Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Розумний батько сина спитати не соромиться. / Українська народна мудрість

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання - Мельник


Завдання для самостійної та індивідуальної роботи студента

Самостійна та індивідуальна робота студентів – важлива складова ефективної підготовки фахівців будь-якого освітньо-кваліфікаційного рівня та будь-якої спеціальності. Тому з дисципліни “Управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання” самостійна робота здійснюється у двох формах: самостійне вивчення окремих питань теми та виконання рефератів.

Передбачені окремі питання в кожній темі для самостійного опрацювання студентами магістратури та їх індивідуальної роботи. Перелік цих питань наведено нижче. Вони підлягають вивченню у рекомендованій послідовності після уважного ознайомлення з лекційним матеріалом, запропонованим викладачем. Основою для вивчення є літературні джерела, наведені у переліку. При наявності незрозумілих питань студентам рекомендується звертатися за консультаціями до викладача з метою отримання необхідних роз’яснень щодо організації самостійної роботи та можливого розширення списку літературних джерел. Індивідуальна робота призначена для більш поглибленого вивчення найбільш важливих питань курсу. Вони додатково опрацьовуються слухачами, що окремо зацікавилися курсом. Викладачем надаються відповідні додаткові індивідуальні консультації, що розширюють професійний світогляд.

Реферат – одна з основних форм самостійної роботи студента. Мета реферату – закріплення та поглиблення теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення окремих тем.

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпретувати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати основні проблеми та особливості оподаткування та управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання; провести дослідження механізму оподаткування та управління податкоспроможністю в країнах з ринковою та перехідною економікою.

Студент може зустрітися з таким положенням, коли в економічній літературі немає єдиного погляду на питання, які досліджуються. У цьому випадку слід навести думку кількох авторів, дати критичну оцінку їх поглядам та одночасно викласти власні погляди з даного питання. Це допомагає більш глибоко засвоїти матеріал.

Обсяг реферату має бути в межах 10–15 сторінок формату А4.

Робота над рефератом включає такі етапи: вибір теми, підбір спеціальних літературних джерел та фактичного статистичного матеріалу; консультація з викладачем; передача реферату викладачу для оцінювання або виконання доповіді перед студентами групи на основі матеріалів реферату.

Літературу з теми реферату студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки.

Особливу увагу слід звернути на спеціальну літературу, що стосується теми: періодичні видання, наукові статті, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Держкомстату, Мінекономіки, Мінфіну, ДПА, періодичних виданнях та звітних даних про фінансово-господарську діяльність підприємств.

Реферат повинен бути набраний на комп’ютері. Слід уникати в роботі книжних висловів і фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень, уважно стежити за тим, щоб у роботі не було суперечностей між окремими її положеннями. Усі цитати та запозиченний матеріал повинні бути оформлені згідно з діючими вимогами.

Обов’язковою для реферату є наявність змісту, ілюстрацій, списку використаних джерел з посиланням у тексті (не менше 10 джерел), оформленим згідно з чинними стандартами.

Реферат оцінюється за п’ятирівневою шкалою: 0, 5, 10, 15 і 20 балів. Оцінюванню підлягають: зміст, оформлення, ілюстрації, використання джерел, структура реферату. Вимоги до оформлення аналогічні курсовим роботам. Реферат оцінюється з першого подання і поверненню на доопрацювання не підлягає.

Питання для самостійного опрацювання

Тема 4. Вивчення стану ринку продукції як зовнішнього чинника податкоспроможності суб’єктів господарювання – 3 год.

Оцінка рішення про прийняття додаткових замовлень за ціною нижче собівартості продукції. Умови, які викликають необхідність таких рішень. Техніко-економічне обґрунтування зазначених рішень.

Література: [1, 19, 20, 23].

Тема 7. Фінансовий стан суб’єктів господарювання та їх податкоспроможність – 4 год.

Аналіз взаємозв’язку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Джерела фінансування довгострокових та поточних активів. Порядок визначення суми власного оборотного капіталу та його частки у формуванні поточних активів підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Чинники зміни суми власного оборотного капіталу.

Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства. Показники ефективності та інтенсивності використання інвестованого капіталу. Методика їх розрахунку й аналізу. Взаємозв’язок рентабельності капіталу та його оборотності. Визначення ефекту від прискорення оборотності капіталу. Шляхи прискорення оборотності капіталу на підприємстві.

Література: [1, 19, 20, 23].

Питання для індивідуальної роботи

Тема 2 – 4 год.

Юридичний захист від порушень прав платників з боку державних служб та окремих службовців: можливості та порядок здійснення. Порядок звернення до органів податкової служби та судових органів. Етико-психологічні аспекти спілкування з органами державних служб та окремими службовцями.

Література: [2, 3, 5, 9, 10, 12, 17, 19].

Тема 8 – 3 год.

Прийняття рішень щодо вимушеної тінізації частини економічних оборотів: за і проти. Можливості уникнення тінізації шляхом застосування різних форм розрахунків та організації обліку, зміни організаційної форми і структури підприємства. Шляхи детінізації економічних оборотів.

Література: [1, 2, 12, 14, 20, 23].

Тематика рефератів

1. Сучасні концепції фіскального регулювання економіки.

2. Методика аналізу податкового тягаря.

3. Вплив податків на фінансовий стан суб’єктів господарювання.

4. Податковий облік у платників податків: організація та вимоги (вітчизняна та зарубіжна системи).

5. Планування та прогнозування сум податків, що належать до сплати.

6. Легальне ухилення від оподаткування.

7. Юридичний захист від порушень прав платників: можливості та порядок здійснення.

8. Вплив стану ринку на фінансовий стан та податкоспроможність підприємства.

9. Визначення беззбиткового обсягу продажу продукції та зони безпеки підприємства.

10. Вплив витрат на податкоспроможність.

11. Вплив зміни прибутку на податкоспроможність підприємств.

12. Аналіз рентабельності діяльності підприємства. Взаємозв’язок рентабельності та податкоспроможності.

13. Взаємозв’язок фінансового стану та податкоспроможності.

14. Аналіз взаємозв’язку активу й пасиву балансу підприємства у контексті податкоспроможності.

15. Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу підприємства.

16. Взаємний вплив оподаткування та фінансового стану суб’єктів господарювання.
17. Шляхи детінізації економічних оборотів.

Книга: Управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання - Мельник

ЗМІСТ

1. Управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання - Мельник
2. Зміст курсу
3. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи студента
4. Вступ
5. Взаємозв’язок податкової політики з податковим менеджментом суб’єктів господарювання
6. Організація роботи з оподаткування у платників податків
7. Економічний аналіз у системі управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання
8. Вивчення стану ринку продукції як зовнішнього чинника податкоспроможності суб’єктів господарювання
9. Оцінка рівня витрат суб’єктів господарювання як чинника податкоспроможності
10. Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності
11. Фінансовий стан суб’єктів господарювання та їх податкоспроможність
12. Управлінські рішення мікрорівня щодо податкоспроможності
13. Плани семінарських занять
14. Рекомендовані завдання для тестового контролю знань (правильні відповіді виділено)
15. Словник основних термінів
16. Література

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate