Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Ореол доблесті над чоловіком вабить жінок більше, ніж німб святості. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.


Розділ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАД

Згідно з Конституцією України основні права громадян нашої країни підкріплені державним фінансуванням охорони здоров’я, освіти, культури та ін. Так, охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідно до соціально-економічних, медико-санітарних та оздоровчо-профілактичних програм. Держава також забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, надання державних стипендій. Загальновідомо, що на утримання шкіл, музеїв, вищих навчальних закладів, лікарень, науково-дослідних установ, органів управління щорічно з Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів направляються значні кошти. Так, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 1998 рік» передбачалося фінансування з бюджету соціальної сфери, тобто із загальної суми видатків 244 817 739 тис. грн. на соціальний захист та соціальне забезпечення направлялося 1 566 425 тис. грн., охорону здоров’я — 704 000 тис. грн., культуру і мистецтво — 159 067 тис. грн. Отже, тільки на вказані напрями в бюджеті передбачалося 18 % загальної суми видатків.

Усі державні установи, видатки яких у межах затверджених кошторисів покриваються коштами Державного бюджету, мають назву бюджетних. Тож, до бюджетних установ належать школи, клуби, музеї, вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, дитя­чі будинки, лікарні, поліклініки, а також центральні та місцеві органи державної влади та державного управління.

Бюджетні установи та організації — це установи та організації невиробничої сфери, які для здійснення своєї діяльності одержують кошти з Державного бюджету.

У процесі функціонування бюджетних установ та організацій виникає потік різнобічної інформації про їх діяльність, включаючи ті чи інші види обліку. Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає такої організації обліку, що забезпечувала б учасників ринку необхідною бухгалтерською інформацією, дозволяла власнику мати достовірні дані про власне майнове і фінансове становище, результати діяльності відповідно до міжнародних стандартів. Одночасно з внутрішньою потребою та вимогами управління створюється великий пласт зовнішньої статистичної, податкової, організаційної звітності, важливе місце в якій посідає бухгалтерська звітність. Користувачами бюджетної звітності є працівники, дійсні та потенційні інвестори, кредитори, постачальники, уряд та урядові організації, громадськість та інші заінтересовані особи. Чому ж усі вони потребують достовірної і прозорої інформації?

Працівники або їх представники заінтересовані в інформації про стабільність та рентабельність своїх організацій, своєчасну виплату заробітної плати,надання соціальної допомоги.

Інвестори — суб’єкти інвестиційної діяльності, які здійснюють вкладення власних або залучених коштів у формі інвестицій та які забезпечують їх цільове використання. Тому їм конче необхідна інформація, яка б давала змогу приймати правильні рішення.

Кредиторам необхідна інформація, яка дозволяє визначити, чи будуть своєчасно повернуті позички та виплачені відсотки, які повинні бути нараховані ними за користування кредитами.

Постачальники заінтересовані в інформації щодо безперервності роботи установи, особливо її платоспроможності, для оплати своїх товарів і послуг.

Клієнти потребують інформації про терміни існування організацій, особливо тоді, коли вони планують довгострокове співробітництво або залежні від даної організації.

Уряд та урядові установи прагнуть дізнатися про розподіл ресурсів. Дана інформація потрібна їм для регулювання діяльності установи та інших статистичних даних.

Громадськість хотіла б мати інформацію з бухгалтерської звітності, яка висвітлює напрями розвитку та останні досягнення в сфері діяльності організації, установи і т. ін.

Згідно з програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.98 № 1706, реформування системи бухгалтерського обліку є складовою частиною захо­дів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування.

Завданнями реформи, як зазначено в постанові уряду, є:

створення системи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить потрібною інформацією користувачів, передусім інвесторів;

забезпечення зв’язку реформування бухгалтерського обліку з
основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економіко-правового простору і ринкових відносин в Україні;

надання методичної допомоги у впровадженні та використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку.

Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Цей процес має здійснюватися за такими напрямами:

законодавче закріплення принципів ведення бухгалтерського обліку;

формування відповідної вітчизняної нормативної бази;

методичне забезпечення (інструкції, методичні вказівки, коментарі);

кадрове забезпечення (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з бухгалтерського обліку);

міжнародне співробітництво (вступ та активна робота у міжнародних спеціалізованих професійних організаціях).

Метою нормативного регулювання бухгалтерського обліку є забезпечення доступу всіх заінтересованих користувачів до інформації та звітності, яка надає об’єктивну картину фінансового становища і результатів діяльності суб’єкта господарювання. Регулюванню з боку держави підлягають аспекти бухгалтерського обліку, пов’я­зані з узагальненням інформації та складанням звітності, потрібної зовнішнім користувачам. Порядок, форми, строки і структура інформації та звітності для внутрішніх користувачів регулюються суб’єктом господарювання самостійно.

Врегулювання бухгалтерського обліку дасть змогу: забезпечити зважене використання міжнародних стандартів з урахуванням економіко-правового середовища та стану ринкових відносин в Україні; додержати відповідність національної системи бухгалтерського обліку загальновизнаним світовим підходам до ведення бухгалтерського обліку; переглянути допустимі способи оцінки майна та зобов’язань; створити умови для поглиблення аналітичності облікової інформації та забезпечення доступності (публічності) бухгалтерської (фінансової) звітності.

Для цього передбачається:

розробити першочергові та вдосконалити діючі положення (стандарти) бухгалтерського обліку з метою їх гармонізації з основ­ними принципами і вимогами міжнародних стандартів;

переглянути первинні облікові документи, регістри бухгалтерського обліку та інші носії обліково-економічної інформації, що належать до уніфікованої системи бухгалтерської облікової та звітної документації.

Планується також підвищити рівень та якість навчання фахівців бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Складання звітності завершує повний цикл бухгалтерської обробки даних, які накопичуються в облікових регістрах — специфічних матеріальних носіях бухгалтерської інформації. Але при цьому в них відсутні затверджені кошторисом показники фінансування з бюджету. Для управління ж необхідна не тільки бухгалтерська, а й інша інформація, яка має подаватися в компактній формі, зручній для перегляду і сприйняття людьми, які приймають управлінські рішення. Такою формою є бухгалтерська звітність.

Особливостями бухгалтерської звітності в бюджетних організаціях є:

обов’язковість та державне регламентування, що випливає з характеру затвердження бюджету. Держава через Міністерство фінансів суворо регламентує склад і порядок складання звітності, терміни її подачі, розгляд та затвердження. Усі бюджетні організації, установи повинні дотримуватись правил та термінів складання звітності, подавати її в установленому обсязі. Ніхто не має права складати та подавати не­
передбачені Мінфіном України звіти;

єдність форми та змісту, що дає змогу статистичного групування та зведення її показників;

методологічна єдність показників, яка передбачає єдині методи розрахунків однакових звітних показників, їх обов’язкове узгодження з відповідними показниками, затвердженими кошторисами та штатними розписами. Це необхідно для контролю за виконанням кошторису прибутків та видатків установи на всіх рівнях Державного, місцевих бюджетів та республіканського бюджету Автономної Республіки Крим;

достовірність звітних показників, яка випливає з самої природи затвердження бюджетів усіх рівнів. Достовірна звітність також необхідна для успішного виконання показників бюджету як по прибутках, так і видатках, для своєчасного реагування на відхилення. Достовірність означає, що бухгалтерська звітність повинна давати вірне і повне уявлення про майновий та фінансовий стан організації, а також результати її діяльності. Достовірною вважається бухгалтерська звітність, сформульована та складена з урахуванням правил, встановлених нормативними актами системи нормативного регулювання. Слід зазначити, що при формуванні вимоги достовірності деякою мірою застосовується механічний підхід, оскільки для оцінки цієї вимоги знадобилося б узяти всі правила бухгалтерського обліку та проаналізувати, яким чином вони були б вжиті при складанні бухгалтерської звітності. Чисто теоретично це здійснити можливо, а практично досить важко;

простота, ясність, доступність та прозорість звітності, які необхідні для широкого залучення всіх працівників до управління, активізації людського фактора. Простота та ясність необхідні ще й для того, щоб не завуальовувались недоліки діяльності окремих керівників;

цілісність — вимога, пов’язана з необхідністю включення в бухгалтерську звітність даних про всі господарські операції, які здійснюються організацією як юридичною особою в цілому;

послідовність, що закріплює на практиці поетапність процесу складання бухгалтерської звітності, тобто необхідність постійності змісту та форм бухгалтерського балансу і пояснень від одного звітного періоду до іншого.

Звітність про виконання бюджету — це метод узагальнення планових і звітних показників, приведених в таку систему, яка характеризує виконання бюджету, зобов’язань, затверджених кошторисами, за відповідний звітний період.

На даний час існують такі визначення бухгалтерської звітності:

«Бухгалтерська звітність — сукупність показників обліку, відображених у формі визначених таблиць, які характеризують рух майна та фінансового стану підприємства, установи за звітний період» (Тлумачний словник бухгалтера)

«Звітність — це сукупність показників обліку, відображених у формі визначених таблиць, які характеризують господарську діяльність підприємств за установлений період часу» (А. Ш. Маргуліс).

«Бухгалтерська звітність являє собою комплекс показників виконання планових завдань та результатів господарської діяльності за звітний період, отриманий в бухгалтерському та інших видах обліку» (В. Ф. Палій).

«Звітність установи являє собою систему показників, які характеризують умови та результати її роботи за визначений період» (А. Н. Бєлов).

«Бухгалтерська звітність — система показників, яка відображає майновий та фінансовий стан на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період» (А. С. Бакаєв).

«Бухгалтерська звітність підприємств являє собою систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період (місяць, квартал, рік)» (В. В. Соп­ко, В. М. Пархоменко).

«Звітність про виконання Державного бюджету — це метод узагальнення планових та звітних показників, приведених у певну систему, яка характеризує виконання бюджету за відповідний звітний період часу» (Є. П. Дідков).

Як бачимо з наведених визначень звітності провідними вченими та спеціалістами з бухгалтерського обліку як нашої країни, так і країн СНД (А. Н. Бєлов, Є. П. Дідков, А. М. Кузьмінський, А. Ш. Маргуліс, В. Ф. Палій, В. М. Пархоменко, В. В. Сопко), в основі всіх тлумачень лежить загальне для всіх поняття «система показників».

Отже, зважаючи на всі ці визначення та з огляду на перехід нашої економіки на рейки ринкових відносин, можна дати таке визначення звітності:

Звітність про виконання кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації — це система показників, яка характеризує виконання бюджету та допомагає регулюванню діяльності організації та установи за відповідний звітний період часу.

Для складання звітності бюджетними організаціями потрібно знати, що постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 № 164 затверджено Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків. Цією ж постановою Кабінет Міністрів України зобов’язав Міністерство фінансів затвердити форми єдиного кошторису доходів і видатків, штатного розпису бюджетних установ та організацій і лімітної довідки про витрати з бюджету, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19.02.98 № 38. До того ж наказами від 30.10.98 № 90, від 31.12.98 № 109 та від 18.03.99 № 23 Головним управлінням Державного казначейства України затверджено форми окремих звітів бюджетних установ і організацій та Інструкцію з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Діяльність Державного казначейства регламентується Указом Президента України від 27.04.95 № 335/95 «Про Державне казначейство України», постановою Кабінету Міністрів України  від 31.07.95 № 590 і Положенням про Державне казначейство (додатки 1—3).

Бюджетні установи та організації складають таку бухгалтерську, статистичну та іншу звітність.

№ п/п

Назва звіту

Форма,

Періодич-
ність

Орган,
який затвердив звіт

1.

Баланс виконання кошторису видатків

1

річна,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

Головне управління Дер­жавного казначейства Ук­раїни. Накази: від 31.12.98 № 109 та від 18.03.99 № 23

2.

Звіт про виконання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях

2

річна,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

— ” —

3.

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах

3

річна,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

— ” —

4.

Звіт про утримання ди­тячих дошкільних зак­ладів

3-дс

річна,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

— ” —

Продовження табл.

№ п/п

Назва звіту

Форма,

Періодич-
ність

Орган,
який затвердив звіт

5.

Звіт про виконання пла­ну по штатах і контин­гентах органів держав­ного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ

3-1

річна,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

— ” —

6.

Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

3-2

річна,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

— ” —

7.

Звіт про виконання пла­ну по штатах і контин­гентах закладів охорони здоров’я і соціального забезпечення

3-4

річна

— ” —

8.

Звіт про виконання пла­ну по штатах та контин­гентах по загальноос­вітніх школах, школах-інтернатах, спеціальних школах, школах-дитя­чих садках, інтернатах при школах

3-5

річна

Головне управління Дер­жавного казначейства Ук­раїни. Накази: від 31.12.98 № 109 та від 18.03.99 № 23

9.

Звіт про виконання пла­ну підготовки наукових кадрів у вищих навча­льних закладах і науково-дослідних установах

3-8

річна

— ” —

10.

Звіт про виконання пла­ну по штатах і контингентах інших закладів і заходів

3-19

річна

— ” —

11.

Звіт про рух основних засобів

5

річна

— ” —

12.

Звіт про рух матеріа­льних цінностей

6

річна

— ” —

13.

Звіт про заборгованість бюджетних установ

7

річна,
1 квітня,
1 липня,
1 жовтня

— ” —

Продовження табл.

№ п/п

Назва звіту

Форма,

Періодич-
ність

Орган,
який затвердив звіт

14.

Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріаль­них цінностей у бюд­жетних установах

15

річна

— ” —

15.

Звіт про використання асигнувань з місцевого бюджету

1-ммб

місячна

— ” —

16.

Звіт про використання асигнувань з Державного бюджету

2-мдб

місячна

Наказ Головного управ­ління Державного казна­чейства України від 18.03.99 № 23; додаток 2 до Інструкції про складання установами і організаціями, що отримують бюджетні кошти, місячної та квартальної звітності у 1999 році

17.

Звіт про виконання кошторису установи по спеціальних коштах

4

місячна,
квартальна

Наказ Головного управління Державного казначейства України від 18.03.99 № 23; додаток 3 до Інструкції про складання установами і організаціями, що отримують бюджетні кошти, місячної та квартальної звітності у 1999 році

18.

Звіт про рух позабюд­жетних коштів

4-1

місячна,
квартальна

Наказ Головного управління Державного казначейства України від 18.03.99 № 23; додаток 4 до Інструкції про складання установами і організаціями, що отримують бюджетні кошти, місячної та квартальної звітності у 1999 році

19.

Звіт про кредиторську заборгованість бюджет­них установ

7-м

місячна

Наказ Головного управління Державного казначейства України від 18.03.99 № 23; додаток 5 до Інструкції про складання установами і організаціями, що отримують бюджетні кошти, місячної та квартальної звітності у 1999 році

Продовження табл.

№ п/п

Назва звіту

Форма,

Періодич-
ність

Орган,
який затвердив звіт

20.

Звіт про використання асигнувань з Державного бюджету по міжнародній діяльності Ук­раїни

2-
валюта

місячна,
квартальна

Наказ Головного управління Державного казначейства України від 18.03.99 № 23; додаток 9 до Інструкції про складання установами і організаціями, що отримують бюджетні кошти, місячної та квартальної звітності у 1999 році

21.

Звіт про використання робочого часу

3-ПВ

квартальна

Наказ Держкомстату Украї­ни від 14.10.97 № 24

22.

Звіт з праці

1-ПВ

місячна

Наказ Держкомстату Украї­ни від 14.10.97 № 24

23.

Звіт про використання коштів Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення

7-ВК (Чор-но-биль)

квартальна

Наказ Міністерства статистики України від 18.02.94 № 30

24.

Звіт про стан заборгованості з виплати заробітної плати

1-ПВ (заборгованість)

місячна

Наказ Держкомстату Украї­ни від 02.12.98 № 407

25.

Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів

6-ПВ

річна

Наказ Держкомстату Ук-раїни від 23.10.97 № 33

26.

Звіт про щорічні відпустки станом на 31 грудня 1998 р.

5-ПВ

річна

Наказ Держкомстату Ук­раїни від 20.01.98 № 395

27.

Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках станом на 1 січня 1999 р.

3-ПН

місячна

Наказ Мінстату України від 28.01.93 № 7

28.

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування збору на обо­в’язкове соціальне стра­хування на випадок без­робіття

б/н

квартальна

Наказ Державного центру зайнятості від 11.08.97 № 24; додаток № 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 03.10.97 № 4

Закінчення табл.

№ п/п

Назва звіту

Форма,

Періодич-
ність

Орган,
який затвердив звіт

29.

Відомості про прий­няття працівників за станом на 1 січня 1999 р.

б/н

річна

Наказ Мінстату України від 28.01.93 № 7

30.

Звіт про нарахування страхових внесків та інших надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду

4-ПФ

квартальна

Пенсійний фонд України; додаток № 6 до Інструкції про порядок нарахувань і сплати страхових та ін­ших внесків підприємцями, установами, організаціями, громадянами до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження та витрачання його коштів

31.

Розрахункова відомість про кошти Фонду соціального страхування

4-ФСС

квартальна

Фонд соціального стра­хування України

32.

Звіт про використання коштів неприбуткових організацій і установ

б/н

квартальна,
півріччя,
9 місяців, рік

Наказ Державної податко­вої адміністрації України від 11.07.97 № 233

Книга: Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.

ЗМІСТ

1. Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.
2. Анотація до Ткаченка І.Т.
3. Розділ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАД
4. Розділ ІІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ПОДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
5. Розділ ІІІ МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
6. Розділ ІV ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗАТВЕРДЖЕНА ОРГАНАМИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
7. БАЛАНС ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ
8. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
9. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАННЯХ
10. ЗВІТ ПРО УТРИМАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
11. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СУДІВ І ПРОКУРАТУРИ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ
12. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ
13. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
14. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ ТА КОНТИНГЕНТАХ ПО ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ, СПЕЦІАЛЬНИХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ, ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ
15. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ПРИ ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ
16. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ
17. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ІНШИХ ЗАКЛАДІВ І ЗАХОДІВ
18. ЗВІТ ПРО РУХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
19. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ
20. ЗВІТ ПРО РУХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
21. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ
22. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
23. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
24. ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
25. ЗВІТ ПРО КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
26. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПО МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
27. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
28. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
29. ЗВІТ З ПРАЦІ
30. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
31. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
32. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
33. ЗВІТ ПРО ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ СТАНОМ
34. ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ (ВАКАНТНИХ ПОСАД) ТА ПОТРЕБУ В ПРАЦІВНИКАХ
35. РОЗДІЛ VI ФОРМИ ЗВІТНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕНІ ІНШИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ Форма № 4-ПФ
36. РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО КОШТИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
37. ВИТРАТИ ПО КОШТАХ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ПОЧАТКУ РОКУ
38. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І УСТАНОВ
39. Пояснення до порядку заповнення форми № 1-ОПП
40. РОЗДІЛ VII УЗГОДЖЕНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ РІЗНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
41. РОЗДІЛ VIIІ ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
42. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА ЇХ ВИДАМИ
43. ДОДАТКИ. Додаток 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Державне казначейство України
44. Додаток 2. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 31 липня 1995 року № 590 Питання Державного казначейства
45. Додаток 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
46. Додаток 4. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.02.98 м. Київ № 45 Про затвердження механізму обмеження витрачання  бюджетних коштів
47. ЛІТЕРАТУРА
48. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ
49. ІНСТРУКЦІЯ з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу
50. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate