Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Ніколи не бійся ворогів великих – остерігайся дрібних. / Павло ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.


ЗВІТ ПРО РУХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

на  1 січня  199_ р.

Форма № 4-1

Коди

за ДКУД

Установа: Стоматологічна поліклініка Радянського району м. Києва

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Код відомчої класифікації видатків

за СПОДУ

Галузь (вид діяльності)

за ЗКГНГ

Періодичність: місячна

Одиниця виміру:  гривні

Підпис: 102
п/п

Види позабюджетних коштів

Залишок коштів на початок
року

Надійшло коштів за звітний період

Касові видатки

Залишок коштів на кінець звітного
періоду

Код економічної класифікації
видатків*

Всього

у т. ч. спрямовано на бюджетні
видатки

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Суми за дорученнями — всього: у т. ч.

2

Кошти, що надходять у відповідності з рішенням Уряду чи інших нормативних актів

3

Благодійні та спонсорські внески

4

Депозитні суми

5

Інші позабюджетні кошти

* По депозитних сумах не заповнюється.

Керівник

(підпис) (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 2

(назва органу, що видає довідку) до Інструкції про порядок використання

та обліку позабюджетних коштів

бюджетних установ та звітності про них

«___» ___________199 ___ р. у

(відділення банку)

ДОВІДКА №

Про затвердження на 199_ р. у складі єдиного кошторису доходів і видатків спеціальних коштів

(назва установи та її місцезнаходження)

Загальна сума за доходами

(сума цифрами та літерами)

Загальна сума за видатками

(сума цифрами та літерами)

У загальній сумі видатків фонд заробітної плати працівників штатного та позаштатного (позаспискового) складів становить

(сума цифрами та літерами)

У тому числі по кварталах

працівників штатного
персоналу

працівників позаштатного
(позаспискового) складу

І …

ІІ …

ІІІ …

IV …

Зворотня сторона

Джерела доходів по спеціальних коштах, напрями їх видатків, а також постанови Уряду,
у відповідності з якими утворені спеціальні кошти, включені в дану довідку


п/п

Джерела доходів
за спеціальними коштами

Напрями
видатків

Постанови
Кабінету Міністрів України (дата, №)

М. П.

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Начальник бюджетного (галузевого) управління*

(підпис)

Відмітка уповноваженого банку:

Довідка отримана

(дата)

рахунок №

Головний бухгалтер

(підпис)


Додаток 3

(назва органу, що видає довідку) до Інструкції про порядок використання
та обліку позабюджетних коштів
бюджетних установ та звітності про них

«____» __________199 ___ р. у

(відділення банку)

ДОЗВІЛ №

 ,

(найменування установи, якій дозволяється відкрити поточний рахунок

чи подовжити дію поточного рахунка)

яка знаходиться на  бюджеті, дозволяється відкрити поточний рахунок «Суми за дорученнями» (подовжити строк дії поточного рахунка «Суми за дорученнями») для

зарахування

(вказуються джерела надходження коштів)

і витрачання сум за дорученнями на такі цілі:

(вказуються цілі витрачання)

Надходження і витрачання вказаних сум за дорученнями проводити на основі

(вказуються номери і дати рішень Уряду чи інших нормативних актів,
що обумовлюють можливість одержання цих сум)

Дозвіл дійсний до

(вказуються строк, дата)

М. П.

Керівник установи, яка видала дозвіл

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Відмітка установи банку

Дозвіл одержано

(дата)

рахунок №

Головний бухгалтер

(підпис)

При складанні звіту форми № 4-1 слід мати на увазі, що видача дозволів на відкриття поточних рахунків «Суми за дорученнями» установам та організаціям, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, належить до компетенції органів Державного казначейства.

Дозволи на відкриття поточних рахунків «Суми за дорученнями» готуються бюджетною установою і разом з документами, що підтверджують необхідність відкриття рахунків (постанови Кабінету Міністрів України або інші документи), подаються до органу Державного казначейства, в якому обслуговується установа. Дозволи підписуються органом Державного казначейства і діють протягом обумовленого в них строку, який не повинен перевищувати 5 років.

Планування, використання та облік позабюджетних коштів здійсню-
ються згідно з інструкцією.

При складанні звітів форм №№ 4 та 4-1 слід мати на увазі таке:

Позабюджетні кошти — кошти, які бюджетні установи та організації отримують понад асигнування, що виділяються їм з державного та/або місцевих бюджетів.

Позабюджетні кошти поділяються за принципом походження та використання на спеціальні кошти, суми за дорученнями, депозитні кошти та інші позабюджетні кошти. Вони використовуються суворо за цільовим призначенням.

Спеціальні кошти — доходи бюджетних установ та організацій, які вони отримують від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, яка здійснюється відповідно до затверджених нормативно-правових актів. Їх обов’язково використовують за цільовим призначенням згідно з єдиним кошторисом доходів та видатків установи.

Суми за дорученням — кошти, які бюджетні установи та організації отримують від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання певних доручень.

Депозитні суми — кошти, які надходять у тимчасове розпорядження бюджетних установ та організацій і з настанням відповідних умов підлягають поверненню.

Інші позабюджетні кошти — позабюджетні кошти, які не входять до складу спеціальних коштів, сум за дорученнями та депозитних сум.

Розпорядники позабюджетних коштів — керівники бюджетних установ та організацій, яким надано право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями.

Основна діяльність бюджетних установ та організацій — діяльність відповідно до потреб суспільства, що здійснюється у загальнодержавних інтересах.

Позабюджетна діяльність бюджетних установ та організацій — надання платних послуг, виконання робіт чи здійснення іншої діяльності, пов’язаної з основною діяльністю установ та організацій, доходи від якої спрямовані на здійснення видатків, передбачених в єдиному кошторисі, і не мають на меті отримання прибутку.

Госпрозрахунок — діяльність, заснована на самоокупності та самофінансуванні. Самоокупність — покриття витрат за рахунок власних доходів від реалізації товарів і послуг. Самофінансування — здійснення розширеного відтворення за рахунок чистого прибутку без залучення бюджетних асигнувань та основних засобів і матеріальних цінностей, придбаних за цей рахунок.

Планування і напрями використання спеціальних коштів бюджетних установ та організацій (далі — установ) здійснюється згідно з порядком, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 № 164 «Про Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації».

Планування сум за дорученнями та депозитних сум не проводиться.

Витрачання сум за дорученнями, депозитних сум та інших позабюджетних коштів визначається інструкцією.

Бухгалтерський облік операцій з позабюджетними коштами здійснюється на єдиному балансі за Планом рахунків, передбаченим Інструкцією з бухгалтерського обліку в установах та організаціях, що перебувають на Державному бюджеті СРСР, затвердженою наказом Міністерства фінансів СРСР від 10.03.87 № 61, з наступними змінами. Аналітичний облік позабюджетних коштів (записи в картках, відомостях, меморіальних ордерах тощо) здій­снюється згідно з вищезазначеною Інструкцією, але в окремих бухгалтерських реєстрах.

Для зберігання позабюджетних коштів та проведення операцій з ними установам відкриваються поточні рахунки тільки в тих установах уповноважених банків, в яких їм відкриті бюджетні рахунки або реєстраційні рахунки на Єдиному казначейському рахунку відповідного органу Державного казначейства (за винятком дипломатичних представництв України за кордоном, всі кошти яких зберігаються на поточних банківських рахунках країни перебування цих установ). Рахунки відкриваються за балансовим рахунком «Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету» або «Інші кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів». Після переведення на обслуговування позабюджетних коштів до органів Державного казначейства поточні рахунки установ закриваються, і відкриваються аналогічні їм реєстраційні рахунки.

Тимчасово вільні позабюджетні кошти можуть спрямовуватися на видатки, передбачені розділом «Бюджетні асигнування» єдиного кошторису доходів і видатків установи, на здійснення видатків за захищеними статтями з наступним відшкодуванням, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України.

Рішення про спрямування позабюджетних коштів на бюджетні видатки та їх відшкодування приймається розпорядником позабюджетних коштів самостійно та оформлюється наказом установи. Про це розпорядник коштів зобов’язаний письмово повідомити відповідний орган Державного казначейства або місцевий фінансовий орган, на території якого він знаходиться.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади розробляють, у разі необхідності, галузеві інструкції про порядок використання та обліку позабюджетних коштів і узгоджують їх з Головним управлінням Державного казначейства України.

До спеціальних коштів належать доходи від позабюджетної діяльності установ, одержання яких передбачено відповідними нормативно-правовими актами, зокрема: орендна, квартирна плата та інші доходи від будинків, які належать установам, доходи від експлуатації транспорту установ; доходи від лекцій, вечорів, концертів, плата за навчання на контрактній основі в навчальних закладах усіх рівнів акредитацій; вхідна плата в музеї та на виставки, доходи від підсобних негосподарських підприємств, плата за навчання учнів у гуртках при школах; інші кошти від надання послуг, виконання робіт, здійснення іншої діяльності.

Право мати спеціальні кошти надається за умови, якщо відсутня можливість організувати на засадах господарського розрахунку реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг або здійснення іншої діяльності, а також якщо видатки, пов’язані зі здійсненням вказаної діяльності, повністю забезпечуються одержуваними доходами. Доходи спеціальних коштів установи на звітний рік складаються із залишку коштів відповідного виду на початок року та їх надходження в плановому періоді.

За основу розрахунків доходів беруться показники, які характеризують обсяги наданих платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість обладнання чи іншого майна, яке здають в оренду, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо та розмір плати за одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до чинного законодавства України з питань ціноутворення). На підставі перелічених показників визначається сума доходів на плановий період з кожного джерела доходів. Під час формування показників, на підставі яких визначаються доходи планового періоду, обов’язково враховуються рівень фактичних надходжень доходів за останній звітний рік та очікуваний рівень за період, що передує плановому. Розрахункові показники повинні ґрунтуватися на даних бухгалтерської звітності за відповідні періоди з урахуванням змін податкового законодавства, інфляції, інших чинників.

Видатки установ за рахунок спеціальних коштів плануються відповідно до кодів економічної класифікації видатків, передбачених наказом Міністерства фінансів України від 03.12.97 № 265 «Про затвердження нової бюджетної класифікації України», зі змінами і доповненнями.

Витрачання спеціальних коштів провадиться у суворій відповідності з їхніми цілями. Зі спеціальних коштів, не зазначених у кошторисі, видатки проводити не дозволяється, крім тимчасового спрямування коштів на покриття дефіциту бюджетних асигнувань.

Затвердження обсягів спеціальних коштів здійснюється у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.98 № 164 «Про Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації».

Доходи і видатки, затверджені в єдиному кошторисі доходів і видатків установи, вважаються відповідно валовими доходами і валовими видатками установи.

Спеціальні кошти оподатковуються у випадках, коли це передбачено відповідно до чинного законодавства України і з урахуванням особливостей галузі.

Сума, яка підлягає оподаткуванню, відображається у меморіальному ордері. Згідно зі зробленим розрахунком заповнюються податкові декларації. На суми розрахунків за звітний податковий період бухгалтерські проводки списання доходів у рахунок проведених видатків не здійснюються.

Для зберігання спеціальних коштів в установі уповноваженого банку відкривається окремий поточний рахунок для всіх видів спеціальних коштів, належних установі. За централізації бухгалтерського обліку для всіх установ та всіх видів спеціальних коштів відкривається один поточний рахунок. Відкриття поточних рахунків для спеціальних коштів здійснюється на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.

До зазначених документів додається довідка про затверджені обсяги до­ходів і видатків за спеціальними коштами. Довідки складаються строком на один календарний рік за визначеною формою з дотриманням таких правил.

Кожній установі, незалежно від кількості видів спеціальних коштів, видається одна довідка.

У довідці установи, яка обслуговується централізованою бухгалтерією, вказуються загальні суми доходів і видатків за спеціальними коштами всіх підпорядкованих їй установ.

Подовження терміну дії рахунків на новий рік здійснюється на підставі довідок про затвердження обсягів спеціальних коштів на цей рік.

Установи, що перебувають на Державному бюджеті, повідомляють про відкриття поточних рахунків за спеціальними коштами відповідний орган Державного казначейства.

Довідки про затверджені обсяги спеціальних коштів видаються такими органами:

Міністерством фінансів України — щодо головних розпорядників коштів;

органами, які затвердили кошториси доходів та видатків, — щодо установ — розпорядників коштів другого та третього ступенів, які утримуються за рахунок Державного бюджету;

місцевими фінансовими органами — щодо установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

Щодо установ, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, довідки видаються до відома.

Останній термін подання довідок про затверджені обсяги спеціальних коштів для подовження терміну дії відкритого поточного рахунка за спеціальними коштами настає не пізніше ніж через місяць після встановленого чинним законодавством строку затвердження для відповідної установи єдиного кошторису доходів і видатків.

У разі зміни напрямів і сум витрачання спеціальних коштів, затверджених у кошторисі, подається нова довідка. Спеціальні кошти, що знаходяться в розпорядженні виконавчих комітетів, а також установ, бухгалтерський облік яких централізовано сільською, селищною, міською (в місті районного підпорядкування) радою, зберігаються на поточному рахунку, відкритому відповідному виконавчому комітету. На цьому поточному рахунку зберігаються й інші позабюджетні кошти (крім сум за дорученнями, для яких відкривається окремий поточний рахунок) вказаних виконавчих комітетів рад і підвідомчих їм установ (бухгалтерський облік яких централізовано).

Поточні рахунки за спеціальними та іншими позабюджетними коштами відкриваються виконавчим комітетам сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) рад в установах банків, що здійснюють касове виконання сільських, селищних і міських бюджетів.

Для відкриття згаданих поточних рахунків виконавчі комітети сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) рад подають установі банку документи, визначені нормативно-правовими актами Націо­нального банку України. Довідки про затвердження кошторисів спеціальних коштів на відкриття поточних рахунків і подовження строку їх дії не подаються.

Установи, що знаходяться на сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетах, бухгалтерський облік яких не централізовано, зберігають спеціальні кошти на поточних рахунках, що відкриваються в установленому порядку.

3арахування спеціальних коштів на поточні рахунки здійснюється шляхом безготівкових розрахунків або шляхом внесення платежів готівкою.

Прийом готівкових коштів до каси та їх облік проводяться відповідно до порядку ведення касових операцій у національній валюті України, встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України (за винятком дипломатичних  служб, вимоги до яких встановлюються країною перебування).

Готівкова виручка за спеціальними коштами, що надійшла до каси установи, здається на поточний рахунок по спеціальних коштах. Використання цих коштів без попереднього зарахування на поточний рахунок забороняється. Операції на поточних рахунках спеціальних коштів проводяться у загальновстановленому порядку та в межах залишку коштів на цих рахунках.

Сумами за дорученнями вважаються кошти, які отримані установами для виконання певних доручень:

для проведення розрахунків: з молодими фахівцями, на виплату студентам стипендій, матеріальної допомоги та доплат до державних стипендій за рахунок коштів замовників; на придбання методичної літератури, навчальних посібників для студентів заочної форми навчання;

на придбання замовлених централізованим порядком бланків документації з бухгалтерського обліку, звітності, статистики;

на придбання путівок;

для створення фонду преміювання науково-дослідних установ в окремих випадках, передбачених чинним законодавством;

кошти, що відповідно до рішення Уряду надійшли на ім’я установи для виконання певних доручень;

добровільні компенсації хворих за надані їм інші медичні послуги лікувально- та санітарно-профілактичними закладами;

інші кошти, які установи отримують від підприємств, установ, організацій та приватних осіб для виконання окремих доручень. Кошти, що надходять як благодійні та спонсорські внески, належать до сум за дорученнями. Такі надходження повинні мати письмове підтвердження мети внесків (лист або заява, або відповідні записи спонсора на розрахункових документах тощо).

Суми за дорученнями зберігаються на окремому поточному рахунку «Суми за дорученнями», відкритому в установі уповноваженого банку на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України та дозволів органу Державного казначейства, в якому обслуговується установа, що утримується за рахунок коштів Державного бюджету, або фінансового органу, якщо установа утримується за рахунок місцевого бюджету.

У дозволах про відкриття поточних рахунків «Суми за дорученнями» вказуються джерело надходження коштів, цілі, на які вони використовуються, номери та дати рішень Уряду України, місцевих органів виконавчої влади або інших нормативно-правових актів, відповідно до яких установам надано право отримувати кошти для виконання відповідних доручень.

По коштах, що надходять як благодійні та спонсорські внески, додержан­ня нормативно-правових актів не потрібно. До органу Державного казначейст­ва або фінансового органу подається заява розпорядника коштів. Дозволи підписуються вищою установою та органом, що видав дозвіл.

Дозволи на відкриття поточних рахунків «Суми за дорученнями» видаються на період, необхідний для виконання відповідних операцій на рахунку, і діють протягом строку, вказаного в дозволах. Для всіх видів сум за дорученнями відкривається один поточний рахунок. Якщо термін дії поточного рахунку не обмежується, то в дозволі вказується, що він є дійсним до відміни.

У разі потреби виконання установами операцій, не передбачених у дозволах про відкриття поточного рахунку «Суми за дорученнями», або для подовження строку дії того чи іншого виду сум за дорученнями подається додатковий дозвіл.

На додачу до дозволів за кількома видами сум за дорученнями з різними строками їх чинності вказується термін дії кожного виду суми за дорученнями.

Форма дозволу на відкриття поточних рахунків «Суми за дорученнями», на подовження терміну їх дії, проведення додаткових операцій за цими рахунками наведена в додатку 3 на стор. 104.

Відкриття поточних рахунків за депозитними сумами здійснюється на підставі документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.

Депозитні суми — це кошти, що надходять до установи і не мають відношення до виконання єдиного кошторису доходів і видатків установи.

Депозитні суми зберігаються на окремих поточних рахунках установ в уповноважених банках. Кошти з рахунків за депозитними сумами видаються установами за іменними чеками або перераховуються платіжними дорученнями на ім’я тих осіб чи організацій, які їх отримують.

Відповідальність за правильність перерахування і видачу депозитних сум покладається на керівника установи.

Зберігання на поточних рахунках депозитних сум обмежується строками, встановленими законодавчими актами України.

Незатребувані депозитні суми, що знаходяться на поточному рахунку установи, після закінчення строків їх зберігання підлягають перерахуванню установою, на поточному рахунку якої зберігаються ці кошти, в дохід того бюджету, за рахунок якого вона утримується.

Порядок зберігання і використання установами депозитних сум в іноземній валюті, що знаходяться як на території України, так і за кордоном, встановлюються їх міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Міністерством фінансів України.

До інших позабюджетних коштів належать:

 Плата за утримання дітей у дошкільних закладах.

 Плата за навчання у державних школах естетичного виховання дітей.

 Кошти, з яких утворено фонд загального обов’язкового навчання (фонд «всеобучу») в загальноосвітніх школах для надання матеріальної допомоги учням, які її потребують.

 Кошти, які надходять на харчування дітей в інтернатах при школах та в групах подовженого дня.

 Плата студентів за користування гуртожитком при вищих і середніх спеціальних навчальних закладах.

 Кошти, які залишаються навчальним закладам професійно-технічної освіти з сум, що надійшли за роботи, виконані учнями, і за договорами на підготовку кадрів та підвищення кваліфікації працівників.

 Кошти працівників за харчування, отримане за місцем роботи.

 Кошти за розрахунками за формений одяг, який видають працівникам деяких міністерств (інших центральних органів виконавчої влади) і підвідомчих їм бюджетних установ.

 Кошти, що надходять у відповідності з чинним законодавством України, від штрафів та інших фінансових санкцій, які є результатом контрольно-економічної роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їхніх підвідомчих установ і спрямовуються у встановлених законодавством відсотках на зміцнення матеріально-технічної бази та/або матеріальне заохочення працівників.

 Збір за виконання робіт, пов’язаних з наданням послуг під час здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через Державний кордон.

 Грошові надходження від реалізації продукції та послуг установами державної сортовипробувальної мережі, державними проектно-розвіду­вальними станціями хімізації сільського господарства та машиновипробу­вальними станціями.

 Кошти, отримані від реалізації ліцензій користувачам мисливських угідь, а також за видачу посвідчення мисливця.

По коштах, які зараховуються на окремі поточні рахунки, складаються окремі кошториси, що затверджуються органами, які санкціонують єдині кошториси доходів і видатків. Витрачання коштів здійснюється у відповідності з кошторисом.

Органи, на які покладено здійснення перевірок основної діяльності установ, перевіряють також законність утворення позабюджетних коштів, їх цільове використання, а також правильність ведення обліку і складання звітності про них.

Керівник та головний бухгалтер установи, яка має позабюджетні кошти, зобов’язані:

1) використовувати кошти тільки відповідно до цільового призначення та в межах сум затвердженого кошторису;

2) отримані в касу суми позабюджетних коштів своєчасно здавати до установи уповноваженого банку для зарахування на поточний бюджетний (реєстраційний) рахунок з позабюджетних коштів;

3) здійснювати витрачання коштів тільки через поточний рахунок в установі уповноваженого банку, а при переході на казначейське обслуговування — через реєстраційний рахунок;

4) у випадку недоотримання доходів за позабюджетними коштами скорочувати видатки на відповідну суму;

5) у разі виникнення нових дохідних джерел або перевиконання дохідної частини кошторису проводити видатки після затвердження додаткового кошторису;

6) вести бухгалтерський облік доходів і видатків за позабюджетними коштами відповідно до чинних інструктивно-нормативних документів, затверджених Головним управлінням Державного казначейства України;

7) своєчасно подавати встановлену періодичну та річну бухгалтерську звітність про виконання доходів і видатків за позабюджетними коштами.

Книга: Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.

ЗМІСТ

1. Звітність бюджетних організацій: Навчальний посібник / Ткаченко І. Т.
2. Анотація до Ткаченка І.Т.
3. Розділ І СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАД
4. Розділ ІІ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ПОДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ
5. Розділ ІІІ МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ ЄДИНОГО КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
6. Розділ ІV ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЗАТВЕРДЖЕНА ОРГАНАМИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
7. БАЛАНС ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ
8. БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
9. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО БЮДЖЕТНИХ АСИГНУВАННЯХ
10. ЗВІТ ПРО УТРИМАННЯ ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
11. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, СУДІВ І ПРОКУРАТУРИ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ
12. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ
13. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
14. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ ТА КОНТИНГЕНТАХ ПО ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ, СПЕЦІАЛЬНИХ ШКОЛАХ, ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ, ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ
15. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ПРИ ІНТЕРНАТАХ ПРИ ШКОЛАХ
16. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ
17. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ПО ШТАТАХ І КОНТИНГЕНТАХ ІНШИХ ЗАКЛАДІВ І ЗАХОДІВ
18. ЗВІТ ПРО РУХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
19. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ
20. ЗВІТ ПРО РУХ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
21. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ
22. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
23. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
24. ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
25. ЗВІТ ПРО КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
26. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ АСИГНУВАНЬ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ПО МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
27. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
28. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
29. ЗВІТ З ПРАЦІ
30. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
31. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
32. ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
33. ЗВІТ ПРО ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ СТАНОМ
34. ЗВІТ ПРО НАЯВНІСТЬ ВІЛЬНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ (ВАКАНТНИХ ПОСАД) ТА ПОТРЕБУ В ПРАЦІВНИКАХ
35. РОЗДІЛ VI ФОРМИ ЗВІТНОСТІ, ЗАТВЕРДЖЕНІ ІНШИМИ УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ Форма № 4-ПФ
36. РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО КОШТИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
37. ВИТРАТИ ПО КОШТАХ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ПОЧАТКУ РОКУ
38. ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І УСТАНОВ
39. Пояснення до порядку заповнення форми № 1-ОПП
40. РОЗДІЛ VII УЗГОДЖЕНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ РІЗНИХ ФОРМ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
41. РОЗДІЛ VIIІ ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
42. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА ЇХ ВИДАМИ
43. ДОДАТКИ. Додаток 1. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Державне казначейство України
44. Додаток 2. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 31 липня 1995 року № 590 Питання Державного казначейства
45. Додаток 3. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
46. Додаток 4. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.02.98 м. Київ № 45 Про затвердження механізму обмеження витрачання  бюджетних коштів
47. ЛІТЕРАТУРА
48. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ
49. ІНСТРУКЦІЯ з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу
50. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ УСТАНОВИ ПО СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТАХ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate