПРО РУХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
19. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ
20. ЗВІТ ПРО РУХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
21. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ
22. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
23. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
24. ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
25. ЗВІТ ПРО КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
26. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПО МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
27. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
28. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
29. ЗВІТ З ПРАЦІ
30. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
31. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
32. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
33. ЗВІТ ПРО ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ СТАНОМ
34. ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ (ВАКАНТНИХ ПОСАД) ТА ПОТРЕБУ В ПРАЦІВНИКАХ
35. РОЗДІЛ VI ФОРМИ ЗВІТНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕНІ ІНШИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ Форма № 4-ПФ
36. РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО КОШТИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
37. ВИТРАТИ ПО КОШТАХ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ПОЧАТКУ РОКУ
38. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І УСТАНОВ
39. Пояснення до порядку заповнення форми № 1-ОПП
40. РОЗДІЛ VII УЗГОДЖЕНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ РІЗНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
41. РОЗДІЛ VIIІ ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
42. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА ЇХ ВИДАМИ
43. ДОДАТКИ. Додаток 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Державне казначейство України
44. Додаток 2. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 31 липня 1995 року № 590 Питання Державного казначейства
45. Додаток 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
46. Додаток 4. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.02.98 м. Київ № 45 Про затвердження механізму обмеження витрачання  бюджетних коштів
47. ЛІТЕРАТУРА
48. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ
49. ІНСТРУКЦІЯ з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу
50. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate