Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Любов – це одне з найкращих психічних захворювань. / Григір Тютюнник

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках / Л. М. Кіндрацька


1.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках

Облік цілком правомірно можна назвати філософією всього бізнесу, його мовою. Протягом тривалого часу бухгалтерський облік був податковим обліком (як загалом по народному господарству, так і в банках зокрема). Він успішно виконував свою основну функцію: за даними обліку визначалися суми податків, а система його побудови забезпечувала контроль за їх сплатою. Проте методологічно та організаційно бухгалтерський облік поділяється на фінансовий і управлінський. Отже, єдина система обліку включає дві ланки, які є незалежними одна від одної і взаємоузгоджені. Кожна з них має своє призначення і відіграє свою роль в управлінні банком.

Фінансовий облік постачає вчасну й значущу інформацію про фінансовий стан банку та результати його діяльності. Коло користувачів цієї інформації досить широке: керівництво банку, його службовці, діючі та потенційні інвеститори, кредитори, регулюючі органи і т. ін.

Управлінський облік є процесом визначення, оцінки, нагромадження, аналізу, підготовки, інтерпретації та передавання інформації, використовуваної керівництвом банку у процесі планування й контролю діяльності останнього, а також для прийняття рішень щодо напрямків використання банківських ресурсів.

Розглянемо об’єкти фінансового обліку, що відображаються як на синтетичних, так і на аналітичних рахунках.

Активи банку: готівкові кошти, кошти на кореспондентських рахунках.

Депозити та кредити в інших банках, портфель цінних паперів, нематеріальні та матеріальні активи, кредити й фінансовий лізинг, надані клієнтам чи банкам, інші активи.

Зобов’язання: кошти на коррахунках банків, депозити та кредити банків, кошти до запитання клієнтів, строкові депозити клієнтів, цінні папери власного боргу, інші зобов’язання, кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій.

Капітал: статутний капітал, нерозподілені прибутки (нерозподілені прибутки минулих років, прибуток (збитки) минулого року, що очікують на затвердження), інші фонди та загальні резерви, результати поточного року, результати переоцінювання основних засобів.

В інтерпретації фінансового обліку банків найголовніше осмислити баланс і зрозуміти склад і співвідношення активів і пасивів.

Більшість суб’єктів господарської діяльності мають кошти на рахунках. Ці статті також характерні й для банків. Дебітори означають, як правило, наявність кредитів, а кредитори — депозитів. Банки значною мірою залежні від залучених депозитів, тобто вони змушені покладатися на зовнішні джерела фінансування. Частка капіталу в балансі, як правило, коливається в межах 4—6%. Інструкція НБУ «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків» регулює норматив достатності капіталу (Н4) як відношення капіталу до загальних активів банку, зменшене на створені відповідні резерви.

Нормативне значення цього показника — не менш як 4%.

Окрім того, банк володіє значними грошовими коштами, які є, по суті, запасами банку. Це грошові кошти в касах банку, залишки на кореспондентських рахунках в установах НБУ та інших банках, короткострокові інвестиції, які досить легко конвертувати в готівку. Тут слід сказати про ключову характеристику балансу банку — ліквідність як здатність банку на вимогу виплатити кошти за депозитами та погасити строкові зобов’язання.

Згадана інструкція регулює нормативи ліквідності. Розглядають:

1) миттєву ліквідність (Н5) як відношення суми коштів на кореспондентському рахунку НБУ та в касі банку до розрахункових і поточних зобов’язань (нормативне значення має бути не менш як 15%, а з 01.01.99 — 20%;

2) загальну ліквідність і (Н6) як відношення загальних активів до загальних зобов’язань банку (нормативне значення має бути не менш як 100%);

3) норматив відношення високоліквідних активів до робочих активів (Н7) (нормативне значення цього відношення має бути не менш як 20%).

Отже, фінансовий облік є складним обліковим процесом, що забезпечує комплексну облікову характеристику господарської діяльності банку, а такі категорії, як активи, пасиви, капітал є об’єктами фінансового обліку. Саме в системі фінансового обліку акумулюється інформація, необхідна для аналізу якості активів, зобов’язань та капіталу, що зрештою визначає фінансовий стан банку.

Зрозуміло, що фінансовий стан банку є рухомою категорією. Він може змінюватися — поліпшуватися або погіршуватися, що зумовлює збільшення або зменшення банківського капіталу.

Вочевидь, що на розмір капіталу банку впливають банківські доходи і витрати.

Саме з методологією обліку доходів і витрат у банківській системі України пов’язані істотні зміни. По суті з 1 липня 1997 року, тобто з моменту прийняття Верховною Радою Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» банки запровадили нову «ідеологію» обліку, що базується на принципі нарахування доходів та витрат.

Книга: Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках / Л. М. Кіндрацька

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках / Л. М. Кіндрацька
2. ВСТУП
3. 1. РОЛЬ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ ТА ОСНОВИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1. Організація обліку в комерційних банках
4. 1.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках
5. 1.3. Особливості обліку господарських операцій банку за принципом нарахування
6. 1.4. Реформування бухгалтерського обліку та звітності в банках України
7. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 2.1. Особливості побудови плану рахунків
8. 2.2. Структура класів Плану рахунків
9. 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 3.1. Характеристика параметрів аналітичного обліку
10. 3.2. Параметри контрагентів (клієнтів) банку
11. 3.3. Параметри документів
12. 4. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ 4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам у регіональних управліннях НБУ
13. 4.3. Механізм прямих кореспондентських відносин між комерційними банками
14. 6. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 6.1. Організація обліку касових операцій у комерційних банках
15. 6.2. Облік операцій, виконуваних прибутковими касами
16. 6.3. Облік операцій, здійснюваних вечірніми касами та касами перерахунку готівки
17. 6.4. Облік операцій, здійснюваних видатковими касами
18. 6.5. Облік операцій з підкріплення операційних кас комерційних банків
19. 7. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ 7.1. Принципи організації безготівкових розрахунків та вимоги щодо оформлення розрахункових документів
20. 7.2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
21. 7.3. Здійснення розрахунків чеками
22. 7.4. Розрахунки акредитивами
23. 7.5. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне списання (стягнення) коштів
24. 8. ОБЛІК КАПІТАЛУ БАНКУ 8.1. Бухгалтерська оцінка капіталу банку
25. 8.2. Облік операцій з формування статутного фонду банку
26. 8.3. Облік операцій за розрахунками з акціонерами
27. 8.4. Відображення в обліку результатів поточного року
28. Облік доходів (витрат) банку. 9.1. Облік доходів (витрат) банку
29. 9.2. Особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат
30. 9.3. Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку на додану вартість
31. 10. ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 10.1. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій
32. 10.2. Облік операцій за овердрафтом
33. 10.3. Облік операцій репо
34. 10.4. Облік факторингових операцій
35. 10.5. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів
36. 11. ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ УСТАНОВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 11.1. Бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування процентів за депозитом
37. 11.2. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту
38. 12. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ УСТАНОВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 12.1. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком з метою продажу
39. 12.2. Облік вкладень банку в боргові цінні папери з метою продажу
40. 12.3. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані й дочірні компанії
41. 12.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції
42. 12.5. Облік власних боргових зобов’язань банку
43. 12.6. Облік операцій зі списання безнадійної заборгованості за операціями з цінними паперами
44. 13. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 13.1. Поняття валютних операцій та їх класифікація
45. 13.2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції
46. 13.3. Облік операцій, що здійснюються через пункти обліку валют
47. 13.4. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученнями клієнтів банку
48. 13.5. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті
49. 13.6. Облік власних операцій комерційного банку
50. 13.7. Зміст нової редакції Правил бухгалтерського обліку уповноваженими банками операцій в іноземній валюті
51. 14. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 14.1. Класифікація основних засобів, нематеріальних активів та їх вартісна оцінка
52. 14.2 Бухгалтерський облік власних основних засобів
53. 14.3. Облік власних нематеріальних активів
54. 14.4 Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів
55. 15. ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 15.1. Характеристика лізингових операцій
56. 15.2. Облік операцій із фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача
57. 15.3. Облік операцій з оперативного лізингу

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate