Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Щоб бути рабом речей, треба спочатку стати їх господарем. / Микола Михальченко

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках / Л. М. Кіндрацька


12.6. Облік операцій зі списання безнадійної заборгованості за операціями з цінними паперами

При списанні безнадійних сум за операціями з цінними паперами необхідно керуватися положеннями, викладеними у Порядку бухгалтерського обліку формування і використання резервів, списання та повернення раніше списаних безнадійних активів у комерційних банках України (затверджено Постановою Правління НБУ № 520 від 16.12.98 р.). Детально даний порядок було розглянуто щодо кредитних заборгованостей. За операціями з цінними паперами, то він аналогічний, оскільки рахунки резервів за операціями з цінними паперами є також контрактивними, відтак, списання втрат від знецінення ЦП можливе:

за дебетом контрактивних рахунків сформованих резервів;

методом прямого списання — за дебетом групи рахунків 771 «Списання безнадійних активів».

При списанні втрат за рахунок резерву в обліку виконується проведення:

Д-т 3190 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі бан­ку на продаж

або Д-т 3290 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції

К-т Рахунки сумнівної заборгованості.

Списана заборгованість за рахунок резервів обліковується за групою позабалансових рахунків № 961 «Борги, списані у збиток».

При використанні методу прямого списання в обліку прово-
дяться записи:

Д-т 7713 Списання безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж

або Д-т 7714 Списання безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на інвестиції

К-т Рахунки сумнівних заборгованостей.

Повернення раніше списаної суми безнадійної заборгованості проводиться за кредитом зазначених рахунків групи 771 — якщо повернення здійснюється протягом поточного року.

Якщо ж повернення проводиться у наступному році, то суми відображаються за кредитом рахунків групи 671 «Повернення списаних активів»:

№ 6713 «Повернення раніше списаної сумнівної заборгованос­ті від знецінення цінних паперів на продаж»;

№ 6714 «Повернення раніше списаної сумнівної заборгованос­ті від знецінення цінних паперів на інвестиції».

Одночасно здійснюється запис за кредитом групи позабалансових рахунків 961 «Борги, списані у збиток».

Ñ

Ключові поняття

Активний ринок — ринок для визначеного цінного папера, на якому існує можливість у будь-який час продати цінний папір за ціною, що переважає на ньому під час виставлення цього цінного папера на продаж. Активність ринку щодо цінних паперів визначається виходячи з таких факторів:

на ринку діють банки, брокерські контори або інші установи, що забезпечують постійну котировку цін на продаж та на купівлю цього цінного папера;

різниця між цінами на купівлю та на продаж, що пропонується цими банками, брокерськими конторами або іншими установами, збігається із звичайною ціною на місцевому ринку цінних паперів;

випущено значний обсяг цінних паперів, тому виставлені на ринок партії цих цінних паперів значно не вплинуть на його ціну;

частина випуску, що знаходиться у банку-продавця цінного папера, досить обмежена, тому його виставлення повністю на продаж не зможе істотно вплинути на поточну ринкову вартість цінного папера.

Акція — цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує право на участь в управлінні товариством, дає право власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при його ліквідації.

Асоційована компанія (підприємство) — це компанія, в якій інвестор має значний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні спільним підприємством інвестора. Значний вплив передбачає, що інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20% або більшою часткою капіталу компанії. Значний вплив також має місце, якщо інвестор (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше 20%, але виконуються такі умови:

інвестор (банк) має представників у раді директорів або аналогічному керуючому органі компанії;

інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії і операцій компанії;

проводяться істотні операції між інвестором (банком) та компанією;

здійснюється обмін керуючим персоналом між інвестором (банком) та компанією;

інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну або комерційну інформацію.

Балансова вартість — первісна вартість цінного папера з урахуванням амортизації дисконту або премії.

Борговий цінний папір — цінний папір, за яким емітент несе зобов’язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, та сплатити дохід чи надати інші майнові права, за винятком прав на участь в управлінні справами емітента.

Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Дата операції (дата угоди) — дата здійснення операції, тобто день виникнення прав (активів) або зобов’язань (пасивів) за нею, незалежно від дати руху коштів за цією операцією.

Дата розрахунку — дата зарахування або списання коштів за операцією.

Дата валютування — дата, коли відбувається передача права власності згідно з вимогами контракту щодо купівлі-продажу цінних паперів. Для цінних паперів з визначеним прибутком вона є і датою, починаючи з якої нараховується дохід за придбаними цінними паперами (або припиняється нарахування доходу за проданими цінними паперами).

Дисконт — становить різницю між вартістю погашення цінних паперів та вартістю їх придбання без урахування нарахованих на час придбання процентів, якщо вартість придбання нижча вартості погашення.

Діяльність з управління цінними паперами — діяльність, що здійснюється банком від свого імені за винагороду на підставі відповідного договору протягом визначеного терміну щодо управління портфелем цінних паперів, які визначені цим договором та належать на правах власності іншій особі, в інтересах цієї особи або визначених цією особою третіх осіб.

Дочірня компанія (підприємство) — компанія, що контролюється іншою компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє 50% або більшою часткою капіталу компанії. Контроль також має місце, якщо материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше 50%, але має:

частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50%, завдяки угодам з іншими інвесторами;

право керувати фінансовою та виробничою політикою підприємства згідно із статутом або угодою;

право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керуючого органу компанії;

право визначального голосу у раді директорів або аналогічному керуючому органі компанії.

Емісійні різниці (емісійний дохід) — сума коштів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав).

Залишкова балансова вартість цінного папера — це його балансова вартість з урахуванням створеного резерву за цим папером.

Інвестиції — грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку від цієї діяльності (у вигляді процентів, роялті, дивідендів та орендних доходів або приросту капіталу) або досягнення соціаль­ної вигоди.

Кліринговий рахунок — рахунок, за яким обліковуються безготівкові розрахунки, що базуються на зарахуванні банками за певний період взаємних платіжних вимог сторін, які беруть участь у розрахунках.

Купонний цінний папір — цінний папір з визначеним прибутком: а) цінні папери з фіксованою річною ставкою процента (купона); б) цінні папери із змінною ставкою, якщо за умовами випуску цінного папера ставка визначається залежно від процентної ставки на визначену дату або протягом певного періоду на визначеному ринку (міжбанківському, державних цінних паперів, іноземному та іншому). Всі інші цінні папери вважаються цінними паперами з невизначеним прибутком.

Нагромаджений процент — сума процентів, які нараховані з дати випуску цінних паперів або дати останньої сплати купона до звітної дати. Накопичений процент входить до первісної вартості цінного папера при придбанні (продажу).

Неамортизований дисконт (премія) — на визначену дату сума дисконту (премії), яку ще не віднесено на рахунки доходів (витрат) банку.

Облігація — цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання позичальника перед кредитором відшкодувати йому вартість цього цінного папера в передбачений у ньому строк з виплатою процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).

Ощадний сертифікат — цінний папір, випущений банком, як письмове свідоцтво про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту та процентів за ним.

Операція репо — це операція, яка складається з двох частин і при якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку про продаж (купівлю) цінних паперів на певний строк із зобов’язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений термін або, на вимогу однієї із сторін, за заздалегідь обумовленою ціною. За своєю економічною суттю операція репо — це кредитна операція, в якій цінні папери використовуються як забезпечення.

Первісна вартість (вартість придбання) цінного папера — ціна придбання цінного папера, включаючи комісії за брокерські, юридичні, консультаційні послуги, біржовий збір, держмито тощо. Якщо цінний папір придбаний банком за рахунок випущених власних цінних паперів, первісна вартість визначається виходячи з ринкової ціни цих паперів, а не з їх номінальної вартості.

Портфель цінних паперів — цінні папери, згруповані для обліку за їх типами і призначенням.

Правило нижчої вартості — метод оцінки активу за меншою з двох вартостей — балансовою (з урахуванням спеціальних резервів за цим активом) чи ринковою.

Премія (за операціями з цінними паперами) — це перевищення вартості придбання цінних паперів над вартістю їх погашення без урахування нарахованих на час придбання процентів.

Резерв — відображає зменшення вартості активів.

Ринкова вартість цінного папера — сума коштів або вартість активу, які можна отримати від продажу цього цінного папера на активному ринку цінних паперів (ціна, за якою продавець згодний продати, а покупець — купити цей цінний папір).

Цінний папір — грошовий документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та визначає взаємовідносини між особою, яка їх емітувала, та їх власником і передбачає, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цього документа, іншим особам.

Цінний папір з дисконтом — цінний папір без фіксованої річної процентної ставки (папери з нульовим купоном) та ті, що реалізуються за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.

Цінний папір на продаж — цінний папір, який обертається на активному ринку та придбаний на короткий строк з наміром подальшого його продажу. За своєю природою він вільно реалізується та знаходиться у власності інвестора не більше 1 року.

Цінний папір на інвестиції — цінний папір, який придбаний банком з метою тримати його до дати погашення або з метою інвестиції на строк більше 1 року. До цієї категорії також слід відносити цінний папір, який не обертається на активному ринку та не є пайовою участю або вкладенням у дочірні компанії.

Цінний папір, що рефінансується Національним банком України, — цінний папір, який входить до переліку цінних паперів, що приймаються Національним банком України в обмін на кошти (наприклад, шляхом переобліку або приймання за операцією репо).

Дидактичні матеріали

План практичного заняття

Практичне заняття передбачає обговорення таких теоретичних питань.

Яким чином визначаються періодичні виплати за облігаціями?

Хто може випускати цінні папери в обіг? Як вони обліковуються в банківській установі, що їх придбала?

Які складові характеризують активний ринок цінних паперів?

Що розуміємо під «ціною цінного паперу»?

Яким чином обліковуються доходи і видатки банку за операціями з цінними паперами?

На занятті виконуються вправи з наведеного далі навчального завдання.

Навчальні завдання

Відобразити у системі фінансового обліку зміст операцій банку:

1. 1 квітня 1999 року банк купив облігації, емітовані центральним Урядом, номіналом 500000 грн. Оголошена річна процентна ставка облігацій — 22%. Піврічні виплати проводяться 30 вересня і 31 березня. Погашення — через 5 років. Облігації купуються з метою отримання 24% річ­них (ця цифра має назву процентний дохід за облігаціями).

Виконати такі розрахунки:

а) розрахунок ціни облігації;

б) розрахунок поточної вартості виходячи із очікуваного процентного доходу;

в) розрахунок кінцевої ціни облігації;

г) розрахунок амортизації дисконту.

2. Умова прикладу — попередня, але облігації купуються з метою отримання 20% річних.

3. Облігація місцевих органів державної влади номіналом 100000 грн. і оголошеною процентною ставкою 20% купується за 97000 грн. 15 березня 1999 року. Дохід сплачується один раз у півроку 30 червня і 31 грудня.

Необхідно розрахувати суму, що сплачується за облігацію та відобразити в обліку зміст даної операції на балансі банку-покупця.

4. Банк придбав 01.03.2000 року акцію іноземного підприємства номіналом 1000 дол. США. Курс купівлі акції 1100 дол. США. Дата випуску 01.01.2000 р. Дата погашення 01.01.2005 року. Процентна ставка — 12% річних. База нарахування «30/360». Дата сплати процентів: 01.07.2000 р.; 01.01.2001 р. і т.д. (тобто один раз у півроку). Курс дол./грн. на день купівлі 1 : 4. Примітка: акцію було придбано в період між виплатами.

!

Завдання для самоперевірки

? Задача 1

Інвестор-банк придбав 1 серпня 1999 року облігацію номіналом 20000 дол. США за 22000 дол. США. Оголошена щорічна процентна ставка за облігацією — 16% із щоквартальною виплатою (з 1 березня, 30 червня, 30 вересня і 31 грудня).

Завдання.

1. Розрахуйте суму, сплачену банком 1 серпня 1999 року;

2. Обчисліть суму першого процентного платежу, яку отримає банк.

3. Обчисліть суму доходу (процентного), яку отримає банк у 1999 році.

4. Виконайте необхідні записи за рахунками бухгалтерського обліку.

? Задача 2

Нехай банк придбав облігації, які мають принести йому дохід — 14% річних (умова — попереднього завдання).

Завдання.

1. Обчисліть суму виплат, яку необхідно відобразити в балансі банку 30 вересня і 31 грудня.

2. Обчисліть загальну суму, що буде відображена у фінансовому звіті банку за статтею «Кошти, вкладені в облігації» на 31 грудня 1999 року.

3. Виконайте необхідні записи за рахунками бухгалтерського обліку.

Книга: Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках / Л. М. Кіндрацька

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках / Л. М. Кіндрацька
2. ВСТУП
3. 1. РОЛЬ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ ТА ОСНОВИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1. Організація обліку в комерційних банках
4. 1.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках
5. 1.3. Особливості обліку господарських операцій банку за принципом нарахування
6. 1.4. Реформування бухгалтерського обліку та звітності в банках України
7. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 2.1. Особливості побудови плану рахунків
8. 2.2. Структура класів Плану рахунків
9. 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 3.1. Характеристика параметрів аналітичного обліку
10. 3.2. Параметри контрагентів (клієнтів) банку
11. 3.3. Параметри документів
12. 4. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ 4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам у регіональних управліннях НБУ
13. 4.3. Механізм прямих кореспондентських відносин між комерційними банками
14. 6. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 6.1. Організація обліку касових операцій у комерційних банках
15. 6.2. Облік операцій, виконуваних прибутковими касами
16. 6.3. Облік операцій, здійснюваних вечірніми касами та касами перерахунку готівки
17. 6.4. Облік операцій, здійснюваних видатковими касами
18. 6.5. Облік операцій з підкріплення операційних кас комерційних банків
19. 7. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ 7.1. Принципи організації безготівкових розрахунків та вимоги щодо оформлення розрахункових документів
20. 7.2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
21. 7.3. Здійснення розрахунків чеками
22. 7.4. Розрахунки акредитивами
23. 7.5. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне списання (стягнення) коштів
24. 8. ОБЛІК КАПІТАЛУ БАНКУ 8.1. Бухгалтерська оцінка капіталу банку
25. 8.2. Облік операцій з формування статутного фонду банку
26. 8.3. Облік операцій за розрахунками з акціонерами
27. 8.4. Відображення в обліку результатів поточного року
28. Облік доходів (витрат) банку. 9.1. Облік доходів (витрат) банку
29. 9.2. Особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат
30. 9.3. Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку на додану вартість
31. 10. ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 10.1. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій
32. 10.2. Облік операцій за овердрафтом
33. 10.3. Облік операцій репо
34. 10.4. Облік факторингових операцій
35. 10.5. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів
36. 11. ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ УСТАНОВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 11.1. Бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування процентів за депозитом
37. 11.2. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту
38. 12. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ УСТАНОВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 12.1. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком з метою продажу
39. 12.2. Облік вкладень банку в боргові цінні папери з метою продажу
40. 12.3. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані й дочірні компанії
41. 12.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції
42. 12.5. Облік власних боргових зобов’язань банку
43. 12.6. Облік операцій зі списання безнадійної заборгованості за операціями з цінними паперами
44. 13. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 13.1. Поняття валютних операцій та їх класифікація
45. 13.2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції
46. 13.3. Облік операцій, що здійснюються через пункти обліку валют
47. 13.4. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученнями клієнтів банку
48. 13.5. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті
49. 13.6. Облік власних операцій комерційного банку
50. 13.7. Зміст нової редакції Правил бухгалтерського обліку уповноваженими банками операцій в іноземній валюті
51. 14. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 14.1. Класифікація основних засобів, нематеріальних активів та їх вартісна оцінка
52. 14.2 Бухгалтерський облік власних основних засобів
53. 14.3. Облік власних нематеріальних активів
54. 14.4 Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів
55. 15. ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 15.1. Характеристика лізингових операцій
56. 15.2. Облік операцій із фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача
57. 15.3. Облік операцій з оперативного лізингу

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate