Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Фемінізм – політизована фригідність. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов


ТЕМА 7 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

Навчальні питання

1. Завдання та значення обшуку при розслідуванні податкових злочинів.

2. Правові основи та підстави для проведення обшуку у спра-вах про ухилення від сплати податків.

3. Підготовчі та організаційні заходи перед проведенням об-шуку.

4. Порядок і особливості проведення обшуку за податковими злочинами.

5. Документальне оформлення результатів обшуку.

Література

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – Київ, 1997.

2. Методи фінансових розслідувань: Методичні рекомендації Служби внутрішніх прибутків США (Internal Revenue Service).

3. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. – Харьков, 1997.

4. Мирский Д.Я. Тактика обыска, осмотра и допроса при расс-ледования фальшивомонетчества. – Москва, 1969.

5. Самойлов О.Г.Особености производства обыска по делам о хищении: Труды КВШ МВД СССР. – М., 1964.

6. Пащенко А.Б.Квалифицированный обыск – залог успеха: Информационный бюлетень МВД УССР. – 1978. – № 39.

1. Завдання та значення обшуку при розслідуванні податкових злочинів

У справах про ухилення від сплати податків до першочергових слідчих дій відноситься проведення обшуку. До завдань, які вирі-шуються шляхом проведення даної слідчої дії, належить виявлення необхідних документів, предметів, цінностей, що мають відношен-ня до здійснення вказаної категорії злочинів. Шляхом проведення обшуку у справах про ухилення від сплати податків встановлюють-ся різноманітні неофіційні документи, чорнові записи, які стосу-ються здійснення фінансово-господарської діяльності, розрахунків та сплати податків до бюджету.

Дослідження матеріалів кримінальних справ свідчить про не-значний обсяг використання можливостей обшуку в процесі попе-реднього слідства у справах відносно податкових злочинів (прибли-зно 30–40% від загальної кількості вивчених кримінальних справ).

Потрібно зазначити, що виявлені при обшуку документи, ма-теріали “подвійної бухгалтерії” в окремих випадках дозволяють ви-значити зміст, характер і обсяги здійснених операцій. Це також сприяє розширенню доказової бази у справах даної категорії.

Так, наприклад, у ході розслідування фактів ухилення від сплати податків від реалізації більш ніж 120 тонн цукру посадови-ми особами МП “Созидатель” у процесі обшуку були вилучені чор-нові записи – звіти про виконану роботу. У зазначених записах було відмічено, хто безпосередньо реалізовував товар, його кількість, ці-ну, а також місце реалізації та виконавців, які підтвердили факти, зазначені у знайдених записах.

Проведення обшуку у справах про ухилення від оподаткуван-ня є дієвим засобом виявлення предметів, речей, цінностей, придбаних злочинним шляхом, забезпечення задоволення заявленого цивільного позову та можливої конфіскації майна.

2. Правові основи та підстави для проведення обшуку у справах про ухилення від сплати податків

Кримінально-процесуальним законодавством (ст. 177 КПК України) визначено підстави, за яких можливе проведення вказаної слідчої дії. Ними є обгрунтовані дані про те, що в якому-небудь приміщенні або іншому місці або у якої-небудь особи знаходяться знаряддя злочину, предмети, цінності, придбані злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають відношення до справи.

Слідчий повинен проводити обшук і в тому випадку, коли має достатні дані про певне місце переховування підозрюваної особи або злочинця.

Обшук проводиться за постановою слідчого із санкції проку-рора. У невідкладених випадках – без санкції прокурора, але з на-ступним повідомленням прокурора протягом доби про зроблений обшук і його результати.

Такими випадками можуть бути затримання злочинця “на га-рячому”, тобто на місці злочину, з речовими доказами або при одержанні оперативної інформації про те, що підозрювані особи вживають заходів для переховування або знищення предметів і документів, які доводять їх злочинну діяльність.

Відповідно до ст. 180 КПК обшук повинен проводитись вдень, коли забезпечені кращі можливості для виявлення необхідних предметів і документів, але при зазначених вище невідкладних об-ставинах обшук можна проводити у будь-який час доби.

Під час проведення обшуку повинні бути присутніми двоє по-нятих, особа, яка займає дане приміщення, чи представник органі-зації (ст. 181 КПК України). Крім членів СОГ, які займаються вияв-ленням, вилученням, документуванням та упаковуванням предметів і документів, при проведенні обшуку може бути присутнім проку-рор або начальник слідчого підрозділу податкової міліції.

Проведення обшуку необхідне в тому разі, коли слідчий має інформацію про ведення “подвійного обліку”, наявність “чорнової бухгалтерії”, підроблених печаток, штампів, бланків, що викорис-товуються для приховування злочинної діяльності.

У більшості випадків такого роду інформація може отримува-тися з оперативних джерел, шляхом вивчення та аналізу докумен-тів, показань свідків (наприклад, осіб, які здійснюють реалізацію товару в малих торгових формах, на базарах тощо.).

Результативність проведення обшуку забезпечується наявніс-тю комплексу інформації про осіб, в яких планується проведення обшуку, а також про місця його проведення. Потрібно зазначити, що на етапі порушення кримінальної справи за даною категорією злочинів оперативні підрозділи податкової міліції, як правило, ма-ють таку інформацію.

Підготовчі та організаційні заходи перед проведенням обшуку

Обшук є досить складною слідчою дією хоча на перший по-гляд складається протилежне враження.

Результативність проведення обшуку залежить від виконання слідчим підготовчих та організаційних заходів.

Підготовка до обшуку включає наступні елементи:

1) прийняття рішення про проведення обшуку;

2) його процесуальне оформлення;

3) отримання й аналіз необхідної інформації, яка стосується:

а) особи підозрюваного;

б) місця обшуку;

в) предметів, які орієнтовано потрібно знати;

4) розробку тактичного плану проведення обшуку:

а) визначення часу обшуку;

б) відбір учасників обшуку та розподіл обов’язків між ними;

в) підготовка оперативно-технічних засобів;

г) визначення охорони місця обшуку;

д) підготовка транспортних засобів;

е) визначення способів зв’язку;

ж) заходи попередження опору;

з) вирішення питання про використання службово-розшукової собаки;

і) відбір заходів, які виключають можливість зв’язку підо-зрюваної особи з іншими до завершення слідчих дій.

Прийняття рішення про проведення обшуку проводиться на основі вивчення та аналізу матеріалів кримінальної справи. Зазна-чені вище елементи підготовки до проведення обшуку не є допомо-гою кожному конкретному випадку. Важливим є елемент своєчасності, оскільки від цього залежить повнота доказів, які необхідно зібрати.

При розслідуванні ухилень від сплати податків обшук не є не-сподіваним для осіб, діяльність яких перевіряється. Кримінальні справи порушуються після проведення документальних перевірок, і посадові особи суб’єкта підприємницької діяльності, як правило, готові до проведення слідчих дій з боку правоохоронних органів.

3. Порядок і особливості проведення обшуку за податковими злочинами

Обшуки у справах про ухилення від сплати податків прово-дяться в місцях розташування суб’єкта підприємницької діяльності, місцях проживання посадових і матеріально відповідальних осіб, а також інших осіб, які мають відношення до діяльності суб’єкта, що перевіряється.

Безпосереднє проведення обшуку в практичній діяльності не викликає значних ускладнень. Як правило, проведення обшуку при розслідуванні податкових злочинів доручається органу дізнання.

Відповідно до ст. 183 КПК України перед проведенням обшу-ку слідчий пред’являє постанову особам, які займають приміщення, або представнику організації, де проводиться обшук, і пропонує їм видати зазначені в постанові предмети і документи або вказати міс-це, де переховується підозрювана особа. У разі відмови СОГ прово-дить обшук у примусовому порядку.

Проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнені приміщення і сховища, якщо власник відмовляється їх відкрити. Слідчий має право за діючим кримінально-процесуальним законо-давством заборонити особам, які перебувають у приміщенні або увійшли під час обшуку, виходити з нього і спілкуватися один з од-ним до завершення обшуку. Цих осіб можна обшукати без винесен-ня спеціальної постанови, якщо є підстави вважати, що вони ховають при собі предмети та документи, які мають значення для справи (ст. 184 КПК України).

При обшуку особи проводиться огляд її одягу, взуття, вмісту кишень, наявних при ній сумки, портфеля, гаманця та ін. Після цьо-го необхідно ретельно оглянути місце проведення обшуку з метою виявлення викинутих предметів або документів. Результати фіксуються в протоколі обшуку приміщення.

У процесі обшуку дії працівників податкової міліції повинні спрямовуватися на пошук різного роду документів, які відобража-ють або підтверджують виконання фінансово-господарських опера-цій, предметів, за допомогою яких було підготовлено або прихова-но злочин (печатки, штампи, бланки документів тощо). Під час об-шуку необхідно вилучати записники, листи, робочі щоденники та інші документи, які мають відношення до справи.

При проведенні даної слідчої дії необхідно також вилучати і документи, які, на перший погляд, не мають відношення до даної справи, але можуть використовуватися в якості довільних або умовно-довільних зразків почерку при проведенні експертних дослі-джень.

У ході проведення обшуку також можуть бути знайдені і ви-лучені предмети, які не мають безпосереднього відношення до ско-єння податкового злочину, але можуть характеризувати особу та її причетність до скоєння інших злочинів. Так, наприклад, під час проведення обшуку за місцем проживання посадових осіб АТЗТ “Центр-Україна-Сервіс” крім бухгалтерських документів були ви-лучені револьвер зразка 1889 р., пістолет кустарного виробництва, патрони до газового пістолету та ряд інших предметів.

У необхідних випадках для участі у проведенні обшуку на підставі ст. 128-1 КПК України можна залучати відповідних спеціа-лістів (бухгалтерів, товарознавців, медичних працівників, науковців з різних галузей знань, банківських працівників), а також викорис-товувати необхідні технічні засоби (фото- та відеозйомки, аудіоза-пис, пошукові прилади, спеціальні хімічні речовини).

Обшук будівлі

Обшук у будинку повинен бути методичним, ретельним та ді-євим. Він проводиться з метою пошуку і вилучення речових дока-зів, документів і предметів, які можуть мати важливе значення для розслідування. Під час проведення такого роду обшуків потрібно, якщо можливо, уникати нанесення збитків майну. Необхідно забез-печити збереження всіх виявлених у приміщеннях цінностей, доку-ментів, предметів.

Потрібно сфотографувати інтер’єр приміщень як до, так і піс-ля проведення обшуку, а також визначити найменші збитки і склас-ти опис пошкоджень, завданих приватній власності або самій буді-влі. До проведення обшуку всередні будинку співробітникам СОГ потрібно оглянути його ззовні, особливо приміщення, розташовані безпосередньо біля підконтрольного. Такі заходи необхідні для по-шуку предметів та документів, які підозрювані особи могли вики-нути до чи під час обшуку.

Одному із членів СОГ доручається охорона знайдених доказів. Його основний обов’язок полягає у збереженні і записі повної ін-формації про знайдені документи та предмети (що? хто? де? коли?). Доцільно скласти детальний план будинку або приміщень, де було проведено дану слідчу дію. На такому плані позначаються місця, де були знайдені предмети, і відстані точки.

Віднайдені речові докази повинні знаходитись у цього праців-ника до того часу, поки вони не будуть передані на дослідження до лабораторії або до сховища речових доказів.

Обшук будинків, як і огляд місця події, повинен бути методичним і планомірним. Кожну кімнату обшукають не менше двох спів-робітників. Коли хто-небудь із членів СОГ знаходить предмет або документ, який може відноситись до даного податкового злочину, обшук призупиняють. Даний доказ показують слідчому та понятим, передають працівнику, відповідальному за збереження знахідок під час обшуку, а потім документують.

Працівникам, які проводять обшук у складських та виробни-чих приміщеннях, потрібно бути особливо уважними на предмет знайдення вибухових пристроїв та мін-сюрпризів. Необхідно ретельно перевіряти всі предмети, які викликають підозру. У разі знайдення вибухових пристроїв необхідно одразу ж припинити по-шук, викликати на місце спеціалістів із вибухо-технічної служби. Обшук продовжується тільки після того, як спеціально навчений персонал не знешкодить знайдені пристрої.

4. Документальне оформлення результатів обшуку

Відповідно до вимог статті 188 КПК України провадження слідчої дії – обшуку – слідчий оформлює протоколом.

Слідчим і оперативним працівникам, які проводять дану слід-чу дію, необхідно враховувати, що в окремих випадках потрібно проводити особистий обшук підозрюваних з метою виявлення чор-нових записів, окремих документів і предметів, які можуть служити доказами. Результат особистого обшуку може бути оформлений у протоколі обшуку приміщення або окремим протоколом.

У випадках проведення обшуку за місцем проживання підо-зрюваного чи звинуваченого іноді доцільно накласти арешт на май-но, нерухомість та цінності даної особи. Така дія застосовується з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна.

Вивчення матеріалів кримінальних справ за податковими зло-чинами показує, що накладання арешту на майно проводиться рід-ко, незважаючи на те, що ухилення від сплати податків завдає знач-них матеріальних збитків державним інтересам. Вкрай рідко засто-совуються інші заходи забезпечення виконання заявлених цивіль-них позовів:

– накладання арешту на майно – 64 %;

– арешт на внески – 7 %;

– припинення операцій щодо використання коштів, що знахо-дяться на рахунках підприємств, – 13 %;

– арешт матеріальних цінностей суб’єкта підприємницької ді-яльності – 1 %.

Приблизно в 30 % випадків такі заходи не застосовувались взагалі. Деякою мірою вказане пов’язане з добровільним відшкоду-ванням завданого державі матеріального збитку. Дані аналізу пока-зують, що такі збитки повністю компенсуються тільки в 70 % випадків податкових злочинів.

Книга: Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов

ЗМІСТ

1. Спеціальна тактика підрозділів податкової міліції: Курс лекцій - Кочетов
2. ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ ДПА УКРАЇНИ
3. ТЕМА 2 ЧЕРГОВІ ЧАСТИНИ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ, ЇХ ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
4. ТЕМА 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ З ОФІЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ
5. ТЕМА 4 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ ТА БЕСІД ОПЕРАТИВНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРИ РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ
6. ТЕМА 5 ТАКТИКА ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗРОБЛЮВАНИХ ОСІБ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
7. ТЕМА 6 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
8. ТЕМА 7 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
9. ТЕМА 8 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ВИЇМКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СЛІДЧИЙ ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ
10. ТЕМА 9 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТІВ ПРАЦІВНИКАМИ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ
11. ТЕМА 10 ТАКТИКА РОЗКРИТТЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
12. ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate