Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Життя гарно вчить, коли вивчаєш його зі зброєю в руках. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Державне управління в Україні. (Навчальний посібник) / В.Б. Авер'янова


Додаток 2. Основні наукові юридичні видання українських учених за проблематикою державного управління (1980—1999 р.р.)

АВЕРЬЯНОВ В.Б. Организация государственного управлення, структурно-функциональньїй аспект. — К., 1985. — 146 с.

АВЕРЬЯНОВ В.Б. Аппарат государственного управлення: содержание деятель-ности й организационньїе структурм. — К., 1990. — 145 с.

АВЕР'ЯНОВ В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К., 1997. — 48 с.

АВЕР'ЯНОВ В.Б., КРУПЧАН О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. — X., 1998. — 40 с.

АВЕР'ЯНОВ В.Б., АНДРІЙКО О.Ф. Виконавча влада і державний контроль. — К, 1999.—48с.

Адміністративне право: сучасний стан і напрями рефрмування. Матеріали Першої науково-практичної конференції. 18—21 червня 1998р. в м. Яремче Івано-Франківської області. - 82 с.

АНДРІЙКО О.Ф. Державний контроль: теорія і практика. Наукова доповідь. -К., 1999.-24с.

АНДРІЙКО О.Ф. Державний контроль в Україні-К.,1999-48 с. Аппарат государственного управлення: интересьі й деятельность. - К.„ 1993. -165с.

БАНДУРКА О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. - X., 1996. - 398с.

БІТЯК Ю.П., ЗУЙ В.В. Адміністративне право (Загальна частина). — X., 1997.

—137с.

васильєв А.С. Управленческие решения в производственньїх организациях (правовой аспект).— К.,1986,—198 с.

ГЛАДУН 3. Поняття і зміст державного управління: адміністративно-правовий аналіз. — Львів, 1996. —21с.

ГОЛОСНІЧЕНКО І.П. Адміністративне право України (основні категорії і поняття). — К, 1998. — 108 с.

Демократизация аппарата управления. — К., 1990. — 304 с.

Державне управління: теорія і практика.—К., 1998.— 432 с.

Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. — К., 1997. — 448с.

Державне управління та адміністративне право в незалежній Україні: актуальні проблеми реформування. Наукова доповідь. — К., 1999. — 56 с.

ДОДИН Е.В. Административная деликтология. Курс лекций. — Одесса, 1997.

—115с.

ДУБЕНКО С.Д. Державна служба в Україні. Навчальний посібник. — К., 1998.

КАЛЮЖНИЙ Р.А. Научно-технический прогресе в деятельности правоохрани-тельньїх органов. — К., 1990. — 160 с.

КАМПО В.М. Українські реформи: політика і право. — К., 1994. — 29 с.

КАРПЕНКО О.Д. Держава та промислова власність: організаційно-правові питання.—К., 1999.—155с.

КИВАЛОВ С.В. Организационно-правовьіе основи таможенного дела в Украи-не. — Одесса, 1994. — 78 с

КИВАЛОВ С.В Таможенное право /Администраї ивная ответственность за на-рушение таможенньїх правил/. — Одесса, 1996. — 147 с

КИСІЛЬ Л.Є. Керівник підприємства: компетенція та адміністративна відповідальність. — К., 1998. — 82 с

КОВАЛЬ Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій. — К., 1994 — 154 с

КОЛПАКОВ В.А. Адміністративне право України. Підручник. — К., 1999. — 478с.

КУБКО Е.Б. Программно-целевая организация государственного управления (сущность, правовая основа, хозяйственная практика) // АН УССР, Ин-т гос-ва й права. — К., 1988. — 231 с.

МАРЧУК В.М. Основи научной организации государственного управления (Административно-правовой аспект. Обш. часть). — К., 1979. — 87 с.

МИРОНЕНКО Н.М. Правовьіе проблеми государственного управления НТП в промьішленности. — К., 1992. — 227 с.

НАГРЕБЕЛЬНИЙ В.П. Управление материально-техническим обеспечением се-льского хозяйства. — К., 1985. — 114с.

НИЖНИК Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. — К., 1995. — 207 с.

ОМЕЛЬЧЕНКО А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. — К., 1996.—288с.

ОНИЩУК Н.В. Методи государствекного управления внедрением научно-технических достижений. — К., 1990. — 95 с.

ОПРИШКО В.Ф. Государственное управление качеством продукции. — К., 1980. —103 с.

ПАВЛОВИЧ З.А. Государственное управление агропромьішленньїм комплексом.—К., 1984.—^232 с.

ПАВЛОВСКИЙ Р.С. Советское административное право. — К., 1986.

ПАВЛОВСЬКИЙ Р.С. Органи державної влади і управління в СРСР. — К., 1978.—45с.

ПОЛЮХОВИЧ В.І. Державна податкова служба в Україні: організація і діяльність. — К., 1999. — 110 с.

ПЕТРИШИН А.В. Государственная служба. Историко-теоретические предпоси-лки, сравнительно-правовой й логико-понятийньїй анализ. — X., 1998.—158 с.

ПУХТИНСКИИ Н.А. й др. Аппарат исполкома местного Совета й информаци-онное обеспечение его работьі. —К.,1982.— 208 с.

Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. — К., 1998. — 364 с.

Руководитель в аппарате государственного управления (организационно-правовьіе проблеми). — К., 1988. — 343 с.

САМСОНОВ В.М. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. — Харьков, 1991. — 117с.

СЕЛИВОН Н.Ф. Контрольная функция местньїх Советов народних депутатов. —К„ 1980.—145с.

СЕЛІВАНОВ А.О. Будуємо нову державу. — К., 1997. — 255 с.

СЕЛИВАНОВ А.А. Государственное управление зкономикой союзной респуб-лики. Организационно-правовьіе проблеми. — К., 1988. — 168 с.

СЕЛИВАНОВ В.Н. США: монополии й Государственное управление. — К., 1989.—212с.

СИРЕНКО В.Ф. Интересьі—вдасть—управление.—К.,1991- 156 с


Книга: Державне управління в Україні. (Навчальний посібник) / В.Б. Авер'янова

ЗМІСТ

1. Державне управління в Україні. (Навчальний посібник) / В.Б. Авер'янова
2. ПЕРЕДМОВА
3. Глава І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ І НАУКОВІ ЗАСАДИ § 1. Поняття державного управління у методологічному арсеналі суспільних наук.
4. § 2. Сутність державного управління.
5. § 3. Державно-управлінські відносини та їх правове регулювання як складові предмету теорії державного управління.
6. § 4. Формування сучасної організаційної науки.
7. Література:
8. Глава II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА § 1. Управлінський зміст виконавчої влади та місце інституту президента в її реалізації.
9. § 2. Механізм виконавчої влади: поняття і складові елементи.
10. § 3. Конституційні засади співвідношення законодавчої та виконавчої гілок державної влади в Україні.
11. Література:
12. Глава III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ — ПРІОРИТЕТНА ОРІЄНТАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ § 1. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини як головний обов`язок держави.
13. § 2. Необхідність формування нового типу взаємовідносин органів виконавчої влади з громадянами.
14. § 3. Поліпшення якості роботи управлінських кадрів.
15. Глава IV. АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ § 1. Апарат державного управління як система органів виконавчої влади.
16. § 2. Організація апарату державного управління.
17. § 3. Діяльність апарату державного управління: складові змісту.
18. § 4.Компетенція органів виконавчої влади: питання теорії.
19. Література:
20. Глава V. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ § 1. Кабінет Міністрів України — вищий орган в системі органів виконавчої влади.
21. § 2. Центральні органи виконавчої влади.
22. § 3. Місцеві державні адміністрації.
23. Глава VI. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ § 1. Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: концептуальний підхід.
24. § 2. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень.
25. Глава VII. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ § 1. Інститут державної служби: поняття і зміст.
26. § 2. Соціальний характер державної служби.
27. § 3. Законодавче регулювання державної служби.
28. § 4. Система професійного навчання державних службовців.
29. Глава VIII. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ § 1. Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи.
30. § 2. Види державного контролю.
31. § 3. Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері виконавчої влади.
32. § 4. Судовий контроль щодо виконавчої влади: особливості розвитку адміністративної юстиції в Україні.
33. Глава IX. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 1. Організаційно-правові умови впровадження науково-технічних досягнень в інформаційному забезпеченні управлінської діяльності.
34. § 2 . Інформаційне забезпечення державного управління (на прикладі органів внутрішніх справ).
35. § 3. Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні.
36. Література:
37. Глава Х. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ § 1. Суспільне призначення адміністративного права: новий погляд.
38. § 2. Адміністративно-правові норми та їх застосування.
39. § 3. Удосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.
40. § 4. Необхідність і завдання реформування українського адміністративного права.
41. Глава XІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ § 1. Особливості державного управління в сфері економіки ринкової орієнтації.
42. § 2. Правове регулювання митної справи.
43. § 3. Державне управління у соціально-культурній сфері.
44. § 4. Державне управління у сфері національної безпеки.
45. Глава XII. ІЗ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ § 1. Процедури формування та визначення складу урядів.
46. § 2. Особливості відповідальності урядів та інших вищих суб`єктів виконавчої влади.
47. Додатки. Додаток 1. Рекомендована програма курсу " Правові основи державного управління"
48. ПЛАН семінарських занять з курсу «Правові основи державного управління»
49. Література:
50. Завдання для самостійної роботи.
51. Додаток 2. Основні наукові юридичні видання українських учених за проблематикою державного управління (1980—1999 р.р.)

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate