Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Відходити вчасно – то теж, що не кажіть, знак богообраності. / Оксана Забужко

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання - Мельник


Рекомендовані завдання для тестового контролю знань (правильні відповіді виділено)

1 рівень

1. Податкоспроможність платника – це :

а) здатність підприємства виконувати податкові зобов’я­зання перед державою вчасно та в повному обсязі;

б) сума податків, сплачених платником, що дорівнює сумі податків, яку він згоден платити за отримані ним суспільні блага;

в) усі відповіді вірні.

2. На рівень витрат на гривню товарної продукції впливають такі основні чинники :

а) зміна обсягів виробництва продукції;

б) зміна структури виробництва;

в) зміна цін на продукцію;

г) зміна питомих змінних і постійних витрат;

д) усі відповіді вірні.

3. Податковий тягар – це :

а) величина податкової суми, яка залежить від розмірів прибутку;

б) доля прибутку, яка йде на сплату податків;

в) величина податкової суми, на яку платник має право зменшувати нарахований податок відповідно до норм, які перед­бачені у податковому законодавстві;

г) усі відповіді вірні.

4. Права платників податків визначені у:

а) законодавстві про оподаткування прибутку;

б) законодавстві про податкову службу;

в) законодавстві про систему оподаткування;

г) усі відповіді вірні.

5. На консультативних засадах надати допомогу щодо за­хисту прав платників податків можуть:

а) асоціація захисту платників податків;

б) ліга платників податків;

в) приватні адвокатські контори;

г) усі відповіді вірні.

6. Перерахувати, які чинники впливають на обсяги реалі­зації продукції :

а) зміна залишків готової продукції на складах на початок і кінець звітного періоду;

б) вартість випуску товарної продукції;

в) зміна залишків продукції на початок і кінець звітного періоду, не оплаченої покупцями;

г) собівартість продукції;

д) середньореалізаційна ціна;

е) усі відповіді вірні.

7. Податковий облік регулюється:

а) законодавством;

б) підзаконними актами ДПА;

в) актами Міністерства фінансів;

г) вірної відповіді немає.

8. Середня тривалість використання кредиторської заборго­ваності в обороті підприємства розраховується за формулою :

а) Ткз = Зкзс ´ Д / Ско,

б) Ткз = Зкзс ´ Ско / Д,

де Зкзс – середні залишки кредиторської заборгованості;

Д – період;

Ско – сума кредитових оборотів за рахунками розрахунків з кредиторами.

9. Податковий тиск на окремі підприємства розраховується як :

а) відношення нарахованих за період (рік) податків, зборів та обов’язкових платежів до суми прибутку і витрат на оплату праці ;

б) відношення нарахованих за певний період сум податків, зборів та обов’язкових платежів до виробленої доданої вартості;

в) усі відповіді вірні.

10. При аналізі беззбитковості маржинальний дохід – це:

а) постійні плюс змінні витрати;

б) виручка за мінусом змінних витрат;

в) виручка за мінусом прибутку.

11. Беззбитковий обсяг продажу (в натуральних одиницях) обчислюється як:

а) маржинальний дохід / кількість продукції (в натур.) ´ постійні витрати;

б) постійні витрати / маржинальний дохід ´ кількість про­дукції (в натур.);

в) кількість продукції (в натур.) ´ змінні витрати / маржи­нальний дохід;

г) вірної відповіді немає.

12. Зона безпеки підприємства розраховується наступним чином:

а) (виручка – точка беззбитковості обсягу продажу) / виручка ;

б) (прибуток – точка беззбитковості обсягу продажу) / виручка ;

в) (виручка – точка беззбитковості обсягу продажу) / прибуток ;

г) (точка беззбитковості обсягу продажу + прибуток) / при­буток.

13. Фінансовий леверидж визначається як:

а) відношення приросту валового прибутку до темпів при­росту обсягів продажу в натуральних одиницях;

б) відношення темпу приросту чистого прибутку до темпів приросту валового прибутку.

14. Резерви скорочення собівартості продукції – це:

а) збільшення обсягів виробництва продукції;

б) скорочення затрат на виробництво продукції в резуль­таті проведення організаційно-технічних заходів;

в) залучення додаткових матеріальних ресурсів.

15. Коефіцієнт виконання договірних зобов’язань:

а) Кд = загальний плановий обсяг відвантаження за догово­рами / загальний фактичний обсяг відвантаження за договорами;

б) К d = [(загальний плановий обсяг відвантаження за договорами) – (невиконання поставок за окремими договорами)] / (загальний плановий обсяг відвантаження за договорами).

16. Податкоспроможність залежить від:

а) стану ринку продукції;

б) загальної прибутковості усіх видів діяльності підприємства ;

в) рівня витрат, пов’язаних із виробництвом;

г) загальної платоспроможності підприємства, яка визнача­ється наявністю коштів для виконання всіх зобов’язань;

д) усі відповіді вірні.

17. Загальна сума прямих витрат на оплату праці змінюється під впливом таких чинників:

а) обсягу виробництва товарної продукції;

б) структури товарної продукції;

в) питомої заробітної плати на одиницю продукції;

г) якості матеріалів та сировини;

д) усі відповіді вірні.

18. Основні чинники, які впливають на рівень рентабель­ності виробництва :

а) зміни обсягу реалізації продукції;

б) структура реалізації продукції;

в) собівартості реалізації продукції;

г) середні ціни реалізації;

д) зміни кон’юнктури ринку;

е) підвищення якості продукції;

ж) рівень оподаткування.

19. Зменшення рівня податків призводить до:

а) збільшення сукупного попиту;

б) зниження цін;

в) зменшення рівня використаного доходу;

г) збільшення прибутковості інвестицій.

20. Платник податків, права якого були порушені, перш за все, повинен звернутися до:

а) апеляційного відділу ДПА;

б) Генерального прокурора;

в) арбітражного суду;

г) будь-кого із вищевказаних.

21. Ви, як суб’єкт оподаткування, у разі видачі норматив­ного акта ДПА, зареєстрованого Міністерством юстиції:

а) врахуєте зміни;

б) не звернете уваги;

в) використаєте як пораду.

22. Твердження, що подвійний запис у податковому обліку здійснюється завжди, є:

а) вірним;

б) невірним;

в) інколи вірним;

г) інколи невірним.

23. При вивченні податкоспроможності використовуються методи, що характерні для аналізу:

а) маркетингового;

б) екологічного;

в) порівняльного;

г) факторного;

д) маржинального;

е) стохастичного.

24. Точка критичного обсягу реалізації у процентах до мак­симального обсягу розраховується за формулою:

а) постійні витрати / (виручка – змінні витрати);

б) (постійні + змінні) / виручка.

25. До причин прийняття замовлення за ціною нижче собі­вартості відносять:

а) недовиробництво;

б) гарантії;

в) обмеження терміну придатності;

г) перевиробництво;

д) конкуренцію;

е) рекламу.

26. Виробничий леверидж визначається як :

а) відношення темпів приросту валового прибутку до тем ­ пів приросту обсягів продажу в натуральних одиницях;

б) відношення темпу приросту чистого прибутку до темпів приросту валового прибутку.

2 рівень

1. Рівень оподаткування юридичних і фізичних осіб (r) визначається за формулою:

а) r = g : t,

де g – середньозважене навантаження за основними податками;

t – частка основних податків у ВВП;

g = ∑і (Ві Аі / Ні),

де Аі – обсяг окремих видів податків у доходах зведеного бюджету;

Ві – частка окремого виду податку в сумарному обсязі ос­новних податків;

Ні – базові показники для нарахування відповідного подат­ку;

t = ∑і (Аі / Wi),

де Wі – обсяг ВВП за відповідний рік;

б) r = t / g,

де t = ∑ (Ai / Wi),

g = ∑ (Ai ´ Bi / Hi),

де Аі – обсяг окремих видів податків у доходах зведеного бюджету;

Ві – частка окремого виду податку в сумарному обсязі ос­новних податків;

Ні – базові показники для нарахування відповідного подат­ку ;

в) r = g ´ t,

де g = ∑(Ві ´ Аі / Ні),

де Аі – обсяг окремих видів податків у доходах зведеного бюджету;

Ві – базові показники для нарахування податку;

Ні – частка окремого виду податку в сумарному обсязі ос­новних податків.

2. За якою формулою прогнозується сума податкових платежів, що входять у ціну продукції, яка реалізовується:

а) (ВД ´ Сц) / 100,

б) (ЧПц ´ 100) / (100 – Сп) – ЧПц,

в) (ФОП ´ Сф) / 100,

де ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду оплати праці;

ВД – плановий розмір валового доходу, виходячи з цільо­вої суми прибутку від реалізації продукції;

Сц – зведена ставка податкових платежів, що входять у ціну продукції;

ЧПц – планова сума чистого прибутку;

Сп – ставка податку на прибуток.

3. Коефіцієнт ефективності оподаткування:

а) ЧП / Пз,

б) (ФОП ´ Сф) / 100,

де ЧП – планова сума чистого прибутку;

Пз – загальна сума податкових платежів, що плануються;

ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду опла­ти праці.

4. Коефіцієнт пільгового оподаткування:

а) ( å ПП / ( å ПП + Пз)),

б) ЧП / Пз,

в) (ФОП ´ Сф) / 100,

г) Пз / ОР,

де Пз – загальна запланована сума податкових платежів;

ОР – плановий обсяг реалізації продукції;

ЧП – планова сума чистого прибутку;

Пз – загальна сума податкових платежів, що плануються;

ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду опла­ти праці;

å ПП – загальна сума податкових пільг, що використову­ється підприємством;

Пз – загальна сума податкових платежів, що плануються.

5. Податкова місткість реалізації продукції:

а) ЧП / Пз,

б) (ФОП ´ Сф) / 100,

в) Пз / ОР,

де Пз – загальна запланована сума податкових платежів;

ОР – плановий обсяг реалізації продукції;

ЧП – планова сума чистого прибутку;

Пз – загальна сума податкових платежів, що плануються;

ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду опла­ти праці.

6. За якою формулою прогнозується сума податку на при ­ буток:

а) (ВД ´ Сц) / 100,

б) (ЧПц ´ 100) / (100 – Сп) – ЧПц,

в) (ФОП ´ Сф) / 100,

де ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду опла­ти праці;

ВД – плановий розмір валового доходу, виходячи з цільо­вої суми прибутку від реалізації продукції;

Сц – зведена ставка податкових платежів, що входять у ціну продукції;

ЧПц – планова сума чистого прибутку;

Сп – ставка податку на прибуток.

7. Рентабельність капіталу після сплати податків розрахо­вується за формулою :

а) R = (ЧП + ФВ) / (ВК + ПК),

б) R = (ВК + ПК) / (ЧП + ФВ),

де ЧП – чистий прибуток після виплати податків і процентів;

ФВ – фінансові витрати по обслуговуванню кредиторської заборгованості;

ВК – власний капітал;

ПК – позичковий капітал;

8. Ефект фінансового важеля визначається за формулою :

а) ЕФВ = (R (1 – Ко – СВ) ´ ПК / ВК,

б) ЕФВ = (R (1 – Ко) – СВ) ´ ПК / ВК,

в) ЕФВ = (R (1 – Ко) – СВ) ´ ВК / ПК,

де R – загальна рентабельність інвестованого капіталу;

Ко – коефіцієнт оподаткування;

СВ – ставка позичкового процента, передбачена контрактом;

ВК – власний капітал;

ПК – позичковий капітал.

9. Рівень оподаткування методом послідовного зменшення доданої вартості визначається :

а) Н = [1 – (1 – Пд) (1 – Пп) (1 + Пф)] / (1 – Ун),

де Пд – середня величина ставки ПДВ;

Пп – середня величина ставки прибуткового податку;

Пф – середня величина ставки зборів на обов’язкове пенсій­не страхування, соціальне страхування;

Ун – питома вага непрямих податків у загальних подат­кових надходженнях;

б) Н = [1 – (1 – Пд) (1 – Пп) (1 – Пф)] / (1 – Ун),

де Пд – середня величина ставки ПДВ;

Пп – середня величина ставки прибуткового податку;

Пф – середня величина ставки зборів на обов’язкове пенсій­не страхування, соціальне страхування;

Ун – питома вага непрямих податків у загальних подат­кових надходженнях;

в) Н = [1 – (1 – Пд) (1 – Пп) / (1 + Пф)] / (1 – Ун),

де Пд – середня величина ставки ПДВ;

Пп – середня величина ставки прибуткового податку;

Пф – середня величина ставки зборів на обов’язкове пенсій­не страхування, соціальне страхування;

Ун – питома вага непрямих податків у загальних податко­вих надходженнях.

10. За якою формулою прогнозується сума зборів від фонду оплати праці:

а) (ВД ´ Сц) / 100,

б) ( å НЛ / ( å НЛ + Но)),

в) (ЧПц ´ 100) / (100 – Сп) – ЧПц,

г) (ФОП ´ Сф) / 100,

де ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду опла­ти праці;

ВД – плановий розмір валового доходу, виходячи з цільо­вої суми прибутку від реалізації продукції;

Сц – зведена ставка податкових платежів, що входять у ціну продукції.

ЧПц – планова сума чистого прибутку;

Сп – ставка податку на прибуток.

11. За якими формулами прогнозується сума податкових платежів, що входять у ціну продукції, яка реалізовується, та від фонду оплати праці:

а) (ВД ´ Сц) / 100,

б) (ЧПц ´ 100) / (100 – Сп) – ЧПц,

в) (ФОП ´ Сф) / 100,

де ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду опла­ти праці;

ВД – плановий розмір валового доходу, виходячи з цільо­вої суми прибутку від реалізації продукції;

Сц – зведена ставка податкових платежів, що входять у ціну продукції;

ЧПц – планова сума чистого прибутку;

Сп – ставка податку на прибуток.

12. Коефіцієнт фінансової залежності:

а) питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу;

б) частка позичкового капіталу в загальній сумі капіталу;

в) відношення позичкового капіталу до власного.

13. Коефіцієнт фінансового ризику:

а) питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу;

б) частка позичкового капіталу;

в) відношення позичкового капіталу до власного.

14. Коефіцієнт фінансової автономності:

а) питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу;

б) частка позичкового капіталу;

в) відношення позичкового капіталу до власного.

Книга: Управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання - Мельник

ЗМІСТ

1. Управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання - Мельник
2. Зміст курсу
3. Завдання для самостійної та індивідуальної роботи студента
4. Вступ
5. Взаємозв’язок податкової політики з податковим менеджментом суб’єктів господарювання
6. Організація роботи з оподаткування у платників податків
7. Економічний аналіз у системі управління податкоспроможністю суб’єктів господарювання
8. Вивчення стану ринку продукції як зовнішнього чинника податкоспроможності суб’єктів господарювання
9. Оцінка рівня витрат суб’єктів господарювання як чинника податкоспроможності
10. Оцінка фінансових результатів та рентабельності як чинників податкоспроможності
11. Фінансовий стан суб’єктів господарювання та їх податкоспроможність
12. Управлінські рішення мікрорівня щодо податкоспроможності
13. Плани семінарських занять
14. Рекомендовані завдання для тестового контролю знань (правильні відповіді виділено)
15. Словник основних термінів
16. Література

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate