Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
В усьому світі патріотизм – це претензії, і лише в нас – це скромність. / Дмитро Корчинський

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках / Л. М. Кіндрацька


ВСТУП

Поява дворівневої банківської системи стала першою помітною ознакою переходу України до економічних відносин, зорієнтованих на ринок. Банківська система, як важлива сполучна ланка між макроекономічними імпульсами та мікроекономічними процесами, істотно впливає на перебіг подій, що супроводжують перехід економіки нашої держави на ринкові засади. У процесі реформ в Україні банківський сектор відіграє досить помітну позитивну роль. Чіткий поділ сфер діяльності між центральним банком — Національним банком України (НБУ), сформованим 1992 року, і комерційними банками (КБ) є найважливішим принципом функціонування дворівневої банківської системи, успішно апробованої за умов ринкової економіки розвинених країн. Здебільшого комерційні банки відчутно впливають на розвиток та розширення внутрішнього фондового ринку та ринку капіталів.

До цього слід додати, що зазначені процеси хоч і супровод­жуються низкою негативних явищ, котрі й сьогодні мають галь-
мівну дію, беззаперечно сприяють інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий простір. Окрім цього, дуже важливим чинником успішної взаємодії вітчизняних комерційних банків із зарубіжними банками є політика Уряду України та НБУ щодо надання нашим банкам економічної самостійності. Це дає змогу комерційним банкам працювати з орієнтацією на результат, самостійно оцінювати кредитний та інші ризики. Є всі підстави вважати, що комерційні банки вже сьогодні відіграють важливу роль посередника між суб’єктами господарської діяльності (юридичними та фізичними особами), котрі мають тимчасово вільні грошові
кошти, і тими, хто їх потребує. Йдеться про раціональне розміщення капіталів в економічному просторі. Загалом в Україні створюється ефективна банківська система, що вже нині працює на засадах ринкової економіки. Проте головні недоліки лишаються не­змінними відтоді, коли реформування банківської системи лише починалося. Так, власний капітал банків попри все зростає, але над­то повільно, і більшість із них відчувають брак запасів капіталів.

Кредитні портфелі банків вкрай обтяжені проблемними щодо погашення кредитами. До того ж зі зниженням рівня інфляції в Україні банки втратили можливість легко заробляти гроші. З ог­ляду на стабілізацію процентних ставок вони змушені шукати нові напрямки діяльності, що за складних економічних умов є
зовсім непростим завданням. У своїй більшості банки здійснюють довірчі операції за дорученням клієнтів, надають широку
низку консультаційних та інших послуг.

Значно активізувалися лізингові, факторингові та ф’ючерсні операції. Здійснюючи посередницькі функції, банки активізують свою діяльність у сфері розвитку ринкових відносин. Водночас господарська діяльність підприємств, установ, організацій дедалі більше зазнає банківського впливу.

За цих умов великого значення набувають питання суто практичні, насамперед здійснення бухгалтерського обліку в банках. У найширшому розумінні, облік — це мова бізнесу. Саме тому організація обліку має врахувати принципи діяльності банківських установ, зокрема такі найзагальніші, як принцип прибутковості, принцип ризиковості банківських операцій, принцип платності банківських ресурсів.

Звідси постають цілком закономірні запитання: як організувати обліковий цикл банку? Що розуміти під обліковою політикою банку? Як саме числову інформацію подати у формі, зрозумілій усім користувачам. Відповісти на ці запитання, безперечно, непросто. Більш того, сфера користувачів банківської інформації досить широка. До неї входять держава в особі Національного банку, податкові та інші контролюючі органи, безпосередньо керівництво відпо-
відного банку, а також його інвестори та акціонери, вкладники і позичальники, банківські службовці та інші заінтересовані особи.

Кожного цікавить потрібна саме йому інформація в необхідному обсязі та у визначений час. Важливо, щоб ця інформація була якомога вичерпнішою. Отже, будуючи систему бухгалтерського обліку, слід зважати на специфічні умови діяльності банку, пов’язаних з його місцем у системі ринкових відносин.

По-перше, у процесі надання банківських послуг і отримання при­бутку домінує рух фінансового капіталу, здебільшого у формі залучених коштів клієнтів. Відповідно, у системі обліку необхідно забез­печити відображення всіх аспектів залучення коштів і їх розміщення.

По-друге, банк є розрахунковим центром і посередником у фінансових операціях, що їх виконують його клієнти. Цим пояснюється активна участь банку в роботі багатьох підприємств різних галузей і форм власності. Саме тому важливим завданням діючої системи обліку є відображення виконаних операцій за дорученнями клієнтів на їхніх поточних рахунках.

Більш того, усі банківські операції потрібно простежувати від їх початку і впродовж усього періоду здійснення аж до внесення до звітності. Загалом на практиці не існує схеми, що гарантує
повну фінансову безпеку та стійкість банку. За цих умов вирішального значення набуває розумне регулювання банківської діяльності, що базується на правдивій бухгалтерській інформації і сприяє попередженню, а відтак і виключенню негативних процесів, до яких призводять неефективні управлінські рішення.

Відчутні фінансові втрати й банкрутство окремих банків переконують у тому, що загалом ефективне управління банком не-
можливе без своєчасної бухгалтерської інформації про його реальний фінансовий стан. Зрозуміло, що оцінити успішність облікової політики комерційних банків є надзвичайно складним завданням. Але цілком безперечно, що бухгалтерський облік є важ­ливим елементом структури внутрішнього контролю, сприяє підвищенню його якості. Свою ефективність система бухгалтерського обліку підтверджує за умов прибуткової, високорентабельної діяльності комерційного банку як господарюючого суб’єкта.

Отже, предмет «Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках» є одним із профілюючих у підготовці магістрів за програмою «Облік та аудит у банках».

Навчальним планом передбачено 32 години лекційних і 24 години практичних занять. Цей курс є логічним продовженням дисциплін з обліку, які вивчалися на попередніх етапах підготовки бакалаврів з економіки.

Мета курсу: студенти-магістри мають оволодіти методикою бухгалтерського обліку основних банківських операцій на такому рівні, щоб по закінченні навчання вони змогли якнайкраще орієнтуватися в питаннях облікової політики банку і надалі адаптувати здобуті знання у процесі діяльності за фахом «Облік та аудит у банках».

ЗАГАЛЬНІ ЗАВДАННЯ КУРСУ

1. Засвоїти теоретичний курс (лекційні заняття) за темами типової програми.

2. Закріпити теоретичні знання на практичних заняттях виконанням облікових завдань за темами лекцій.

3. Навчитися швидко вибирати варіант дій щодо конкретних бухгалтерських ситуацій.

4. Вивчити нормативні документи Національного банку України з обліку конкретних банківських операцій.

5. Набути навичок роботи в групах під час опрацювання проблемних питань обліку окремих операцій, щодо яких немає затверджених інструкцій НБУ.

6. Перейматися почуттям високої відповідальності за результати на­вчання і встановити тісний зворотний зв’язок з викладачем, який надає допомогу студентам у процесі навчання та оцінює ступінь успішності їх дій.

ТИПОВА ПРОГРАМА

Навчальний матеріал за курсом «Бухгалтерський облік і прийняття рішень у банках» спрямований на практичну діяльність у майбутньому і включає такі теми:

1. Роль обліку в системі управління комерційним банком та основи його організації.

2. Характеристика плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків.

3. Організація аналітичного обліку в комерційних банках.

4. Кореспондентські відносини між банківськими установами.

5. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті і режим функціонування цих рахунків.

6. Облік касових операцій у комерційних банках.

7. Облік операцій комерційного банку за безготівковими розрахунками.

8. Облік капіталу банку.

9. Облік доходів та витрат комерційного банку.

10. Облік кредитних операцій.

11. Облік депозитних операцій установ комерційних банків.

12. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами установ комерційних банків.

13. Облік операцій в іноземній валюті.

14. Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків.

15. Облік лізингових операцій.

Охарактеризуємо стисло кожну із цих тем.

Тема 1. Роль обліку в системі управління
комерційним банком та основи його організації

Предмет і метод бухгалтерського обліку. Характеристика елементів методу. Передумови та необхідність поділу бухгалтерського обліку на фінансовий і управлінський. Значення та методика податкового обліку в системі комерційних банків. Взаємозв’язок та відмінності в методах здійснення бухгалтерських проведень за господарськими операціями банку в системі фінансового та податкового обліку.

Бухгалтерські документи (клієнтські, внутрішньобанківські) та регістри бухгалтерського обліку. Їх характеристика, документо-
обіг. Функції відповідальних виконавців банку, порядок розподілу службових обов’язків та окремих ділянок обліку за відповідальними виконавцями. Функціональні обов’язки головного бухгалтера банку, контроль за роботою відповідальних виконавців. Зміни в організації обліку та складанні звітності банку у зв’язку з реформуванням бухгалтерського обліку в банківській системі України.

Тема 2. Характеристика плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків

Особливості побудови Плану рахунків: мультивалютність, подвійний запис операцій за позабалансовими рахунками, нові вимоги до аналітичних рахунків, наявність управлінського обліку. Принципи побудови Плану рахунків: безперервність діяльності; стабільність правил бухгалтерського обліку; обачливість; нарахування доходів та видатків; дата операції; окреме відображення активів та пасивів; прийнятість вхідного балансу; перевага змісту над формою; оцінка; відкритість; консолідація, суттєвість.

Класифікація рахунків в Плані рахунків за видами контрагентів, характером операцій і ступенем зниження ліквідності.

Ведення синтетичного обліку за балансовими рахунками. Формування інформації про операції, що їх виконує банк за цими рахунками, та відображення результатів операцій за залишками на синтетичних балансових рахунках у фінансовій звітності.

Структура класів Плану рахунків: рахунки порядку ІІ—ІV. Логічні схеми взаємозв’язку між рахунками груп окремих розділів.

Поняття контррахунків та їх характеристика.

Характеристика позабалансових рахунків класу 9; особливості об­ліку операцій за системою подвійного запису за цими рахунками. По­рядок визначення позабалансових рахунків (активний або пасивний).

Тема 3. Організація аналітичного обліку
в комерційних банках

Характеристика аналітичного обліку як підсистеми бухгалтерського обліку, що деталізує інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Значення параметрів аналітичного обліку для формування фінансової та статистичної звітності. Обов’язкові та необов’язкові параметри. Поділ параметрів аналітичного обліку залежно від сфери застосування на такі види: контрагентів (клієн­тів), документів, договорів та безпосередньо аналітичних рахунків. Поділ обов’язкових параметрів на загальні та спеціальні. Формування номера аналітичного рахунка та нумерація рахунків доходу бюджету.

Тема 4. Кореспондентські відносини
між банківськими установами

Зміст Положення про міжбанківські розрахунки в Україні. Характеристика міжбанківських розрахунків. Поняття мультива-
лютного режиму функціонування СЕП. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам (філіям) у регіональних управліннях Національного банку. Перелік документів, що подаються до регіонального управління НБУ.

Особливості відкриття рахунків на ім’я ліквідаційної комісії.

Контроль НБУ за станом кореспондентських рахунків комерційних банків та їх філій. Механізм відображення операцій, виконаних за кореспондентським рахунком протягом операційного дня, на балансі комерційного банку та балансі регіонального управління НБУ, в якому відкрито цей рахунок. Характеристика системи електронних платежів Національного банку України. Учасники СЕП та порядок їх реєстрації. Умови, за яких постає потреба вносити зміни до складу учасників СЕП. Програмно-технологічна структура СЕП та її головні компоненти.

Характеристика діючих моделей обслуговування кореспондентських рахунків комерційних банків та їх філій у СЕП.

Порядок ведення архіву електронних банківських документів.

Відкриття та ведення рахунків Лоро і Ностро. Механізм дії прямих кореспондентських рахунків між комерційними банками.

Перелік бухгалтерських операцій та механізм здійснення міжбанківських розрахунків через СЕП.

Виконання регіональними управліннями НБУ ухвал судів, контролюючих органів щодо арешту грошових коштів комерційних банків. Безспірне списання (стягнення) коштів з кореспондентських рахунків КБ. Основні положення договору щодо розрахунково-касового обслуговування з відкриттям кореспондент­ського рахунка: права та обов’язки сторін, порядок розрахунків.

Зміст договору про надання послуг електронної пошти Національного банку України.

Тема 5. Відкриття банками рахунків
у національній та іноземній валюті і режим
функціонування цих рахунків

Загальні положення Інструкції № 3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті», затверджена Постановою Правління НБУ 18. 12. 98. Характеристика рахунків, що відкриваються клієнтам у комерційних банках: поточні, депозитні (вкладні) у національній та іноземній валюті, поточні бюджетні у національній валюті України. Перелік документів, що подаються до банку для відкриття рахунків. Особливості відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам: розрахункові та вкладні рахунки громадян.

Механізм дії тимчасових рахунків для зарахування коштів, що вносяться засновниками до статутного фонду. Порядок їх відкриття та закриття. Режим функціонування рахунків типу «Н» та типу «П». Особливості відкриття рахунків військовим частинам.

Відкриття уповноважними банками України рахунків в інозем­ній валюті: поточних — суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам — нерезидентам. Порядок зарахування та списання коштів із цих рахунків. Режим поточних рахунків в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів.

Тема 6. Облік касових операцій
в комерційних банках

Основні нормативні документи, що регламентують організацію емісійно-касової роботи в установах банків.

Порядок здійснення касових операцій у прибуткових і видаткових касах. Облік операцій, що проводяться вечірніми касами та касами перерахунку. Порядок роботи кас банків при підприємствах і організаціях. Обробка, формування і пакування грошових білетів, монет і валютних цінностей. Організація резервних фондів Національного банку України.

Порядок підкріплення операційних кас установ комерційного банку під час роботи через консолідований кореспондентський рахунок. Інкасація грошової виручки інкасаторами банків. Облік даних операцій.

Порядок заключення операційної каси комерційних банків.

Загальна схема документообігу під час виконання касових операцій установами банків.

Тема 7. Облік операцій комерційного банку
за безготівковими розрахунками

Форми розрахункових документів для проведення безготівкових розрахунків у господарському обороті України, порядок їх оформлення та приймання установами банків до виконання. Проведення розрахунків у системі електронних платежів «клієнт—банк». Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки гарантованими дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами.

Порядок здійснення розрахунків векселями. Розрахунки в разі заліку взаємної заборгованості. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне списання (стягнення) коштів.

Предмет угоди між банком та клієнтом на здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Особливості обліку безготівкових розрахунків у системі електронних міжбанківських розрахунків (система електронних платежів — СЕП). Бухгалтерські операції, що здійснюються під час обліку та контролю міжбанківських розрахунків.

Тема 8. Облік капіталу банку

Характеристика капіталу комерційного банку як залишкового інтересу банку в активах за вирахуванням зобов’язань.

Структура балансових рахунків класу 5 Плану рахунків. Капітал банку.

Порядок обліку операцій під час формування статутного фонду до реєстрації комерційного банку за тимчасовим рахунком у регіональному управлінні Національного банку. Облік сум не-
сплаченого та сплаченого зареєстрованого статутного капіталу банку, облік операцій щодо розрахунків з акціонерами за несплаченим статутним фондом. Бухгалтерський облік емісійних різниць у процесі первинного розміщення акцій.

Облік операцій з викупу банком акцій власної емісії та їх подальшої реалізації.

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із нарахуванням дивідендів та розрахунками з акціонерами (засновниками). Відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку фінансового результату поточного року та його розподілу. Облік операцій з формування фондів комерційного банку за рахунок нерозподіленого прибутку.

Тема 9. Облік доходів та витрат
комерційного банку

Структура класів 6 і 7 («Доходи» і «Витрати») Плану рахунків. Економічна характеристика банківських та небанківських доходів (витрат) банку.

Бухгалтерський облік процентних та комісійних доходів і витрат банку за принципами міжнародних стандартів обліку: нарахування; відповідності; обережності.

Методи визначення кількості днів для розрахунку процентних доходів (витрат). Облік операцій за рахунками «Доходи майбутніх періодів» (3600) та «Витрати майбутніх періодів» (3500).

Правила обліку доходів та витрат за методом нарахування та відображення результатів у системі фінансового обліку та у фінансовій звітності. Зміст податкового обліку. Способи ведення обліку валових доходів і валових витрат: позасистемно; на балансових рахунках; на позабалансових рахунках.

Порядок закриття рахунків доходів (витрат) та підрахунок фінансових результатів поточного року, облік нарахування, сплати податку на прибуток та розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість. Відображення зазначених операцій у системі фінансового та податкового обліку.

Тема 10. Облік кредитних операцій

Характеристика кредитних операцій. Позабалансові кредитні операції та порядок визначення кредиту балансовим активом.

Принципи бухгалтерського обліку кредитів. Облік номіналу кредиту. Облік нарахованих доходів. Структурна побудова Плану рахунків щодо рахунків, за якими обліковуються кредитні операції комерційного банку. Облік гарантій за кредита-
ми. Облік операцій зворотного репо. Принципи обліку субординованих кредитів. Облік кредитів з пільговою процентною ставкою.

Особливості обліку операцій кредитування в разі консорціумної гарантії та документарного акредитива. Облік операцій застави: надання та отримання.

Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики. Облік операцій зменшення відрахувань до резервів та використання коштів створених резервів на списання безнадійних заборгованостей за виданими кредитами.

Тема 11. Облік депозитних операцій
установ комерційних банків

Характеристика груп балансових та позабалансових рахунків для фінансового обліку залучення (розміщення) депозитів, сплати витрат та отримання доходу за ними.

Класифікація депозитів за економічним змістом та строками використання коштів. Активні і пасивні депозитні операції та відображення результатів їх проведення у фінансовій звітності.

Облік номіналу депозиту. Вплив методу виплати процентів (за період або на період) на облік номіналу депозиту.

Облік процентних витрат. Розрахунок нарахованих процентів за простою (номінальною) або складною (фактичною) процентною ставкою.

Зміст облікової політики банку щодо використання методу нарахування процентів за депозитними операціями.

Облік операцій з погашення депозиту. Організація внутрішнього бухгалтерського контролю за проведенням депозитних операцій.

Тема 12. Бухгалтерський облік операцій з цінними
паперами установ комерційних банків

Загальні положення Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами, установ комерційних банків України (затверджена Постановою Правління НБУ 30.12.97 за № 466). Класифікація цінних паперів за видами сплати доходу: цінні папери з визначеним прибутком та цінні папери з невизначеним прибутком. Форми випуску цінних паперів. Структура балансових та позабалансових рахунків для фінансового обліку операцій з розміщення, обігу, сплати доходу та погашення власних і прид­баних цінних паперів.

Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком для їх подальшого продажу. Облік операцій коригування балансової вартості портфеля акцій на продаж за правилом нижчої вартості та створення спеціального резерву під знецінення цінних паперів.

Особливості обліку операцій з довгострокових вкладень банку в акції. Облік вкладення в асоційовані та дочірні компанії.

Облік вкладення банку в боргові цінні папери з метою продажу та на інвестиції. Облік амортизації дисконту (премії) за борговими цінними паперами. Облік операцій реалізації (продажу) інвестиційних цінних паперів у цінні папери на продаж.

Облік операцій з випуску та реалізації власних боргових зобов’язань банку у вигляді векселів та ощадних сертифікатів.

Облік нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними паперами: процентних, комісійних, торговельних та інших.

Особливості обліку інших операцій банку з цінними паперами: врахування та інкасування векселів, операції репо, кліринг, довірче управління.

Тема 13. Облік операцій в іноземній валюті

Характеристика валютних операцій, здійснюваних комерційними банками, та їх типи. Ідентифікація валютних операцій за параметрами аналітичного обліку.

Взаємозв’язок між валютними операціями та рахунками ностро.

Валютна позиція банку за окремими видами валют та її врахування в системі бухгалтерського обліку при здійсненні обмінних операцій в іноземній валюті. Типи операцій, що впливають на розмір відкритої валютної позиції банку.

Бухгалтерський облік готівкових обмінних операцій в іноземній валюті. Особливості обліку операцій купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту. Облік доходів (видатків) за операціями, що здійснені в іноземній валюті. Облік результатів за обмінними операціями. Коригування статей балансу при зміні валютних курсів. Відображення результатів коригування в си-
стемі рахунків бухгалтерського обліку.

Правила випуску та обігу валютних деривативів. Принципи та рахунки, що використовуються для їх обліку ф’ючерсних контрактів.

Зв’язок між операціями в іноземній та національній валюті через рахунки 3800 та 3801 та порядок їх згортання при складанні фінансової звітності.

Тема 14. Бухгалтерський облік основних засобів
та нематеріальних активів комерційних банків

Економічна характеристика основних засобів банку. Їх класифікація за функціональним призначенням (операційні та неопераційні). Структура витрат, що формують первісну вартість основних засобів.

Завдання обліку основних засобів. Характеристика рахун-
ків з обліку операцій за основними засобами та нематеріальними активами. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.

Облік капітальних вкладень за незавершеним будівництвом, а також за не введеними в експлуатацію операційними та неопераційними основними засобами. Облік операцій з оприбуткування, реалізації, ліквідації та безоплатної передачі основних засобів. Відображення в обліку позитивних і негативних результатів від продажу основних засобів.

Порядок та облік нарахування амортизації основних засо-
бів і нематеріальних активів. Залишкова та ліквідаційна вартість основних засобів. Інвентаризація основних засобів та
відображення в обліку її результатів. Облік операцій застави. Відображення в обліку результатів переоцінювання основних засобів.

Тема 15. Облік лізингових операцій

Економічний зміст лізингової операції. Фінансовий і опера-
тивний лізинг. Врахування основних засобів, переданих (отриманих) у фінансовий лізинг за меншою з двох вартостей: теперішньою або ринковою.

Відображення в обліку операцій, здійснюваних лізингодавцем та лізингоодержувачем у разі фінансового лізингу. Облік нарахування доходів лізингодавцем та витрат — лізингоодержувачем.

Методики розрахунку лізингових платежів (на початку або наприкінці періоду) та відображення їх складових частин у си-
стемі фінансового обліку.

Облік операцій з оперативного лізингу на балансі лізингодавця та лізингоодержувача.

Особливості обліку витрат за капітальним і поточним ремонтом основних засобів, отриманих у фінансовий та оперативний лізинг.

Особливості відображення у податковому обліку операцій комерційних банків з основними засобами та нематеріальними активами.

Тематичний план згідно з цим курсом розподіляється за видами навчального навантаження у такому порядку:


№ п/п

Тема

Кількість годин

Усього

У тому числі

лекційних

практичних

самостійних

індивідуальних

1

Роль обліку в системі управління комерційним банком та основи його організації

8

2

4

2

2

Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків

8

2

4

2

3

Організація аналітичного обліку в комерційних банках

8

2

4

2

4

Кореспондентські відносини між банківськими установами

8

2

4

2

5

Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті

6

4

2

6

Облік касових операцій у комерційних банках України

8

2

4

2

7

Облік операцій комерційного банку за безготівковими розрахунками

6

2

4

8

Облік капіталу комерційного банку

6

2

2

2

9

Облік доходів та витрат комерційного банку

8

2

4

2

10

Облік кредитних операцій

8

4

4

11

Облік депозитних операцій

6

2

2

2

12

Облік операцій банку з цінними паперами

10

4

4

2

13

Облік обмінних операцій в іноземній валюті

8

2

4

2

14

Облік основних засобів комерційного банку

6

2

2

2

15

Облік лізингових операцій

4

2

2

Разом

108

32

24

40

12

Підпис: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ


Книга: Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках / Л. М. Кіндрацька

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках / Л. М. Кіндрацька
2. ВСТУП
3. 1. РОЛЬ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ ТА ОСНОВИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1. Організація обліку в комерційних банках
4. 1.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках
5. 1.3. Особливості обліку господарських операцій банку за принципом нарахування
6. 1.4. Реформування бухгалтерського обліку та звітності в банках України
7. 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 2.1. Особливості побудови плану рахунків
8. 2.2. Структура класів Плану рахунків
9. 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 3.1. Характеристика параметрів аналітичного обліку
10. 3.2. Параметри контрагентів (клієнтів) банку
11. 3.3. Параметри документів
12. 4. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ 4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам у регіональних управліннях НБУ
13. 4.3. Механізм прямих кореспондентських відносин між комерційними банками
14. 6. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 6.1. Організація обліку касових операцій у комерційних банках
15. 6.2. Облік операцій, виконуваних прибутковими касами
16. 6.3. Облік операцій, здійснюваних вечірніми касами та касами перерахунку готівки
17. 6.4. Облік операцій, здійснюваних видатковими касами
18. 6.5. Облік операцій з підкріплення операційних кас комерційних банків
19. 7. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ 7.1. Принципи організації безготівкових розрахунків та вимоги щодо оформлення розрахункових документів
20. 7.2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
21. 7.3. Здійснення розрахунків чеками
22. 7.4. Розрахунки акредитивами
23. 7.5. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне списання (стягнення) коштів
24. 8. ОБЛІК КАПІТАЛУ БАНКУ 8.1. Бухгалтерська оцінка капіталу банку
25. 8.2. Облік операцій з формування статутного фонду банку
26. 8.3. Облік операцій за розрахунками з акціонерами
27. 8.4. Відображення в обліку результатів поточного року
28. Облік доходів (витрат) банку. 9.1. Облік доходів (витрат) банку
29. 9.2. Особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат
30. 9.3. Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку на додану вартість
31. 10. ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 10.1. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій
32. 10.2. Облік операцій за овердрафтом
33. 10.3. Облік операцій репо
34. 10.4. Облік факторингових операцій
35. 10.5. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів
36. 11. ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ УСТАНОВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 11.1. Бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування процентів за депозитом
37. 11.2. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту
38. 12. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ УСТАНОВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 12.1. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком з метою продажу
39. 12.2. Облік вкладень банку в боргові цінні папери з метою продажу
40. 12.3. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані й дочірні компанії
41. 12.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції
42. 12.5. Облік власних боргових зобов’язань банку
43. 12.6. Облік операцій зі списання безнадійної заборгованості за операціями з цінними паперами
44. 13. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ 13.1. Поняття валютних операцій та їх класифікація
45. 13.2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції
46. 13.3. Облік операцій, що здійснюються через пункти обліку валют
47. 13.4. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученнями клієнтів банку
48. 13.5. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті
49. 13.6. Облік власних операцій комерційного банку
50. 13.7. Зміст нової редакції Правил бухгалтерського обліку уповноваженими банками операцій в іноземній валюті
51. 14. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 14.1. Класифікація основних засобів, нематеріальних активів та їх вартісна оцінка
52. 14.2 Бухгалтерський облік власних основних засобів
53. 14.3. Облік власних нематеріальних активів
54. 14.4 Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів
55. 15. ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 15.1. Характеристика лізингових операцій
56. 15.2. Облік операцій із фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача
57. 15.3. Облік операцій з оперативного лізингу

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate