Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Там, де є українці, там завжди є мистецтво. / Юрій Липа

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Фріс П. Л.


ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛІВ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА

До всіх розділів

Конституція України.-К., 1996.

Кримінальний кодекс України.- К. 2001.

Науково-практичний коментар кримінального кодексу України.- К.: Каннон, 2001.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника та М. І. Хавронюка,- К.: Атіка, 2003.

Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2003 pp.) / За заг. ред. В. Т. Маляренко.- К.: Вид-во А. С. К.- 2003 (В подальшому - Збірник.)

М. И. Бажаное. Уголовное право Украины: Общая часть: Конспект лекций.- Днепропетровск, 1992.

М. И. Коржансъкш. Уголовне право України: Частина загальна: Курс лекцій.- К.^ Наукова думка та Українська видавнича група, 1996.

М. Й. Коржанськип. Кримінальне право і законодавство України. Частина загальна. К.- Атіка, 2001.

Коржанский Н. И. Очерки теории уголовного права.-Волгоград, 1992.

П. С. Матишевський. Кримінальне право України: Загальна частина: К.: АСК, 2001.

Кримінальне право України. Загальна частина. Під ред. М. І. Кажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. К.-Х. Юрінком Інтер-Право-2001.

Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. Часть общая / Под ред. Ф. Г. Бурчака- К.: Наукова думка, 1985.

Уголовное право УССР: Общая часть.- К., 1984.

Уголовное право буржуазных стран: Общая часть. Сборник законодательных актов.-М., 1990.

Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях.-М., 1939.

Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции: Часть общая,- Т. 1.-СПб., 1902.

До розділу 1

Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 p. Збірник...

Блувштепн Ю. Д. Уголовное право и социальная справедливость,- Минск: Изд-во Минского университета, 1987.

Карпец Я. И. Уголовное право и этика.- М., 1985.

Келгша С. Г., Кудрявцев В. Н, Принципы советского уголовного права.-М.: Наука, 1980.

Коган В. М Социальный механизм уголовно-правового воздействия.- М.: Наука, 1983.

Коржанський М. Про принципи уголовного права України // Право України, 1995.-№ П.-С. 69.

Коржанський М Про концепцію нового кримінального законодавства України // Юридичний вісник України, 1995.- № 21, № 22.

Нерсесянц В. С. Право и закон.- М.: Наука, 1983.

Смирнов В. Г. Функции советского уголовного права.-ЛГУ, 1965.

Спиридонов Л. И. Социология уголовного права. М.: Юридическая литература, 1986.

До розділу 2

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 p. // Права людини. Міжнародні договори України. Декларації, документи,- Київ: Юрінформ, 1992.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 18 грудня 1966 р. Там же.

Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. Там же.

Закон України від 10 грудня 1991 р. «Про дію міжнародних угод на території України» // Відомості Верховної Ради України, 1992,- № 10- Ст. 137.

Закон України від 8 жовтня 1991 року «Про громадянство України» в редакції Закону Верховної Ради України від 16 квітня 1997 року // Відомості Верховної Ради України, 1997.-№23.-Ст. 169.

Положення про дипломатичні представництва та консульскі установи іноземних держав в Україні від 10 червня 1993 р. // Голос України- 26 червня 1993 р.

Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Отв. ред. В. Н. Кудрявцев, С. Г. Келина.- М.: Наука, 1987.

Барков А. Б. Уголовный закон и раскрытие преступлений.- Минск, 1980.

Блум М., Тише А. Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона во времени.- М., 1969.

Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение.- М., 1967.

Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон.-М., 1967.

Крутиков Л. М. Классификация уголовно-правовых санкций // Советское государство и право,- 1983.-№ 5.

Основания уголовно-правового запрета.- М.: Наука, 1982.

Спасов Б. Закон и его толкование.- М., 1986.

Тилле А. А. Время, пространство, закон.-М., 1965.

Шаргородский М. Д. Уголовный закон.- М., 1948.

Шляпочников А. С. Толкование уголовного закона,-М., 1960.

Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования,- М.: Наука, 1987.

Эффективность применения уголовного закона- М., 1973.

До розділу З

Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и её основание.- М., 1963.

Герцензон А. А. Понятие преступления в советском уголовном праве,- М., 1955.

Догель П. С. Проблема ответственности в советском праве.- Томск, 1983.

Дурманов Н. Д. Понятие преступления.- Изд-во АН СССР, 1948.

Жеребкин В. В. Логическая структура состава преступления,- Харьков, 1974.

Карпушин М. П., Курляндский В. И. Уголовная ответственность и состав преступления.-М., 1974.

Ковалев М. И. Понятие преступления в советском уголовном праве,-Свердловск, 1987.

Кривошеий П. К. Преступление. Историческое исследование.- К., 1993.

КривоченкоЛ. И. Классификация преступлений,-Харьков, 1983.

Кузнецова И. Ф. Преступление и преступность.- Изд-во МГУ, 1969.

ЛяпуновЮ. Категория «преступление». //Соц. законность.- 1987.-№7.

Мурзинов А. И. Преступление и административное правонарушение.- М.: ВЮЗИ, 1985.

Прохоров В. С. Преступление и ответственность.-Л., 1984.

Пионтковский А. А. Учение о преступлении.- М., 1961.

Санталов А. И. Теоретические вопросы уголовной ответственности.- Л., 1982.

Сахаров А. Преступления и преступность // Сов. юстиция.- 1985.- № 11.

Таганцев Н. С. Учение о преступлении,- СПб., 1887.

Яковлев А. М. Принцип социальной справедливости и основания уголовной ответственности // Сов. государство и право.- 1983,- № 3.

До розділу 4

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1 грудня 1994 // Відомості Верховної Ради України.- 1994.-№52.-Ст.455; 1995.-№ 10.-Ст.64.

Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. Збірник.

Брайнин Я. М. Уголовная ответственность и её основания в советском уголовном праве.-М., 1963.

Жеребкин В. В. Логическая структура состава преступления.- Харьков, 1974.

Карпушин М. П., Курляндский В. И. Уголовная ответственность и состав преступления.-М., 1974.

Кригер Г. Состав преступления и квалификация содеянного. // Сов. юстиция.-1985.-№12.

Карпушин М. П., Курляндский В. И. Уголовная ответственность и состав преступления.-М., 1975.

Манъковский В. С. Проблемы ответственности в уголовном праве.- М.: Изд-во Академии Наук СССР - 1949.

Стручков Н. А. Уголовная ответственность и её* реализация в борьбе с преступностью.-Саратов, 1977.

Трапнин А. И. Общее учение о составе преступления.- М., 1957.

Фефелов П. А. Общественная опасность преступного деяния и основание уголовной ответственности. Основные методологические проблемы.- М., 1972.

Шишов О. Ф. Проблемы уголовной ответственности в истории советского уголовного права.- М., 1982.

До розділу 5

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 p. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.-№ 17.-Ст. 187; 1994.-№ 2О.-Ст. 115.

Про практику застосування судами України законодавства у справах, пов'язаних з порушеннями правил охорони праці: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 жовтня 1982 р. Збірник.

Про пракутику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 червня 1991 р. Збірник.

Глистин В. К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений. Объект и квалификация преступлений- ЛГУ, 1979.

Коржанскип Н. И. Объект посягательства и квалификация преступлений.-Волгоград, 1976.

Коржанскип Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны,- М 1980.

Коржанскип И. И. Квалификация преступлений при ошибке в объекте и предмете посягательства // Сов.юстиция.- 1974,- № 5.

Никифоров Б. С. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву- М, 1960.

Тацип В. Я. Объект и предмет преступления.- Харьков, 1986.

До розділу 6

Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 p. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.-№ 17.-Ст. 187; 1994.-№20.-Ст. 115.

Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. Збірник.

Про судову практику в справах про хуліганство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 червня 1991 р. Збірник.

Зелинский А. Ф. Понятие «преступная деятельность» // Сов. государство и право.-1978.-№ 10.

Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления.-М., 1960.

МихлинА. С. Последствия преступления.- М., 1969.

Наумов А. Средства и орудия совершения преступления. //Сов. юстиция-1986.- №14.

Панов Н. И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность.-Харьков, 1982.

Тер-Акопов А. А. Бездействие как форма преступного поведения.- М., 1980.

Тимейко Г. В. Общее учение об объективной стороне преступления.-Ростов на Дону, 1977.

Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве.- М., 1963.

До розділу 7

Про практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну та іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня

1981 р. Збірник.

Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 1983 р. Збірник.

Про судову практику по застосуванню примусових заходів медичного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 березня

1982 р. Збірник.

Про практику застосування судами примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. // ПравовІсник.- І996.-№ 1.

Дагель П. С. Учение о личности преступника.- Владивосток, 1970.

Коржанский Н. И. Правила квалификации преступлений с учетом признаков субъекта преступления // Сов. государство и право.-1985.-№ 5.

Лейкына Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность.- Изд-воЛГУ, 1968.

Миньковский Г. М. Профилактика правонарушений среди молодежи.-Киев, 1985.

Михеев Р. И. Вменяемость и невменяемость.- Владивосток, 1983,

Михеев Р. И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве.-Владивосток, 1983,

Матышевский Н. С, Дидковская С. Я., Туркевич И. К. Правовые и медицинские меры борьбы с пьянством и алкоголизмом.- Киев, 1987.

Орлов В. С. Субъект преступления,- М, 1958.

Устименко В. В. Специальный субъект преступления (понятие и виды). Учебное пособие.-Харьков, 1986.

Фрис П. Л. Некоторые вопросы криминологической и уголовно-правовой характеристики социального паразитизма и его последствий // Социальный паразитизм. Криминологические и правовые аспекты- Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та., 1986.

Фріс П. І знов про відповідальність за організовану злочинну діяльність // Право України.- 1995- № 1.

До розділу 8

Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 червня 1991 р. Збірник.

Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 1983 р. Збірник.

Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров'я, гідність та власність працівників правоохо-роних органів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1992 р. Збірник.

Волков Б. С Проблема воли и уголовная ответственность.- Изд-во Казанского ун-та, 1965.

Волков Б. С. Мотивы преступлений- Изд-во Казанского ун-та, 1982.

Дагель П. С. Проблемы вины в советском уголовном праве.- Изд-во ДВГУ, 1968.

Дагель П. С. Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и её установление.- Воронеж, 1974.

Дагель П. С. Неосторожность: Уголовно-правовые и криминологические проблемы.-М., 1977.

Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении.-Харьков, 1986.

Злобин Г. А., Никифоров Б, С. Умысел и его формы,- М, 1972.

Квашис В. Е. Преступная неостороржность. Социально-правовые и криминологические проблемы.-Владивосток, 1986.

Коржанский И. И. Спорные вопросы учения о вине // Труды ВСШ МВД СССР.-1974.-Вып. 9.

Питецкий В. Критерии преступной небрежности // Сов. юстиция- 1986-№2.

Рарог А. И. Вина и квалификация преступлений.- М.. ВЮЗИ, 1982.

Рарог А. И. Общая теория вины в уголовном праве: Учебное пособие. М. ВЮЗИ, 1980.

Харитонова И. Р. Понятие неосторожного сопричинения по советскому уголовному праву // Проблемы совершенствования законодательства на современном этапе,-Свердловск, 1985.

До розділу 9

Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. Збірник.

Про судову практику в справах про злочини, повязані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1993 р. Збірник.

Александров Р., ЧикунВ М. Покушение.-М., 1982.

Дурманов Н. Д. Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву.- М., 1955.

Зелинский А. Ф. Добровольный отказ от преступления // Сов. юстиция.-1968-№8.

Иванов В. Д. Добровольный отказ от совершения преступления.- М., 1982.

Караулов К И. Стадии совершения преступления. М., 1982.

Кузнецова Н. Ф. Ответственность за приготовление и покушение на преступление по советскому уголовному праву,- М., 1958.

Никулин С. И. Деятельное раскаяние и его значение для органов внутренних дел в борьбе с преступностью: Учебное пособие.- М, 1985.

Тишкевич И. С. Приготовление и покушение по уголовному праву.- М., 1958.

Щерба С. П., Савкин А. В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении.- М: СПАРК, 1997.

Фрис П. Л. К вопросу об уголовной ответственности за приготовление к преступлению // Актуальные проблемы применения уголовного законодательства в деятельности органов внутренних дел.- М.: Академия МВД СССР.-1984.

Фріс П., Матусевич Г. Про процес десоціалізації особи неповнолітніх правопорушників//Радянське право- 1983,-№ 10.

До розділу 10

Про судову практику в справах про хуліганство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 червня 1991 р. Збірник.

Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. Збірник.

Про судову практику в справах про злочини, повязані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 березня 1993 р. Збірник.

Про судову практику в справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. Збірник.

Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 7 жовтня 1994 р. №12 «Про судову практику в справах про хабарництво»: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 червня 1996р. //Правовісник- 1996.-№ 1.

Бурчак Ф. Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву,- К., 1969.

Бурчак Ф. Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы,-К., 1986.

Виттенберг Г., Папчепко Я. Прикосновенность к преступлению по советскому уголовному праву.- Иркутск, 1976.

ГалиакбаровР. Р. Групповое преступление-Свердловск, 1970.

Галиакбаров Р. Р. Квалификация групповых преступлений.- М: Юридическая литература, 1980.

Зелинский А. Ф. Соучастие в преступлении.- Волгоград: // ВСШ, 1976.

Красиков Ю. А. Соучастие в преступлении. Лекция.- М.: ИНФРА-М-НОРМА.-1996.

Смирнов В. Г. Понятие прикосновенности по уголовному праву.- Л.: Изд-во ЛГУ .-1957.

Тельное П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении.- М., 1974.

Хабибуллин М. X Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство по советскому уголовному праву.- Казань, 1984.

Фріс П. І знов про відповідальність за організовану злочинну діяльність // Право України.- 1995.-№ 1.

Фріс П. Л. Кримінально-правові та кримінологічні ознаки організованої злочинної групи // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей викладачів юридичного факультету.-Ів.-Фр.: Вид. Прикарпатського ун-ту, 1997.

Царегородцев А. М. Ответственность организаторов преступлениЙ.-Омск,ВШМ. 1978.

До розділу 11

Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 р. Збірник.

Про судову практику в справах про зґвалтування та інші статеві злочини: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. Збірник.

Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. Збірник.

Батрах Д. Н. Множественность преступлений // Направления уголовной политики в борьбе с преступностью.- Свердловск, 1986.

Бреусов А., Зелинскицй А. Особо опасный рецидив. // Сов. юстиция.-1973.-№16.

Гуров А. И. О некоторых вопросах изучения криминального профессионализма. // Сов. государство и право.- 1987.- № 5.

Зелинский А. Ф. Рецидив преступлений.—Харьков, 1980.

Зелинский А. Ф. Квалификация повторных преступлений.-Волгоград, 1976.

Коржанский И. И. Основания квалификации преступлений по совокупности.- Волгоград: Труды ВСШ МВД СССР.- 1988.- Вып. 18.

Красиков Ю. Формы и виды множественности преступлений // Сов. юстиция.- 1987.-№ 23.

Криволапое Г. Г. Множественность преступлений по советскому уголовному праву: Учебное пособие.- М.: Академия МВД СССР, 1974.

Кривошеий П. К. Повторность в советском уголовном праве.- К.: Вища школа, 1990.

Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений.- М., 1972.

Малков Н. П. Множественность преступлений и её формы по советскому уголовному праву-Казань, 1982.

Панъко К. А. Рецидив в советском уголовном праве: Учебное пособие.-Воронеж, 1983.

Сабитов Г. А., Симиненко А. Н. Систематичность в уголовном праве // Межвуз. сборник научн. трудов. МВД СССР.- Омская ВШМ, 1986.

Ткаченко В. Квалификация повторных преступлений // Сов. юстиция.-1987.-№2

Фистин А. И. Уголовно-правовая оценка множественности преступлений.- М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1979.

До розділу 12

Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 p. // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1991.- № 4.- Ст. 20.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1991 р. //Відомості Верховної Ради України.- 1992-№22.

Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1992.- № 27.- Ст. 382.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 35.

Про судову практику в справах про необхідну оборону. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 1. Збірник

Баулин О. Право граждан на задержание преступника,- Харьков, 1986.

Бушуев Г. В. Социальная и уголовная оценка причинения вреда преступнику при задержании.- Горький, 1976.

Гельфанд И. А., Куц И. Т. Необходимая оборона.- К.: КВШ МВД УССР, 1962.

Діденко. В. П. Обставини, що виключають злочинність діяння: Лекція,-К., 1993.

Козак В. Н. Право граждан на необходимую оборону- Саратов, 1972.

Козак В. Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости.- Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1981.

Красиков А. N. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уголовном праве.-Саратов, 1976.

Побегапло Є. Ф., Ревин В. П. Институт необходимой обороны и деятельность органов внутренних дел.- М.. 1983.

Сахаров Б. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность // Сов. государство и право.-1987.-№ 11.

Побегайло Є. Ф., Ревин В. П. Необходимая оборона и задержание преступника в деятельности органов внутренних дел.- М., 1987.

Тишкевич И. С. Условия и пределы необходимой обороны.- М., 1969.

До розділів ІЗ та 16

Положення про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами України: Затв. Указом Президента України від 12 квітня 2000р.

Про практику застосування судами України законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 травня 1973 р. Збірник.

Алексеев Н, С. Злодеяние и возмездие. Преступления против человечества.-М., 1986.

Зельдов С. И Освобождение от наказания и его отбывания,- М., 1982.

Зельдов С И. Уголовно-правовые последствия судимости: Учебное пособие.-Орджоникидзе, 1986.

Коробков Т. Д Освобождение от уголовной ответственности и наказания по советскому уголовному праву.- М., 1983.

Михлин А. С. Проблемы досрочного освобождения от уголовной ответственности и наказания по советскому уголовному праву.- М: ВГИИ МВД СССР, 1982.

Скибицкий В. В. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания.- Киев: АН УССР, 1987.

Стручков Н. А. Условно-досрочное освобождение от наказания.- М, 1962.

До розділу 14

Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.04 р. Вісник Верховного Суду України//2003.-№6.

Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальон: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. // Коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах. Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1997).-К.: Юрінком Інтер, 1998.

Багрий-Шахматов Л. В. Уголовная ответственность и наказание,-Минск, 1976.

Галиакбаров Р. Р. Система и виды наказаний.- Горький, 1986.

Гальперин И. М. Наказание: социальные функции, практика применения.-М., 3983.

Коробеев А. И. Уголовная наказуемость общественно опасных деяний.— Хабаровск: Изд-во Хабаровской ВШМ МВД СССР, 1986.

Кристи Н. Пределы наказания.-М., 1985.

Ной И. С. Вопросы теории наказания в уголовном праве.- Саратов, 1962.

Ной И. С. Сущность и функции уголовного наказания в советском государстве.- Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1973.

Смертная казнь: за и против.- М., 1989.

Сундуров Ф. Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его эффективности,- Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1980.

Шаргородскж М. Д. Наказание по уголовному праву эксплуататорского общества.- М., 1957.

Эффективность правовых норм.-М., 1980.

До розділу 15

Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву.-К., 1980.

Бажанов М. И Назначение наказаний по совокупности преступлений и приговоров,-Харьков, 1980.

Карпец И. И. Отягчающие и смягчающие обстоятельства в уголовном праве.-М., 1959.

Красиков Ю. А. Назначение наказания: обусловленность и критерии индивидуализации.- М., 1991.

Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в уголовном праве.- Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1985.

Ломако В. А. Условное осуждение.-Харьков, 1972.

Медведев А М. Практика условного осуждения // Комментарий судебной практики за 1985 год.-М, 1986-Кн. 6.

Сидорова В. М. Отсрочка исполнения приговора несовершеннолетнему.-М, 1982.

Скрябин М. А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним.- Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1982.

Ткаченко В И. Назначение наказания: Учебное пособие.- М., 3985.

Чечепь Г. И Смягчающие ответственность обстоятельства и их значение в индивидуализации наказания.- Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1978.

До розділу 17

Про державні нагороди України: Закон України від 16 березня 2000 p. // Відомості Верховної Ради України- 2000.- № 2 f.- Ст. 162.

Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. Збірник.

Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. Збірник.

Багрий-Шахматов Л В Уголовная ответственность и наказание.- Минск: Вышэйшая школа, 1976.-С. 160-383.

Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву,-К.: Вища школа, 1980.- 216с.

Бажанов М. И. Назначение наказаний по совокупности преступлений и приговоров.-Харьков, 1980.

Богуцький П. Застосування кримінальних покарань за вчинення військових злочинів //Право України- 1999.-№ 8-С 32-33.

Вознюк В. Практика вирішення Конституційним Судом України деяких проблем щодо захисту прав і свобод людини згідно з чинним Кримінальним кодексом України // Вісник Конституційного Суду України.- 2000.- № 5,-С. 72-78.

Карпец И. И. Отягчающие и смягчающие обстоятельства в уголовном праве.- М., 1959.-117 с.

Климюк О. Ф. Система кримінальних покарань: питання гуманізації в світлі вимог міжнародного права // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали науково-практичної конференції.- К., 1998.- С. 389-392.

Красиков Ю. А. Назначение наказания: обусловленность и критерии индивидуализации.-М., 1991.-76 с.

Кругликов Л. Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в уголовном праве.- Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1985; Костицъкий В. Проблеми смертної кари в Україні // Право України,- 1997.- № 3.- С. 26-29.

Ломака В. А. Условное осуждение,-Харьков, 1972.

Медведев А. М. Практика условного осуждения // Комментарий судебной практики за 1985 год.-М, 1986.-Кн. 6.

Орловський О. Про застосування смертної кари на території колишнього СРСР // Право України,- 1998.- № 2.- С. 70-72.

Практика застосування судами конфіскації майна // Вісник Верховного Суду України.- 2000.- № 3.- С. 13-22.

Сабитов Р. А. Посткриминальное поведение.- Томск.- 1985.- 192 с.

Сабитов Р. А. Уголовно-правовое значение посткриминального поведения.-Омск.- 1985.-36 с.

Сидорова В. М. Отсрочка исполнения приговора несовершеннолетнему.-М., 1982.

Скрябин М. А. Общие начала назначения наказания и их применение к несовершеннолетним.- Казань: Изд-во Казанского ун-та.- 1982.- 123 с.

Становский М. Н. Назначение наказания,- СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999.-480 с.

Ткаченко В. И. Назначение наказания: Учебное пособие.- М, 1985.

Тютюгин В. И. Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву,- Харьков: Виша школа, 1982,- 145 с.

Уголовное наказание.-Киев - Донецк, 1997-С. 120-159.

Фролова О. Г. Злочинність і система кримінальних покарань (спеціальні, правові та кримінологічні проблеми і шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів): Навч. посібник,- К.: АртЕк, 1997,-С 60-102.

Шапчеико С. Д. Скасування смертної кари; проблем побільшало // Юридичний вісник України.-2000.- 17-23 серпня,-С 25-29.

Чечель Г. И. Смягчающие ответственность обстоятельства и их значение в индивидуализации наказания.- Саратов: Изд-во Саратовского ун-та-1978.-165 с,

До розділу 18

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційностІ) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару, від 29 грудня 1999 р. № П-рп/99 // Офіційний вісник України.- 2000.- № 4.-Ст. і26.

Інструкція про організацію виконання покарання у виді арешту в установах кримінально-виконавчої системи: Затверджено наказом Державного

департаменту України з питань виконання покарань від 31 серпня 2001 р. № 158//Тамсамо.-2001.-№39.-Ст. 1780.

Інструкція про організацію виконання покарання у виді обмеження волі в установах кримінально-виконавчої системи: Затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 4 вересня 200) р, № 165 //Там само.-200І.-№39.-Ст. 1781.

Інструкція про порядок розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, зі слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ. Положення про Комісію з питань розподілу і направлення осіб, засуджених до позбавлення волі, зі слідчих ізоляторів (тюрем) до виправно-трудових установ: Затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 30 серпня 2001 р. № 157 //Там само-2001-№ 39.^ Ст. 1779.

Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. № 15. Збірник.

Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 1993 р. Збірник.

Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 2. Збірник.

Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та заміну покарання більш м'яким. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 6. Збірник.

Голина В. В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву,-Харьков: Вища школа, 1979.- 137 с.

Ломако В. А. Отсрочка исполнения наказания: Учеб. пособие,- К.; УМКВО, 1992.-60 с.

Ломако В. А. Применение условного осуждения,- Харьков: Вища школа, 1976.-125 с

Маляренко В. Окремі питання давності притягнення до кримінальної відповідальності: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.- 1996.- № 6.-С. 11-17.

Михлин А. С. Помилование осужденных.- М.- 1982,- 19 с.

Скибицкип В. В. Умовне засудження за законодавством Української РСР,-К.: Наукова думка, 1971.- 132 с.

Ткачевский Ю. Ы. Давность в советском уголовном праве - М.: Юрид. лит., 1978.- 128 с.

Уголовное наказание.- Киев - Донецк, 1997.- С. 247-287.

Щерба С. П., Савкин А. В. Деятельное раскаяние в совершении преступления-М.: Спарк, 1997.

До розділу 20

Про судову практику по застосуванню примусових заходів медичного характеру. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 березня 1982 р. №2. Збірник.

Музика А. А. Примусові заходи медичного і виховного характеру.- К,; НАВС України, 1997.- 127 с

До розділу 21

Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1995.- № 6.- Ст. 35; 1999.- № 4.- Ст. 35; № 36.-Ст. 318.

Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 травня 2002 р. № 6. Збірник.

Про практику застосування судами України законодавства в справах про злочини неповнолітніх і про втягнення їх у злочинну та Іншу антигромадську діяльність. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 червня 1981р. №5. Збірник.

Про практику застосування судами України законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 1983 р. №6. Збірник.

Кравченко О. Питання, що виникають у судовій практиці по застосуванню до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру // Право України.- 1999.-№ 10.-С. 29-30.


Книга: Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Фріс П. Л.

ЗМІСТ

1. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Фріс П. Л.
2. РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ЗАВДАННЯ, СИСТЕМА ТА ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 1.1. Поняття кримінального права. Кримінальні правовідносини. Джерела кримінального права
3. 1.2. Предмет кримінального права. Метод кримінально-правового регулювання
4. 1.3. Завдання кримінального права
5. 1.4. Кримінальне право в системі права. Система кримінального права
6. 1.5. Принципи кримінального права
7. РОЗДІЛ 2 ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 2.1. Поняття кримінального закону
8. 2.2. Структура кримінального закону
9. 2.3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.
10. 2.4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
11. Розділ З ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОЧИНУ 3.1. Поняття злочину
12. 3.2. Ознаки злочину
13. 3.3.Малозначність діяння
14. 3.4.Класифікація злочинів
15. Розділ 4 КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 4.1. Поняття, зміст, підстава та форми кримінальної відповідальності
16. Розділ 5 СКЛАД ЗЛОЧИНУ 5.1. Поняття і значення складу злочину
17. 5.2. Елементи складу злочину та їх загальна характеристика
18. 5.3. Види складів злочину
19. 5.4. Кваліфікація злочину
20. Розділ 6 ОБ`ЄКТ ЗЛОЧИНУ 6.1. Поняття об`єкта злочину в кримінальному праві
21. 6.2. Види об`єкта злочину
22. 6.3. Предмет злочину
23. Розділ 7 ОБ`ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 7.1. Поняття та значення об`єктивної сторони злочину
24. 7.2. Основна ознака об`єктивної сторони складу злочину
25. 7.3. Факультативні ознаки об`єктивної сторони складу злочину
26. Розділ 8 ОБ`ЄКТ ЗЛОЧИНУ 8.1. Поняття суб`єкта злочину в кримінальному праві
27. 8.2. Вік кримінальної відповідальності
28. 8.3. Осудність як ознака суб`єкта злочину
29. 8.4. Обмежена осудність
30. 8.5. Спеціальний суб`єкт злочину
31. 8.6. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп`яніння, внаслідок вживання
32. РОЗДІЛ 9 СУБ`ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ 9.1. Поняття суб`єктивної сторони злочину
33. 9.2. Вина у формі умислу
34. 9.3. Вина у формі необережності
35. 9.4. Злочини з двома формами вини
36. 9.5. Факультативні ознаки суб`єктивної сторони складу злочину
37. 9.6. Юридична та фактична помилки та їх кримінально-право в є значення
38. Розділ 10 СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 10.1. Поняття та види стадій вчинення злочину
39. 10.2. Закінчений злочин
40. 10.3. Незакінчений злочин та його види
41. 10.4. Добровільна відмова при незакінченому злочині`
42. розділ 11 СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 11.1. Поняття співучасті у злочині
43. 11.2. Форми співучасті у злочині
44. 11.3. Види співучасників
45. 11.4. Відповідальність за вчинення злочинів у співучасті
46. 11.5. Причетність до злочину — поняття та види
47. Розділ 12 МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ 12.1. Поняття та форми множинності злочинів
48. 12.2. Повторність злочинів
49. 12.3. Сукупність злочинів
50. 12.4. Рецидив злочинів
51. Розділ 13 ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ 13.1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння
52. 13.2. Види обставин, що виключають злочинність діяння РОЗДІЛ 14 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 14.1. Поняття та значення інституту звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному праві
53. 14.2. Види звільнення від кримінальної відповідальності
54. 14.3. Поняття та зміст інституту обмеження дії законодавства про кримінальну відповідальність
55. Розділ 15 ПОНЯТТЯ, ТА МЕТА ПОКАРАННЯ 15.1. Поняття кримінального покарання
56. 15.2. Мета покарання
57. РОЗДІЛ 16 СИСТЕМА ТА ВИДИ ПОКАРАННЯ 16.1. Система покарань
58. 16.2. Види покарань
59. РОЗДІЛ 17 ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ 17.1. Загальні засади призначення покарання
60. 17.2. Обставини, які пом`якшують і обтяжують покарання
61. 17.3. Призначення покарання за незакінчений злочин і злочин, вчинений у співучасті
62. 17.4. Призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом
63. 17.5. Призначення покарання за сукупністю злочинів
64. 17.6. Призначення покарання за сукупністю вироків
65. Розділ 18 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ 18.1. Поняття звільнення від покарання та його відбування
66. 18.2. Види звільнення від покарання та його відбування
67. 18.3. Заміна невідбутої частини покарання більш м`яким
68. РОЗДІЛ 19 СУДИМІСТЬ. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СУДИМОСТІ 19.1. Судимість
69. 19.2. Погашення та зняття судимості
70. Розділ 20 ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ 20.1. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру
71. 20.2. Види примусових заходів медичного характеру. Порядок їх призначення, зміни або припинення
72. 20.3. Примусове лікування
73. Розділ 21 особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх 21.1. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності
74. 21.2. Види покарання, що застосовуються до неповнолітніх, та особливості їх призначення
75. 21.3. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування
76. ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛІВ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА
77. ДЕЯКІ ЛАТИНСЬКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТЕРМІНИ ТА ВИСЛОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ
78. Зміст

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate